Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2082

2016 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/2082, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo

OJ L 321, 29.11.2016, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2082/oj

29.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/53


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/2082

2016 m. lapkričio 28 d.

kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2008 m. lapkričio 10 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/851/BUSP (1), kuriais įsteigta ES karinė operacija Atalanta (toliau – Atalanta);

(2)

2014 m. lapkričio 21 d. Tarybos sprendimu 2014/827/BUSP (2) Bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP buvo iš dalies pakeisti, o Atalanta pratęsta iki 2016 m. gruodžio 12 d.;

(3)

2016 m. atlikus Atalanta strateginę peržiūrą padaryta išvada, kad Atalanta įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas iki 2018 m. gruodžio mėn.;

(4)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Bendruosius veiksmus 2008/851/BUSP;

(5)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo dėl Danijos pozicijos 5 straipsnį Danija nedalyvauja rengiant ir įgyvendinant su gynyba susijusių Sąjungos sprendimų bei veiksmų. Danija nedalyvauja įgyvendinant šį sprendimą ir todėl nedalyvauja finansuojant šią operaciją,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP iš dalies keičiami taip:

1.

14 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   ES karinės operacijos bendrųjų išlaidų orientacinė finansavimo suma laikotarpiui nuo 2016 m. gruodžio 13 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. yra 11 064 000 EUR. Tarybos sprendimo (BUSP) 2015/528 (*1) 25 straipsnio 1 dalyje nurodyta orientacinės sumos procentinė dalis – 0 %.

(*1)  2015 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/528, kuriuo nustatomas Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų sąnaudų finansavimo administravimo mechanizmas (ATHENA) ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/871/BUSP (OL L 84, 2015 3 28, p. 39).“"

2.

16 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   ES karinė operacija baigiasi 2018 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (OL L 301, 2008 11 12, p. 33).

(2)  2014 m. lapkričio 21 d. Tarybos sprendimas 2014/827/BUSP, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (OL L 335, 2014 11 22, p. 19).


Top