Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0925

2017 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/925, kuriuo tam tikroms valstybėms narėms suteikiama laikina teisė sertifikuoti tam tikrų rūšių vaisinių augalų, auginamų lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, superelitinę medžiagą ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/167 (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 2800)

C/2017/2800

OJ L 140, 31.5.2017, p. 7–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/925/oj

31.5.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 140/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/925

2017 m. gegužės 29 d.

kuriuo tam tikroms valstybėms narėms suteikiama laikina teisė sertifikuoti tam tikrų rūšių vaisinių augalų, auginamų lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, superelitinę medžiagą ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/167

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 2800)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvą 2008/90/EB dėl prekybos vaisinių augalų dauginamąja medžiaga ir sodininkystei skirtais vaisiniais augalais (1), ypač į jos 4 straipsnį, 6 straipsnio 4 dalį, 9 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo direktyvą 2014/98/ES, kuria įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/90/EB nuostatos dėl jos I priede nurodytoms vaisinių augalų gentims ir rūšims taikomų specialių reikalavimų, tiekėjams keliamų specialių reikalavimų ir oficialių patikrinimų išsamių taisyklių (2), ypač į jos 8 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinimo direktyvoje 2014/98/ES išdėstytos superelitinės, elitinės ir sertifikuotos medžiagos bei vaisinių augalų auginimo, sertifikavimo ir prekybos ja taisyklės;

(2)

Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES 8 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad superelitiniai motininiai augalai ir superelitinė medžiaga būtų auginami užtikrinus apsaugą nuo vabzdžių. Tačiau tos direktyvos 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad valstybei narei tam tikromis sąlygomis gali būti suteiktas leidimas sertifikuoti tam tikrų genčių ar rūšių superelitinę medžiagą, auginamą lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių arba išaugintą iš superelitinių motininių augalų, auginamų lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių;

(3)

Belgija, Čekija, Prancūzija ir Ispanija laikinai leisti sertifikuoti tam tikrų rūšių, auginamų lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, superelitinę medžiagą;

(4)

Komisija, atsižvelgusi į tai, kad į nuo vabzdžių apsaugotų patalpų statybą reikia investuoti daug žmogiškųjų ir finansinių išteklių, nusprendė, kad yra tikslinga tų valstybių narių tiekėjams skirti pakankamai laiko, kad jie galėtų pritaikyti savo auginimo sistemas nenutraukdami augalų auginimo lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių;

(5)

taigi Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/167 (3) toms valstybėms narėms buvo suteiktas leidimas sertifikuoti tam tikrų genčių ar rūšių augalų, auginamų lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, superelitinę medžiagą;

(6)

leidimas Belgijai ir Prancūzijai buvo suteiktas trumpam dvejų metų laikotarpiui, kadangi Belgijos ir Prancūzijos augintojai anksti pradėjo investuoti į nuo vabzdžių apsaugotų patalpų statybą. O Čekijai ir Ispanijai laikini leidimai buvo suteikti penkerių metų laikotarpiui, kadangi šių valstybių narių augintojams reikia daugiau laiko įvykdyti augalų auginimo nuo vabzdžių apsaugotose patalpose reikalavimus;

(7)

tikslinga palikti Belgijai, Čekijai, Prancūzijai ir Ispanijai suteiktus laikinus leidimus, kadangi jos vis dar atitinka šių leidimų suteikimo sąlygas;

(8)

Švedija pateikė prašymą dėl laikino leidimo pagal Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES 8 straipsnio 4 dalį vėliau nei Belgija, Čekija, Prancūzija ir Ispanija;

(9)

atsižvelgiant į tai, kad į nuo vabzdžių apsaugotų patalpų statybą reikia investuoti daug žmogiškųjų ir finansinių išteklių, yra tikslinga Švedijos tiekėjams skirti pakankamai laiko, kad jie galėtų pritaikyti savo auginimo sistemas nenutraukdami augalų auginimo lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių;

