Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1050

2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/1050, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1388/2013, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas

OJ L 173, 30.6.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1050/oj

30.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1050

2016 m. birželio 24 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1388/2013, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti pakankamą ir nepertraukiamą tam tikrų prekių, kurių Sąjungoje pagaminama nepakankamai, tiekimą ir išvengti tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų rinkos sutrikimų, Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1388/2013 (1) leista pradėti naudoti autonomines tarifines kvotas. Pagal šias tarifines kvotas produktai gali būti importuojami į Sąjungą mokant mažesnės ar nulinės normos muitus. Dėl nurodytų priežasčių nuo 2016 m. liepos 1 d. reikia leisti pradėti naudoti nulinės muito normos tarifines kvotas atitinkamam devynių papildomų produktų kiekiui;

(2)

be to, tam tikrais atvejais turėtų būti pritaikytos esamos Sąjungos autonominės tarifinės kvotos. Siekiant aiškumo būtina pakeisti vieno produkto aprašymą. Reikia padidinti kitų trijų produktų kvotų kiekius, nes toks padidinimas atitinka ekonominės veiklos vykdytojų ir Sąjungos interesus;

(3)

galiausiai nuo 2016 m. liepos 1 d. reikėtų panaikinti vieno produkto Sąjungos autonominę tarifinę kvotą, nes nuo tos datos Sąjunga nesuinteresuota toliau taikyti autonomines tarifines kvotas;

(4)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1388/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

kadangi šiame reglamente numatyti su tarifinėmis kvotomis atitinkamiems produktams susiję pakeitimai turi būti taikomi nuo 2016 m. liepos 1 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1388/2013 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

laikantis Reglamento (ES) Nr. 1388/2013 priedo lentelės antroje skiltyje nurodytos KN kodų sekos, įterpiamos šio reglamento I priede nurodytos tarifinėms kvotoms, kurių eilės numeriai 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 ir 09.2695, skirtos eilutės;

2)

tarifinių kvotų, kurių eilės Nr. 09.2637, 09.2703, 09.2683 ir 09.2659, eilutės pakeičiamos šio reglamento II priede pateiktomis eilutėmis;

3)

tarifinės kvotos, kurios eilės numeris yra 09.2689, eilutė išbraukiama;

4)

1 galinė išnaša pakeičiama taip:

„(1)

Sustabdant muitų taikymą taikoma galutinio vartojimo muitinės priežiūra pagal 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 254 straipsnį (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2016 m. birželio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A.G. KOENDERS


(1)  2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1388/2013, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas bei panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 7/2010 (OL L 354, 2013 12 28, p. 319).


I PRIEDAS

Eilės Nr.

KN kodas

TARIC

Aprašymas

Kvotos laikotarpis

Kvotos kiekis

Kvotos muitas (%)

09.2691

ex 2914 70 00

45

1-(1-Chlorciklopropil)etanonas (CAS RN 63141-09-3)

7 1–12 31

400 tonų

0 %

09.2692

ex 2914 70 00

55

2-Chlor-1-(1-chlorciklopropil)etanonas (CAS RN 120983-72-4)

7 1–12 31

1 200 tonų

0 %

09.2693

ex 2930 90 99

28

Flubendiamidas (ISO) (CAS RN 272451-65-7)

7 1–12 31

100 tonų

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olidas (CAS RN 705-86-2)

7 1–12 31

2 430 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olidas (CAS RN 713-95-1)

7 1–12 31

2 080 kg

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Dažiklis C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Red 4 sudaro ne mažiau kaip 60 proc. masės

7 1–12 31

75 tonos

0 %

09.2699

ex 8526 91 20

ex 8527 29 00

80

10

IA modulis (Integrated audio module) su skaitmenine vaizdo išvestimi, skirtas prijungti prie skystųjų kristalų monitoriaus su jutikliniu ekranu, kuris jungiamas sąsaja MOST (Media Oriented Systems Transport) tinklu ir perduodamas MOST tinklu didelio pralaidumo protokolu ir kuriame gali būti

spausdintinė plokštė (PCB), kurioje yra padėties nustatymo (GPS) imtuvas, giroskopas ir eismo pranešimų kanalo (angl. TMC) imtuvas,

standžiojo disko atminties įtaisas, kuriame galima įrašyti daug žemėlapių,

HD radijo imtuvas,

balso atpažinimo sistema,

CD ir DVD įtaisas,

ir kuriame yra

Bluetooth, MP3 ir universaliosios (USB) magistralės įvesties jungtys,

naudojama ne mažesnė kaip 10V, bet ne didesnė kaip 16V įtampa,

skirtas 87 skirsniui priskiriamoms transporto priemonėms gaminti (1)

7 1–2016 12 31

500 000 vienetų

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Ašies apkabos, gaubtai, šakės tilteliai ir suveržimo įtaisai iš aliuminio lydinio, naudojami motocikluose

7 1–12 31

500 000 vienetų

0 %

09.2695

ex 8714 10 90

40

Vairo amortizatorių stūmokliai iš sukepintojo plieno pagal standartą ISO P2054, naudojami motocikluose

7 1–12 31

1 000 000 vienetų

0 %


II PRIEDAS

Eilės Nr.

KN kodas

TARIC

Aprašymas

Kvotos laikotarpis

Kvotos kiekis

Kvotos muitas (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Kukurūzų (Zea mays var. saccharata) burbuolės, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 20 mm, pjaustytos arba nepjaustytos,skirtos maisto pramonės produktams gaminti naudojant kitokį apdorojimo būdą nei paprastas perpakavimas (1) (2)

1 1–12 31

550 tonų

0 % (3)

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadžio oksidai ir hidroksidai, skirti tik lydiniams gaminti (1)

1 1–12 31

20 000 tonų

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Kalcio acetilacetonatas (CAS RN 19372-44-2), naudojamas tablečių pavidalo stabilizatorių sistemoms gaminti (1)

1 1–12 31

150 tonų

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Su soda išdegta diatomitinė žemė

1 1–12 31

35 000 tonų

0 %


Top