Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0225

2016 m. vasario 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/225, kuriuo kiekvienai valstybei narei nustatomas didžiausias produktų kiekis ir išskirtinės privataus sandėliavimo pagalbos paraiškų dėl likusio nepanaudoto Deleguotajame reglamente (ES) 2015/1852 nustatyto tam tikrų sūrių kiekio teikimo laikotarpis

C/2016/0850

OJ L 41, 18.2.2016, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/225/oj

18.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 41/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/225

2016 m. vasario 17 d.

kuriuo kiekvienai valstybei narei nustatomas didžiausias produktų kiekis ir išskirtinės privataus sandėliavimo pagalbos paraiškų dėl likusio nepanaudoto Deleguotajame reglamente (ES) 2015/1852 nustatyto tam tikrų sūrių kiekio teikimo laikotarpis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),

atsižvelgdama į 2015 m. spalio 15 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/1852, kuriuo pradedama taikyti išskirtinė laikinoji tam tikrų sūrių privataus sandėliavimo pagalbos schema ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis (2), ypač jo 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

Deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1852 pradėta taikyti išskirtinė laikinoji tam tikrų sūrių privataus sandėliavimo pagalbos schema ir iš anksto nustatytas pagalbos dydis;

(2)

Reglamento (ES) 2015/1852 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad 2016 m. sausio 15 d. yra galutinė pagalbos paraiškų pateikimo data;

(3)

Airija, Prancūzija, Italija, Lietuva, Nyderlandai, Suomija, Švedija ir Jungtinė Karalystė pranešė Komisijai pageidaujančios toliau naudotis privataus sandėliavimo pagalbos schema;

(4)

po 2016 m. sausio 15 d. likęs nepanaudotas kiekis – 68 123 tonos. Todėl tikslinga leisti valstybėms narėms, pranešusioms apie savo pageidavimą toliau naudotis privataus sandėliavimo pagalbos schema, išnaudoti tą kiekį ir jį paskirstyti kiekvienai valstybei narei, atsižvelgiant į kiekius, dėl kurių paraiškas valstybės narės pateikė iki 2016 m. sausio 15 d.;

(5)

reikėtų nustatyti naują pagalbos paraiškų teikimo laikotarpį;

(6)

tam tikrų sūrių privataus sandėliavimo pagalbos schemos įgyvendinimo taisyklės, nustatytos Deleguotajame reglamente (ES) 2015/1852, turėtų būti taikomos mutatis mutandis įgyvendinant schemą pagal šį reglamentą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šio reglamento priede nustatytas didžiausias produktų kiekis kiekvienai valstybei narei, kuriai taikoma išskirtinė laikinoji likusio nepanaudoto Deleguotajame reglamente (ES) 2015/1852 nustatyto sūrių kiekio privataus sandėliavimo pagalbos schema.

Schemos įgyvendinimo taisyklės, nustatytos Deleguotajame reglamente (ES) 2015/1852, taikomos mutatis mutandis šio reglamento priede nustatytiems kiekiams.

2 straipsnis

Pagalbos paraiškos

Pagalbos paraiškos gali būti teikiamos nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Galutinė paraiškų pateikimo data – 2016 m. rugsėjo 30 d.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. vasario 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 271, 2015 10 16, p. 15.


PRIEDAS

Valstybė narė

Didžiausias kiekis

(tonomis)

Airija

4 127

Prancūzija

6 340

Italija

27 025

Lietuva

2 616

Nyderlandai

16 526

Suomija

694

Švedija

2 126

Jungtinė Karalystė

8 669

Iš viso

68 123


Top