(10)

todėl Švedijai taip pat turėtų būti suteiktas laikinas leidimas sertifikuoti tam tikrų genčių ar rūšių augalų superelitinę medžiagą, auginamą lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių. Leidimas turėtų būti taikomas penkerius metus, kadangi Švedijos augintojams reikia palyginti daug laiko, kad jie galėtų įvykdyti augalų auginimo nuo vabzdžių apsaugotose patalpose reikalavimus;

(11)

Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/167 Belgijai, Čekijai, Prancūzijai ir Ispanijai nustatytos atitinkamos priemonės siekiant užtikrinti, kad superelitinių motininių augalų ir superelitinės medžiagos, auginamų atvirame lauke, ir superelitinių motininių augalų ir superelitinės medžiagos, auginamų nuo vabzdžių apsaugotose patalpose, sveikatos būklė būtų identiška. Nustatant priemones atsižvelgta į tai, kad reikia sumažinti infekcijos riziką atsižvelgiant į klimato sąlygas, atitinkamų superelitinių motininių augalų ir superelitinės medžiagos auginimo sąlygas ir atstumą nuo superelitinių motininių augalų ir superelitinės medžiagos iki bet kurių atitinkamų reikšmingų auginamų ir laukinių rūšių, remiantis ekspertinėmis žiniomis dėl atitinkamų kenksmingųjų organizmų paplitimo ir biologinių ypatumų;

(12)

turėtų būti paliktos galioti Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/167 Belgijai, Čekijai, Prancūzijai ir Ispanijai nustatytos priemonės, susijusios su superelitinių motininių augalų ir superelitinės medžiagos sveikatos būkle, o Švedijai turėtų būti nustatytos panašios priemonės;

(13)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/167 turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju sprendimu;

(14)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Leidimas

1.   Belgija ir Prancūzija iki 2018 m. gruodžio 31 d. gali sertifikuoti priede išvardytų atitinkamų rūšių augalų, auginamų atvirame lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, superelitinę medžiagą, jei įvykdomi 2, 3 ir 4 straipsniuose nustatyti reikalavimai.

Belgija ir Prancūzija iki 2018 m. gruodžio 31 d. taip pat gali sertifikuoti superelitinę medžiagą, išaugintą iš priede išvardytų atitinkamų rūšių superelitinių motininių augalų, auginamų atvirame lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, jei įvykdomi 2, 3 ir 4 straipsniuose nustatyti reikalavimai.

2.   Čekija ir Ispanija iki 2022 m. gruodžio 31 d. gali sertifikuoti priede išvardytų atitinkamų rūšių augalų, auginamų atvirame lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, superelitinę medžiagą, jei įvykdomi 2, 3 ir 4 straipsniuose nustatyti reikalavimai.

Čekija ir Ispanija iki 2022 m. gruodžio 31 d. taip pat gali sertifikuoti superelitinę medžiagą, išaugintą iš priede išvardytų atitinkamų rūšių superelitinių motininių augalų, auginamų atvirame lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, jei įvykdomi 2, 3 ir 4 straipsniuose nustatyti reikalavimai.

3.   Švedija iki 2023 m. gegužės 31 d. gali sertifikuoti priede išvardytų atitinkamų rūšių augalų, auginamų atvirame lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, superelitinę medžiagą, jei įvykdomi 2, 3 ir 4 straipsniuose nustatyti reikalavimai.

Švedija iki 2023 m. gegužės 31 d. gali taip pat sertifikuoti superelitinę medžiagą, išaugintą iš priede išvardytų atitinkamų rūšių superelitinių motininių augalų, auginamų atvirame lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių, jei įvykdomi 2, 3 ir 4 straipsniuose nustatyti reikalavimai.

2 straipsnis

Priežiūra

1.   Lauke auginami superelitiniai motininiai augalai ir superelitinė medžiaga turi būti prižiūrimi vadovaujantis priedo A dalyje nustatytais reikalavimais, skirtais atitinkamoms valstybėms narėms ir rūšims.

