Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2081

2016 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2081, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės oksalo rūgščiai, kurią pagamino bendrovė „Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.“

C/2016/7567

OJ L 321, 29.11.2016, p. 48–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2081/oj

29.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/48


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/2081

2016 m. lapkričio 28 d.

kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės oksalo rūgščiai, kurią pagamino bendrovė „Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.“

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

(1)

Po antidempingo tyrimo, atlikto pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (2) 5 straipsnį, Taryba 2012 m. balandžio 18 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 325/2012 (3) (toliau – ginčijamas reglamentas) importuojamai Indijos ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės oksalo rūgščiai nustatė 14,6–52,2 % galutinį antidempingo muitą.

(2)

2015 m. gegužės 20 d. sprendimu (4) Bendrasis Teismas panaikino ginčijamą reglamentą, kiek jis susijęs su bendradarbiaujančiu Kinijos eksportuojančiu gamintoju „Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.“ Bendrasis Teismas nusprendė, kad Taryba, pagrįsdama du aspektus, susijusius su žalos pašalinimo lygio nustatymu, nesilaikė Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 296 straipsnio.

(3)

Po Bendrojo Teismo sprendimo Komisija paskelbė pranešimą, kuriuo pranešė nusprendusi atnaujinti antidempingo tyrimą dėl oksalo rūgšties, kad galėtų įgyvendinti sprendimą, susijusį su bendrove „Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.“

B.   ĮGYVENDINIMAS

1.   Muitas žalos pašalinimo lygiui (žalos skirtumui) apskaičiuoti

(4)

Kaip nurodyta ginčijamo reglamento 66 ir 83 konstatuojamosiose dalyse, „Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.“ tvirtino, kad skaičiuodama žalos skirtumą Komisija neatliko pakankamo 6,5 % koregavimo, atitinkančio įprastą muitą.

(5)

Per pradinį tyrimą Komisija nustatė, kad tvirtinimas buvo pagrįstas ir patikslino žalos skirtumą skaičiavimą: galutinė vidutinė svertinė importo kaina buvo apskaičiuota prie „Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd“ vidutinės svertinės dviejų rūšių oksalo rūgšties (rafinuotos ir nerafinuotos) CIF eksporto kainos Sąjungos pasienyje pridėjus pirmiausia 6,5 % sumą atsižvelgiant į muitus ir po to fiksuotą 10 EUR/t sumą atsižvelgiant į išlaidas po importo.

(6)

Todėl „Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd“ žalos skirtumas buvo sumažintas iki 18,7 % Tačiau, kaip jau nurodyta ginčijamo reglamento 83 ir 87 konstatuojamosiose dalyse, sumažintas žalos skirtumas vis dėlto buvo didesnis už „Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.“ nustatytą dempingo skirtumą (14,6 %), kuriuo remiantis buvo nustatytas antidempingo muitas.

2.   Pelno dydis žalos pašalinimo lygiui (žalos skirtumui) apskaičiuoti

(7)

Kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) 1043/2011 (5), kuriuo nustatomos aptariamos laikinosios priemonės, 142 ir 143 konstatuojamosiose dalyse ir kaip patvirtinta ginčijamu reglamentu, žalos pašalinimo lygiui apskaičiuoti naudotas 8 % apyvartos pelno dydis, kuris buvo laikomas pelnu, kurį Sąjungos pramonė galėtų pagrįstai tikėtis gauti įprastomis konkurencijos sąlygomis, kai nėra žalingo dempingo. Toliau aptariami svarstymai, kodėl panaudotas toks dydis.

(8)

Per tyrimą, po kurio buvo priimtas ginčijamas reglamentas, nustatyta, kad per nagrinėjamąjį laikotarpį Sąjungos pramonė veikė nuostolingai arba gavo labai nedidelį pelną. Tokio dydžio pelno nepakako, kad per vidutinį laikotarpį būtų galima užtikrinti gamybą. Be to, per pradinio tyrimo nagrinėjamąjį laikotarpį importo apimtis buvo didelė, o importo kainos buvo vidutiniškai mažesnės už dempingo kainas, nustatytas per pradinį tiriamąjį laikotarpį. Šis importas mažomis kainomis turėjo neigiamo poveikio Sąjungos pramonės ekonominei veiklai. Taigi Sąjungos pramonės per nagrinėjamąjį laikotarpį gauto pelno negalima laikyti pelnu, kurį Sąjungos pramonė galėtų pagrįstai tikėtis gauti įprastomis konkurencijos sąlygomis.

