Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0068

2017 m. sausio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/68, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 121/2008, nustatantis tyrimo metodą krakmolo kiekiui produktuose, naudojamuose gyvūnų pašarams, nustatyti (KN kodas 2309)

C/2017/0131

OJ L 9, 13.1.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/68/oj

13.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 9/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/68

2017 m. sausio 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 121/2008, nustatantis tyrimo metodą krakmolo kiekiui produktuose, naudojamuose gyvūnų pašarams, nustatyti (KN kodas 2309)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

gyvūnų pašarams naudojami produktai Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateiktos Kombinuotosios nomenklatūros 2309 pozicijos subpozicijoms priskiriami pagal produktuose esantį krakmolo kiekį;

(2)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 121/2008 (3) nurodyta, kad klasifikuojant produktus taikomas fermentinis tyrimo metodas, kuriuo nustatomas tam tikruose produktuose esantis krakmolo kiekis;

(3)

jei tuose produktuose yra sojų produktų, krakmolo kiekis juose gali būti nustatomas taikant poliarimetrinį metodą arba fermentinį tyrimo metodą. Priklausomai nuo taikomo metodo, gaunami labai skirtingi rezultatai, o poliarimetrinis metodas pripažintas netinkamu produktų, kuriuose yra sojų produktų, krakmolo kiekiui nustatyti, nes jo rezultatai yra netikslūs;

(4)

todėl sojų produktus reikėtų įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 121/2008 1 straipsnyje nustatytą pašarinių medžiagų, kuriose esantis krakmolo kiekis turi būti nustatytas taikant fermentinį tyrimo metodą, sąrašą, kad muitinėms būtų aiškiai nurodytas taikytinas metodas ir tokiu būdu užtikrintas vienodas klasifikavimas valstybėse narėse;

(5)

todėl Reglamento (EB) Nr. 121/2008 1 straipsnį reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 121/2008 1 straipsnis papildomas šiuo k punktu:

„k)

sojų produktai.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 9 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Stephen QUEST

Generalinis direktorius

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(3)  2008 m. vasario 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 121/2008, nustatantis tyrimo metodą krakmolo kiekiui produktuose, naudojamuose gyvūnų pašarams, nustatyti (KN kodas 2309) (OL L 37, 2008 2 12, p. 3).


Top