2.   Skiepijimo ir genėjimo įrankiai ir įrenginiai turi būti tikrinami, valomi ir dezinfekuojami prieš kiekvieną jų panaudojimą atitinkamiems superelitiniams motininiams augalams ir superelitinei medžiagai ir po kiekvieno tokio panaudojimo.

3.   Tarp superelitinių motininių augalų turi būti tinkamas atstumas, kad būtų kuo labiau sumažintas tų augalų šaknų sąlytis. Taip pat tarp superelitinių dauginamųjų medžiagų turi būti tinkamas atstumas, kad būtų kuo labiau sumažintas tų dauginamųjų medžiagų šaknų sąlytis.

3 straipsnis

Apžiūra, mėginių ėmimas ir tyrimai

Atitinkamos valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų laikomasi ne tik Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES 10 ir 11 straipsniuose nustatytų reikalavimų dėl apžiūros, mėginių ėmimo ir tyrimų, bet ir šio sprendimo priedo B dalyje nustatytų reikalavimų, skirtų atitinkamoms rūšims.

4 straipsnis

Superelitinių motininių augalų ir superelitinės medžiagos ženklinimas

1.   Be informacijos, kurią nurodyti reikalaujama pagal Komisijos įgyvendinimo direktyvos 2014/96/ES (4) 2 straipsnio 2 dalį, Belgijoje ir Prancūzijoje pagal šį sprendimą auginamų superelitinių motininių augalų ir superelitinės medžiagos etiketėse turi būti nurodyta: „Užauginta lauke vadovaujantis Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/925; leidžiama sertifikuoti iki 2018 m. gruodžio 31 d.“.

Be informacijos, kurią nurodyti reikalaujama pagal Įgyvendinimo direktyvos 2014/96/ES 2 straipsnio 2 dalį, Čekijoje ir Ispanijoje pagal šį sprendimą auginamų superelitinių motininių augalų ir superelitinės medžiagos etiketėse turi būti nurodyta: „Užauginta lauke vadovaujantis Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/925 leidžiama sertifikuoti iki 2022 m. gruodžio 31 d.“.

Be informacijos, kurią nurodyti reikalaujama pagal Įgyvendinimo direktyvos 2014/96/ES 2 straipsnio 2 dalį, Švedijoje pagal šį sprendimą auginamų superelitinių motininių augalų ir superelitinės medžiagos etiketėse turi būti nurodyta: „Užauginta lauke vadovaujantis Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/925; leidžiama sertifikuoti iki 2023 m. gegužės 31 d.“.

2.   Jei pateikiamas pridedamas dokumentas pagal Įgyvendinimo direktyvos 2014/96/ES 3 straipsnio 1 dalį, šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje oficialioje etiketėje užtenka nurodyti „Užauginta lauke“. Tokiu atveju be informacijos, kurią nurodyti reikalaujama pagal Įgyvendinimo direktyvos 2014/96/ES 3 straipsnio 2 dalį, prie superelitinių motininių augalų ir superelitinės medžiagos pridedamame dokumente turi būti nurodyta šio straipsnio 1 dalyje nustatyta informacija.

5 straipsnis

Elitinės medžiagos ir sertifikuotos medžiagos ženklinimas

1.   Be informacijos, kurią nurodyti reikalaujama pagal Įgyvendinimo direktyvos 2014/96/ES 2 straipsnio 2 dalį, elitinės ir sertifikuotos medžiagos, išaugintos iš pagal šį sprendimą auginamos superelitinės medžiagos, etiketėse turi būti nurodyta: „Išauginta iš medžiagos, užaugintos lauke vadovaujantis Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/925“.

