Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1060

2016 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1060, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui

C/2016/3930

OJ L 173, 30.6.2016, p. 99–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2017; netiesiogiai panaikino 32017R1570

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1060/oj

30.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/99


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1060

2016 m. birželio 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1), ypač į jo 8 ir 9 straipsnius,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (2), ypač į jo 13 ir 15 straipsnius,

kadangi:

(1)

Taryba Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1238/2013 (3) į Sąjungą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės arba iš KLR siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams ir plokštelėms) nustatė galutinį antidempingo muitą.

(2)

Taryba Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2013 (4) į Sąjungą importuojamiems KLR kilmės arba iš KLR siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) taip pat nustatė galutinį kompensacinį muitą.

(3)

Komisija Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES (5) priėmė pasiūlytą įsipareigojimą, susijusį su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų).

(4)

Bendrovė „Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd“ (toliau – susijusi bendrovė), kurios papildomas TARIC kodas B872 ir kurios įsipareigojimas buvo priimtas Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES, Komisijai pranešė, kad jos pavadinimas pakeistas į „GCL System Integration Technology Co., Ltd.“.

(5)

2014 m. susijusiai bendrovei buvo paskelbtas bankrotas. 2015 m. vasario mėn. susijusią bendrovę įsigijo bendrovė „Jiangsu GCL Energy Co., Ltd.“, kuri priklauso bendrovių grupei, kurios papildomas TARIC kodas B850.

(6)

Susijusi bendrovė tvirtino, kad pavadinimo pakeitimas neturi įtakos jos teisei toliau naudotis jai taikytomis individualiomis muito normomis.

(7)

Tačiau po įsigijimo susijusi bendrovė ne tik pakeitė pavadinimą į „GCL System Integration Technology Co., Ltd.“, bet ir tapo bendrovių grupės, kurios papildomas TARIC kodas yra B850 (6), dalimi.

(8)

Tiek susijusiai bendrovei, tiek 7 konstatuojamojoje dalyje minėtai bendrovių grupei taikomas įsipareigojimas. Todėl Komisija nusprendė, kad pavadinimo pakeitimas nedaro jokios įtakos Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES nustatytoms išvadoms.

(9)

Komisija visoms suinteresuotosioms šalims pranešė apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis ji ketina iš dalies keisti įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 1238/2013 ir (ES) Nr. 1239/2013. Toms šalims buvo suteiktas laikotarpis, per kurį jos galėjo teikti pastabas dėl šio faktų atskleidimo. Nė viena šalis pastabų nepateikė.

(10)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2013/707/ES priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 188, 2009 7 18, p. 93.

(3)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1238/2013, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito galutinis surinkimas (OL L 325, 2013 12 5, p. 1).

(4)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1239/2013, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomas galutinis kompensacinis muitas (OL L 325, 2013 12 5, p. 66).

(5)  2013 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui (OL L 325, 2013 12 5, p. 214).

(6)  Būtent: „Konca Solar Cell Co. Ltd.“, „Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd“, „Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd“, „Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd“, „GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited“, „GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd“, „GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED“, „GCL Solar System (Suzhou) Limited“.


PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo 2013/707/ES I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

papildomo TARIC kodo B850 įrašas pakeičiamas taip:

„Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL System Integration Technology Co., Ltd.

B850 “

2)

papildomo TARIC kodo B872 įrašas pakeičiamas taip:

„Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872 “


Top