(9)

Be to, per pradinį tyrimą Komisija nesurinko jokių Sąjungos pramonės pelno iki nagrinėjamojo laikotarpio duomenų. Taigi neturėta jokių pelno duomenų, susijusių su Sąjungos pramone, laikotarpiu prieš pat nagrinėjamąjį laikotarpį, kuriuos būtų galima naudoti kaip pagrįstą pelno dydį žalos skirtumui apskaičiuoti. Po faktų atskleidimo bendrovė „Yuanping“ tvirtino, kad Komisijos tarnybos turėjo naudoti ne nagrinėjamojo laikotarpio duomenis, kad galėtų atlikti tinkamą vertinimą tiksliniam pelnui nustatyti.

(10)

Šis tvirtinimas nebuvo priimtas. ES teismai pripažįsta, kad Komisija turi didelę veiksmų laisvę nustatydama laikotarpį, į kurį reikia atsižvelgti nustatant žalą (6). Pradinio tyrimo pradžioje Komisija nustatė laikotarpį, kurio duomenis ji rinks žalai įvertinti, t. y. nagrinėjamąjį laikotarpį (2007 m. sausio 1 d. – 2010 m. gruodžio 31 d.), ir nerinko kito laikotarpio duomenų. Be to, kaip paaiškinta 23 konstatuojamojoje dalyje, atnaujindama šį tyrimą Komisija turi pasikliauti informacija, kurią turėjo per pradinį tyrimą.

(11)

Todėl Komisija analizavo tikslinį pelną, kurį atliekant tyrimą, po kurio priimtas ginčijamas reglamentas, pasiūlė skundo pateikėjas. Skunde žalos skirtumui apskaičiuoti pasiūlyta naudoti 10 % tikslinio pelno dydį. Dėl to Komisija pažymėjo, kad ankstesniame 1991 m. tyrime dėl Indijos ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės oksalo rūgšties importo (7) Taryba naudojo 10 % pelno dydį. Skundo pateikėjas pagrindė šį dydį tvirtindamas, kad tokį pelningumą būtų galima pasiekti, jei produktas būtų gaminamas naudojant visus pajėgumus. Tačiau skundo pateikėjo pasiūlytas pelno dydis yra susijęs ne su faktiniais pelno, gauto įprastomis konkurencijos sąlygomis ir nesant importo dempingo kaina, duomenimis, o veikiau su teorine padėtimi, kai naudojami visi pajėgumai. Atsižvelgiant į tai, kad skundo pateikėjas neįrodė, kad visi pajėgumai buvo arba galėjo būti panaudoti įprastomis rinkos sąlygomis ir nesant importo dempingo kaina, o siūlomą tikslinį pelną jis pagrindė visų pajėgumų naudojimu, todėl siūlomo pelno dydžio nebuvo galima naudoti.

(12)

Šiomis aplinkybėmis Komisija nagrinėjo tikslinį pelną, nustatytą per kitus tyrimus cheminių medžių sektoriuje, kuris, kaip ir oksalo rūgšties pramonės sektorius, yra taip pat kapitalui imlus pramonės sektorius ir kuriame taikomi panašūs gamybos procesai.

(13)

Dėl pelno dydžio, naudoto ankstesniuose tyrimuose cheminių medžiagų sektoriuje (8) (įskaitant pelno dydį, naudotą ankstesniame tyrime dėl oksalo rūgšties), nustatyta, kad vidutiniškai apie 8 % pelno dydis buvo laikomas pagrįstu pelnu, kurį Sąjungos pramonė galėtų gauti įprastomis rinkos sąlygomis ir nesant žalingo dempingo.

(14)

Be to, Komisija nagrinėjo pelno dydį, kuris buvo naudojamas atliekant tyrimus, susijusius su kitais sektoriais, kurie, kaip ir cheminių medžiagų sektorius, yra kapitalo imlūs. Dėl to Komisija nustatė, kad per tokius tyrimus (9) naudotas pelno dydis atitiko vidutinį pelno dydį, kuris buvo nustatytas cheminių medžiagų, įskaitant oksalo rūgštį, sektoriuje.