2.   Jei pateikiamas pridedamas dokumentas pagal Įgyvendinimo direktyvos 2014/96/ES 3 straipsnio 1 dalį, šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje oficialioje etiketėje užtenka nurodyti „Išauginta iš lauke užgautinos medžiagos“. Tokiu atveju be informacijos, kurią nurodyti reikalaujama pagal Įgyvendinimo direktyvos 2014/96/ES 3 straipsnio 2 dalį, pridedamame dokumente turi būti nurodyta šio straipsnio 1 dalyje nustatyta informacija.

6 straipsnis

Pranešimai

Kiekviena valstybė narė, turinti leidimą sertifikuoti superelitinę medžiagą pagal 1 straipsnį, nedelsiant praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie visus sertifikavimo pagal tą straipsnį atvejus. Pranešime turi būti nurodytas superelitinių motininių augalų ir superelitinės medžiagos kiekis, taip pat rūšis, kuriai priklauso tie superelitiniai motininiai augalai ir ta superelitinė medžiaga.

7 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/167 panaikinamas.

8 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. gegužės 29 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 267, 2008 10 8, p. 8.

(2)  OL L 298, 2014 10 16, p. 22.

(3)  2017 m. sausio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/167, kuriuo Belgijai, Čekijai, Prancūzijai ir Ispanijai suteikiama laikina teisė sertifikuoti konkrečių vaisinių augalų rūšių, nurodytų Tarybos direktyvos 2008/90/EB I priede, superelitinius motininius augalus ir superelitinę medžiagą, auginamus lauke neužtikrinus apsaugos nuo vabzdžių (OL L 27, 2017 2 1, p. 143).

(4)  2014 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/96/ES dėl vaisinių augalų dauginamosios medžiagos ir sodininkystės vaisinių augalų, kuriems taikoma Tarybos direktyva 2008/90/EB, ženklinimo, plombavimo ir pakavimo reikalavimų (OL L 298, 2014 10 16, p. 12).


PRIEDAS

A DALIS

1 straipsnyje nurodytų rūšių sąrašas ir 2 straipsnyje nurodyti su jų priežiūra susiję reikalavimai

1.   Belgija

1.1.   Rūšių sąrašas:

Malus domestica Mill., Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, Pyrus communis L. ir šių rūšių poskiepiai.

1.2.   Visoms pirmiau išvardytoms rūšims taikomi reikalavimai

1.2.1.   Priemonės

Jei atliekant apžiūrą dėl vabzdžių, kurie perneša Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES I priedo A dalyje ir II priede išvardytus kenksminguosius organizmus, tokie pernešėjai aptinkami, turi būti taikomas apdorojimas insekticidais.

1.3.   Tam tikroms rūšims taikomi reikalavimai

1.3.1.   Prunus avium, P. cerasus, P. domestica ir P. persica

1.3.1.1.   Auginimo sąlygos

Superelitiniams motininiams augalams ir superelitinei medžiagai neleidžiama žydėti.

2.   Čekija

2.1.   Rūšių sąrašas:

Castanea sativa Mill. ir Juglans regia L.

2.2.   Abiem pirmiau išvardytoms rūšims taikomi reikalavimai

2.2.1.   Priemonės

Jei kyla abejonių dėl to, ar ant superelitinių motininių augalų ir superelitinės medžiagos yra Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES I priedo A dalyje ir II priede išvardytų kenksmingųjų organizmų, šie superelitiniai motininiai augalai ir ši superelitinė medžiaga turi būti nedelsiant pašalinti.

2.2.2.   Auginimo sąlygos

Superelitiniams motininiams augalams neleidžiama žydėti kiekvieno vegetacijos laikotarpio pradžioje atliekamo kasmetinio genėjimo metu.

2.3.   Tam tikroms rūšims taikomi reikalavimai

2.3.1.   Juglans regia L.

2.3.1.1.   Auginimo sąlygos

Superelitiniai motininiai augalai turi būti sodinami tose teritorijose, kuriose atlikus apžiūrą buvo patvirtinta, jog nėra vyšnių lapų susisukimo viruso pernešėjų.

3.   Prancūzija

3.1.   Rūšių sąrašas:

Castanea sativa Mill., Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus domestica Mill., Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, P. salicina ir Pyrus communis L.

