Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2083

2016 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/2083, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine)

OJ L 321, 29.11.2016, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2083/oj

29.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/55


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/2083

2016 m. lapkričio 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį, 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/486/BUSP (1) dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine);

(2)

Sprendimu 2014/486/BUSP su pakeitimais, padarytais Sprendimu (BUSP) 2015/2249 (2), EUAM Ukraine buvo nustatyta orientacinė finansavimo suma iki 2016 m. lapkričio 30 d. ir įgaliojimai iki 2017 m. lapkričio 30 d.;

(3)

2016 m. gegužės 12 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/712 (3), kuriuo patikslinama orientacinė finansavimo suma laikotarpiui iki 2016 m. lapkričio 30 d.;

(4)

turėtų būti nustatyta orientacinė finansavimo suma laikotarpiui nuo 2016 m. gruodžio 1 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d., todėl Sprendimas 2014/486/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/486/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUAM Ukraine susijusioms išlaidoms iki 2014 m. lapkričio 30 d. padengti yra 2 680 000 EUR. Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUAM Ukraine susijusioms išlaidoms laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d. padengti, yra 13 100 000 EUR. Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUAM Ukraine susijusioms išlaidoms laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d. padengti, yra 17 670 000 EUR. Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUAM Ukraine susijusioms išlaidoms laikotarpiu nuo 2016 m. gruodžio 1 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d. padengti, yra 20 800 000 EUR. Sprendimą dėl vėlesnių laikotarpių orientacinės finansavimo sumos priima Taryba.“;

2)

17 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„1a.   Vyriausiasis įgaliotinis įgaliojamas teikti Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai (Frontex) EUAM Ukraine tikslais parengtą ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, pažymėtus ne aukštesnio kaip Tarybos nustatyto lygio slaptumo žyma, laikantis Sprendimo 2013/488/ES. Šiuo tikslu sudaromi vyriausiojo įgaliotinio ir Frontex susitarimai.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. ŽIGA


(1)  2014 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) (OL L 217, 2014 7 23, p. 42).

(2)  2015 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/2249, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) (OL L 318, 2015 12 4, p. 38).

(3)  2016 m. gegužės 12 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/712, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) (OL L 125, 2016 5 13, p. 11).


Top