Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0294

2016 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/294, kuriuo 242-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

C/2016/1401

OJ L 55, 2.3.2016, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/294/oj

2.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 55/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/294

2016 m. kovo 1 d.

kuriuo 242-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir subjektai, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2)

2016 m. vasario 11 ir 23 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti šešis asmenų, grupių ir subjektų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo įrašus. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 881/2002 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede, toliau nurodytuose antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašuose pateikti identifikavimo duomenys pakeičiami taip:

a)

Įrašas „Salah Eddine Gasmi (alias a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Gimimo data: 1974 4 13. Gimimo vieta: Zeribet El Oued, Biskros vilaja, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Adresas: Alžyras. Kita informacija: a) motinos asmenvardis – Yamina Soltane; b) tėvo asmenvardis – Abdelaziz. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2008 7 3“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Salah Eddine Gasmi (alias a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Gimimo data: 1971 4 13. Gimimo vieta: Zeribet El Oued, Biskros vilaja, Alžyras. Pilietybė: Alžyro. Adresas: Alžyras. Kita informacija: a) motinos asmenvardis – Yamina Soltane; b) tėvo asmenvardis – Abdelaziz. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2008 7 3.“

b)

Įrašas „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias: a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi.) Gimimo data: 1974 12 11. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: a) L 191609 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1996 2 28, nebegalioja nuo 2001 2 27), b) 04643632 (nacionalinis identifikavimo numeris, išduotas 1999 m. birželio 18 d.), c) DAOMMD74T11Z352Z (Italijos mokesčių mokėtojo kodas). Adresas: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunisas, Tunisas. Kita informacija: a) Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) saugumo vadovas, b) motinos vardas ir pavardė – Ourida Bint Mohamed, c) 2004 m. gruodžio 1 d. deportuotas iš Italijos į Tunisą, d) 2013 m. rugpjūčio mėn. suimtas Tunise. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2002 4 24.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias: a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi.) Gimimo data: 1974 12 11. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: a) L 191609 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1996 2 28, nebegalioja nuo 2001 2 27), b) 04643632 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1999 m. birželio 18 d.), c) DAOMMD74T11Z352Z (Italijos mokesčių mokėtojo kodas). Adresas: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunisas, Tunisas. Kita informacija: a) Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) saugumo vadovas, b) motinos vardas ir pavardė – Ourida Bint Mohamed, Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2002 4 24.“

c)

Įrašas „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias a) Salmane, b) Lazhar). Adresas: Tunisas. Gimimo data: 1975 11 20. Gimimo vieta: Sfaksas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: P182583 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 2003 9 13, nebegalioja nuo 2007 9 12). Kita informacija: a) nuo 2008 m. liepos mėn. Italijos valdžios institucijų laikomas besislapstančiu nuo teisingumo; b) nuo 2010 m. Tunisas taiko administracinės kontrolės priemonę. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 11 12.“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias a) Salmane, b) Lazhar). Adresas: No 2 89th Street Zehrouni, Tunisas, Tunisas. Gimimo data: 1975 11 20. Gimimo vieta: Sfaksas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: a) P182583 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 2003 9 13, nebegalioja nuo 2007 9 12), b) 05258253 (nacionalinis identifikavimo numeris). Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2003 11 12.“

d)