3.2.   Visoms pirmiau išvardytoms rūšims taikomi reikalavimai

3.2.1.   Priemonės

Jei atliekant apžiūrą dėl vabzdžių, kurie perneša Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES I priedo A dalyje ir II priede išvardytus kenksminguosius organizmus, tokie pernešėjai aptinkami, turi būti taikomas apdorojimas insekticidais.

3.2.2.   Auginimo sąlygos

Kai įmanoma, superelitiniai motininiai augalai skiepijami į poskiepius, išaugintus in vitro.

3.3.   Tam tikroms rūšims taikomi reikalavimai

3.3.1.   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica ir P. salicina

Superelitiniams motininiams augalams ir superelitinei medžiagai neleidžiama žydėti.

4.   Ispanija

4.1.   Rūšių sąrašas:

Olea europaea L., Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis, P. persica ir Pyrus communis L.

4.2.   Visoms pirmiau išvardytoms rūšims taikomi reikalavimai

4.2.1.   Priemonės

Jei atliekant apžiūrą dėl vabzdžių, kurie perneša Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES I priedo A dalyje ir II priede išvardytus kenksminguosius organizmus, tokie pernešėjai aptinkami, turi būti taikomas apdorojimas insekticidais.

4.3.   Tam tikroms rūšims taikomi reikalavimai

4.3.1.   Olea europaea L.

4.3.1.1.   Atskirties atstumas

Atskirties atstumas iki bet kurio auginamo ar laukinio Olea europaea L. rūšies augalo, kuriam netaikoma sertifikavimo sistema, turi būti ne mažesnis kaip 100 m.

4.3.2.   Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis ir P. persica

4.3.2.1.   Atskirties atstumas

Atskirties atstumas iki bet kurio auginamo ar laukinio Prunus amygdalus, P. cerasus ir P. prunophora rūšių augalo, kuriam netaikoma sertifikavimo sistema, turi būti ne mažesnis kaip 500 m.

4.3.2.2.   Auginimo sąlygos

Superelitiniams motininiams augalams ir superelitinei medžiagai neleidžiama žydėti.

4.3.3.   Pyrus communis L.

4.3.3.1.   Atskirties atstumas

Atskirties atstumas iki bet kurio auginamo ar laukinio P. communis L. rūšies augalo, kuriam netaikoma sertifikavimo sistema, turi būti ne mažesnis kaip 500 m.

4.3.3.2.   Auginimo sąlygos

Superelitiniams motininiams augalams ir superelitinei medžiagai neleidžiama žydėti.

5.   Švedija

5.1.   Rūšių sąrašas:

Malus domestica Mill. ir Pyrus communis L.

5.2.   Visoms pirmiau išvardytoms rūšims taikomi reikalavimai

5.2.1.   Priemonės

Jei aptinkama Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES I priedo A dalyje išvardytų vabzdžių, turi būti taikomas apdorojimas insekticidais.

5.2.2.   Atskirties atstumas

Atskirties atstumas iki bet kurių auginamų ar laukinių Malus domestica Mill. ir Pyrus communis rūšių augalų, kuriems netaikoma sertifikavimo sistema, turi būti ne mažesnis kaip 500 m.

Nukrypstant nuo šios nuostatos, atskirties atstumas iki Malus domestica Mill. augalų, kuriems netaikoma sertifikavimo sistema, genų banko turi būti ne mažesnis kaip 40 m., jei

a)

augalų mėginių ėmimas ir tyrimai tame genų banke atliekami laikantis Įgyvendinimo direktyvoje 2014/98/ES atitinkamai rūšiai nustatytų reikalavimų, ir

b)

apžiūra tame genų banke atliekama ne mažiau kaip du kartus per augimo sezoną.