(15)

Remdamasi pirmiau nurodytomis aplinkybėmis ir neturėdama faktinių pelningumo, kurį Sąjungos pramonė būtų galėjusi pasiekti per tiriamąjį laikotarpį įprastomis sąlygomis ir nesant žalingo dempingo, lygio duomenų Komisija nustatė, kad pagrįstą pelno dydį būtų tikslinga nustatyti remiantis vidutiniu pelno dydžiu, nustatytu per antidempingo tyrimus, susijusius su kitais cheminių medžiagų sektoriais ir panašių požymių, pvz., imlumas kapitalui, pramonės sektoriais. Tuo remdamasi Komisija padarė išvadą, kad pelno dydis, kurį Sąjungos pramonė pagrįstai galėtų tikėtis gauti įprastomis konkurencijos sąlygomis, t. y. nesant importo dempingo kaina, yra 8 %, todėl šis pelno dydis turėtų būti naudojamas skaičiuojant žalos pašalinimo lygį.

C.   ATSKLEIDIMAS

(16)

2016 m. birželio 29 d. Komisija atskleidė pirmiau minėtus faktus ir aplinkybes. „Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd“ ir Sąjungos pramonei buvo sudarytos galimybės pateikti pastabų dėl jų.

(17)

Pastabos gautos per nustatytą terminą ir į jas tinkamai atsižvelgta. Be to, 2016 m. rugpjūčio 11 d. surengtas Komisijos tarnybų ir bendrovės „Yuanping“ klausymas.

(18)

Gavus suinteresuotųjų šalių pastabas atlikta tam tikrų 2016 m. birželio 29 d. pirminio faktų atskleidimo dokumento pakeitimų. Todėl 2016 m. rugpjūčio 24 d. Komisija suinteresuotosioms šalims vėl atskleidė minėtus faktus ir aplinkybes.

(19)

Po atskleidimo bendrovė „Oxaquim“ tvirtino, kad neaišku, ar į 4 konstatuojamojoje dalyje nurodytą bendrovės „Yuanping“ tvirtinimą buvo atsižvelgta visiškai, ar tik iš dalies. Dėl to Komisija patvirtino, kad į tvirtinimą atsižvelgta visiškai. Iš tiesų, kaip išsamiau paaiškinta 5 ir 6 konstatuojamosiose dalyse, per pirminį tyrimą tikslindama skaičiavimą Komisija visiškai atsižvelgė bendrovės „Yuanping“ per pirminį tyrimą pateiktas pastabas.

(20)

„Yuanping“ teigė, kad įgyvendindama Teismo sprendimą Komisija atliko post hoc analizę, kad pateisintų pirminio tyrimo nustatytuosius faktus. „Yuanping“ teigimu, tą įrodo faktas, kad Komisija rėmėsi Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1138/2011 (10), kuris buvo paskelbtas po tikslinio pelno vertinimo per šį tyrimą. „Yuanping“ tvirtino, kad tokios post hoc analizės negalima naudoti pirminiams nustatytiesiems faktams pagrįsti. Šis tvirtinimas buvo neteisingas ir atmestas dėl toliau paaiškintų priežasčių.

(21)

Pirma, atsižvelgiant į atvejus, kuriais buvo remiamasi vertinant tikslinį pelną (iš kurių tik keli buvo nurodyti reglamente), „Yuanping“ tvirtinimas faktiškai yra neteisingas. Visais šiais atvejais, įskaitant pirmiau „Yuanping“ nurodytą reglamentą, tikslinis pelnas buvo preliminariai arba galutinai nustatytas iki tikslinio pelno nustatymo per pirminį tyrimą.

(22)

Antra, kad įgyvendintų Teismo sprendimą pagal SESV 266 straipsnį, Komisija privalo pateikti motyvų pareiškimą pagal SESV 296 straipsnį dėl per pirminį tyrimą nustatytų faktų, kurių atžvilgiu Teismas nustatė, kad motyvų pareiškimas buvo nepakankamas. Tą darydama Komisija turi pasikliauti informacija, kurią turėjo atlikdama pirminį tyrimą.

(23)

Taigi Komisija šiuos nustatytuosius faktus, pvz., dėl 8 % pelno dydžio naudojimo, pagrindė naudodamasi tik ta informacija, kuria ji pirmiau rėmėsi atlikdama pirminį tyrimą.

(24)

Be to, visa Komisijos pateikta informacija šiame reglamente jau buvo pirminio tyrimo byloje ir (arba) tuo metu buvo viešai prieinama. Tokią informaciją „Yuanping“ vėl pateikė atliekant šį tyrimą, o tai rodo, kad Komisija nenaudojo jokių naujų įrodymų pataisytame motyvų pareiškime.

(25)

„Yuanping“ tvirtino, kad administracinės procedūros nepakanka, norint ištaisyti Teismo nustatytas klaidas.