Įrašas „Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias a) Aboue Chiba Brahim, b) Arouri Taoufik, c) Ben Salah Adnan, d) Sassi Adel, e) Salam Kamel, f) Salah Adnan, g) Arouri Faisel, h) Bentaib Amour, i) Adnan Salah, j) Hasnaoui Mellit, k) Arouri Taoufik ben Taieb, l) Abouechiba Brahim, m) Farid Arouri, n) Ben Magid, o) Maci Ssassi, p) Salah ben Anan, q) Hasnaui Mellit, r) Abou Djarrah). Adresas: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisas. Gimimo data: a) 1969 5 20, b) 1966 9 2, c) 1964 9 2, d) 1966 4 2, e) 1963 2 2, f) 1965 2 4, g) 1965 3 2, h) 1965 2 9, i) 1966 4 1, j) 1972 m., k) 1964 2 9, l) 1964 6 2, m) 1966 6 2, n) 1972 6 2. Gimimo vieta: a) Manzil Tmim, Tunisas; b) Libija; c) Tunisas; d) Alžyras; e) Marokas; f) Libanas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: Paso Nr. G827238 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1996 6 1, nebegalioja nuo 2001 5 31). Kita informacija: a) 2008 m. gruodžio 13 d. Italijos išduotas Tunisui; b) neįleidžiamas į Šengeno erdvę; c) motinos vardas ir pavardė – Mabrukah al-Yazidi. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2003 11 12“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias a) Aboue Chiba Brahim, b) Arouri Taoufik, c) Ben Salah Adnan, d) Sassi Adel, e) Salam Kamel, f) Salah Adnan, g) Arouri Faisel, h) Bentaib Amour, i) Adnan Salah, j) Hasnaoui Mellit, k) Arouri Taoufik ben Taieb, l) Abouechiba Brahim, m) Farid Arouri, n) Ben Magid, o) Maci Ssassi, p) Salah ben Anan, q) Hasnaui Mellit). Adresas: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisas. Gimimo data: a) 1969 5 20, b) 1966 9 2, c) 1964 9 2, d) 1966 4 2, e) 1963 2 2, f) 1965 2 4, g) 1965 3 2, h) 1965 2 9, i) 1966 4 1, j) 1972 m., k) 1964 2 9, l) 1964 6 2, m) 1966 6 2, n) 1972 6 2. Gimimo vieta: a) Manzil Tmim, Tunisas; b) Libija; c) Tunisas; d) Alžyras; e) Marokas; f) Libanas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: Paso Nr. G827238 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1996 6 1, nebegalioja nuo 2001 5 31), b) 05093588 (nacionalinis identifikavimo numeris). Kita informacija: motinos vardas ir pavardė – Mabrukah al-Yazidi. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2003 11 12.“

e)

Įrašas „Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adresas: Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabulas, Tunisas (namų adresas). Gimimo data: 1968 1 25. Gimimo vieta: Menzil Temimas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: K693812 (Tuniso pasas, išduotas 1999 4 23, nebegalioja nuo 2004 4 22). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: JMM MDI 68A25 Z352D; b) 2009 m. gruodžio mėn. duomenimis kalinamas Tunise; c) motinos vardas – Jamilah. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 6 23“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adresas: 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabulis, Tunisas (namų adresas). Gimimo data: 1968 1 25. Gimimo vieta: Menzil Temimas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: a) K693812 (Tuniso piliečio pasas, išduotas 1999 4 23, nebegalioja nuo 2004 4 22), b) 01846592 (nacionalinis identifikavimo numeris). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: JMM MDI 68A25 Z352D; b) motinos vardas – Jamilah. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2004 6 23.“

f)

Įrašas „Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (alias Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adresas: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabulas, Tunisas (nuolatinė gyvenamoji vieta). Gimimo data: 1961 11 17. Gimimo vieta: Menzil Temimas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: M788439 (Tuniso pasas, išduotas 2001 10 20, nebegalioja nuo 2006 10 19). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: LBR HBB 61S17 Z352F; b) 2009 m. gruodžio mėn. duomenimis kalinamas Tunise; c) motinos vardas ir pavardė – Fatima bint al-Mukhtar. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2004 06 23“ pakeičiamas šiuo įrašu:

„Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (alias Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adresas: Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunisas. Gimimo data: 1961 11 17. Gimimo vieta: Manzil Tmim, Nabulis, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: a) M788439 (Tuniso pasas, išduotas 2001 10 20, nebegalioja nuo 2006 10 19), b) 01817002 (nacionalinis identifikavimo numeris). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: LBR HBB 61S17 Z352F; b) motinos vardas ir pavardė – Fatima al-Galasi. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2004 6 23.“


Top