B DALIS

Reikalavimai, susiję su 3 straipsnyje nurodyta apžiūra, mėginių ėmimu ir tyrimais

1.   Belgija

1.1.   Visoms A dalies 1.1 punkte išvardytoms rūšims taikomi reikalavimai

1.1.1.   Apžiūra

Bent kartą per metus turi būti atliekama apžiūra dėl vabzdžių, kurie perneša Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES I priedo A dalyje ir II priede išvardytus kenksminguosius organizmus.

1.2.   Tam tikroms rūšims taikomi reikalavimai

1.2.1.   Malus domestica Mill. ir Pyrus communis L.

1.2.1.1.   Mėginių ėmimas ir tyrimai

Kiekvienais metais turi būti imami kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai ir atliekami jų tyrimai dėl Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES I priedo A dalyje ir II priede išvardytų vabzdžių pernešamų ir žiedadulkių pernešamų virusų.

1.2.2.   Prunus avium, P. cerasus, P. domestica ir P. persica

1.2.2.1.   Mėginių ėmimas ir tyrimai

Kiekvienais metais ir kiekvieno dauginimo ciklo metu turi būti imami kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai ir atliekami jų tyrimai dėl Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES II priede išvardytų vabzdžių pernešamų ir žiedadulkių pernešamų virusų.

2.   Čekija

2.1.   Tam tikroms rūšims taikomi reikalavimai

2.1.1.   Castanea sativa Mill.

2.1.1.1.   Apžiūra

Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta apžiūra atliekama balandžio–gegužės mėnesiais.

2.1.2.   Juglans regia L.

2.1.2.1.   Apžiūra

Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta apžiūra atliekama vasaros pabaigoje arba rudenį.

3.   Prancūzija

3.1.   Tam tikroms rūšims taikomi reikalavimai

3.1.1.   Corylus avellana L.

3.1.1.1.   Mėginių ėmimas ir tyrimai

Kiekvienais metais turi būti imami kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai ir atliekami jų tyrimai dėl obelų mozaikos viruso.

3.1.2.   Cydonia oblonga Mill., Malus domestica Mill. ir Pyrus communis L.

3.1.2.1.   Mėginių ėmimas ir tyrimai

Kiekvienais metais turi būti imami kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai ir atliekami jų tyrimai dėl obelų chlorotinės lapų dėmėtligės viruso, obelų kamieno griovėtumo viruso, obelų kamieno duobėtumo viruso ir cidonijų geltonosios dėmėtligės.

3.1.3.   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica ir P. salicina

3.1.3.1.   Mėginių ėmimas ir tyrimai

Kiekvienai metais ir kiekvieno dauginimo ciklo metu turi būti imami kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai ir atliekami jų tyrimai dėl kaulavaisių žemaūgiškumo viruso ir kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės viruso. P. persica rūšies atveju kiekvienais metais ir kiekvieno dauginimo ciklo metu turi būti imami kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai ir atliekami jų tyrimai dėl persikų latentinės mozaikos viroido.

4.   Ispanija

4.1.   Tam tikroms rūšims taikomi reikalavimai

4.1.1.   Olea europaea L. ir Pyrus communis L.

4.1.1.1.   Mėginių ėmimas ir tyrimai

Kiekvienais metais turi būti imami kiekvieno superelitinio motininio augalo mėginiai ir atliekami jų tyrimai dėl Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES II priede išvardytų virusų ir į virusus panašių organizmų sukeliamų ligų.

4.1.2.   Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis ir P. persica

4.1.2.1.   Mėginių ėmimas ir tyrimai

Mėginių ėmimas ir tyrimai, susiję su Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES II priede išvardytais virusais ir į virusus panašių organizmų sukeliamomis ligomis, turi būti atliekami kiekvienais metais.

5.   Švedija

5.1.   Visoms A dalies 5.1 punkte išvardytoms rūšims taikomi reikalavimai

5.1.1.   Apžiūra

Įgyvendinimo direktyvos 2014/98/ES 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta apžiūra atliekama ne mažiau kaip du kartus per augimo sezoną.


Top