(26)

Šis argumentas buvo atmestas. Teismas nenustatė, kad Komisijos nustatytieji faktai būtų faktiškai ar iš esmės neteisingi. Teismas veikiau nustatė, kad kai kuriais atvejais ginčijamame reglamente trūko pakankamo pagrindimo. Pataisyto motyvų pareiškimo pateikimas šiame reglamente pagal SESV 296 straipsnį yra tinkama priemonė Teismo sprendimui įgyvendinti.

(27)

Pagaliau „Yuanping“ tvirtino, kad Komisijos naudotas 10 EUR/t išlaidų po importo dydis buvo per mažas. Šiam tvirtinimui pagrįsti „Yuanping“ pateikė Komisijai įrodymų – kelias 2016 m. sąskaitas faktūras, kuriose išlaidos po importo buvo tariamai didesnės.

(28)

Šis tvirtinimas buvo atmestas. Išlaidų po importo dydis, kurį Komisija naudojo per pirminį tyrimą, nustatytas patikrinus bendradarbiaujančių nesusijusių importuotojų pateiktą informaciją. Taigi, „Yuanping“ nepagrindė, kodėl Komisija turėtų perskaičiuoti šį dydį naudodama nepatikrintą ne pirminio tiriamojo laikotarpio informaciją.

(29)

Šis reglamentas atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės oksalo rūgščiai, dihidrato (CUS numeris 0028635–1 ir CAS numeris 6153–56–6) arba bevandenės medžiagos (CUS numeris 0021238–4 ir CAS numeris 144–62–7) formos, ištirpintai ar neištirpintai vandenyje, kurios KN kodas šiuo metu yra ex 2917 11 00 (TARIC kodas 2917110091) ir kurią gamina bendrovė „Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd“ (papildomas TARIC kodas B232), nustatomas 14,6 % galutinis antidempingo muitas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (OL L 343, 2009 12 22, p. 51). Nuo 2016 m. liepos 20 d. – Reglamentas (ES) 2016/1036.

(3)  2012 m. balandžio 12 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 325/2012, kuriuo importuojamai Indijos ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės oksalo rūgščiai nustatomas galutinis antidempingo muitas ir jai nustatyto laikinojo muito galutinis surinkimas (OL L 106, 2012 4 18, p. 1.).

(4)  Byla T-310/12 Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. prieš Europos Sąjungos Tarybą.

(5)  2011 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1043/2011, kuriuo importuojamai Indijos ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės oksalo rūgščiai nustatomas laikinasis antidempingo muitas (OL L 275, 2011 10 20, p. 1).

(6)  Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliaekon AE ir kiti prieš Tarybą (Byla C-121/86, [1989], Rink. p. 3919).

(7)  1991 m. gegužės 29 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1472/91, kuriuo importuojamai Indijos ar Kinijos kilmės oksalo rūgščiai nustatomas laikinasis antidempingo muitas ir nutraukiamas antidempingo tyrimas dėl importuojamos Čekoslovakijos kilmės oksalo rūgšties (OL L 138, 1991 6 1, p. 62, 45 konstatuojamoji dalis), patvirtintas galutiniu reglamentu – 1991 m. lapkričio 25 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3434/91, kuriuo importuojamai Indijos ar Kinijos Liaudies Respublikos kilmės oksalo rūgščiai nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 326, 1991 11 28, p. 6) (26 konstatuojamoji dalis).

(8)  Be kita ko, žr. 2006 m. sausio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 130/2006, nustatantį galutinį antidempingo muitą ir laikinojo muito, nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės vyno rūgšties importui, galutinį surinkimą (OL L 23, 2006 1 27, p. 1); 2008 m. gruodžio 1 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1193/2008, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės citrinų rūgščiai, galutinis surinkimas (OL L 323, 2008 12 3, p. 1); 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1138/2011, kuriuo tam tikrų rūšių importuojamam Indijos, Indonezijos ir Malaizijos kilmės riebalų alkoholiui ir jo mišiniams nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito galutinis surinkimas (OL L 293, 2011 11 11, p. 1).

(9)  2011 m. gegužės 6 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 451/2011, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plonam kreidiniam popieriui, galutinis surinkimas (OL L 128, 2011 5 14, p. 1); 2002 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2093/2002 dėl galutinio antidempingo muito nustatymo importuojamiems poliesterio tekstūruotiesiems gijiniams siūlams (PTS), kurių kilmės šalis yra Indija, ir laikinojo antidempingo muito galutinio surinkimo (OL L 323, 2002 11 28, p. 1).

(10)  Žr. 8 išnašą.


Top