Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2379

2015 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2379, kuriuo dėl grūdų, ryžių ir alyvuogių aliejaus importo pagal tarifines kvotas licencijų paraiškų teikimo ir šių licencijų išdavimo datų 2016 metais nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 2305/2003, (EB) Nr. 969/2006, (EB) Nr. 1067/2008, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/2081, Reglamento (EB) Nr. 1964/2006, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012, Reglamento (EB) Nr. 1918/2006 ir dėl nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto licencijų išdavimo datų 2016 metais nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 951/2006

OJ L 332, 18.12.2015, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2379/oj

18.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/46


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2379

2015 m. gruodžio 16 d.

kuriuo dėl grūdų, ryžių ir alyvuogių aliejaus importo pagal tarifines kvotas licencijų paraiškų teikimo ir šių licencijų išdavimo datų 2016 metais nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 2305/2003, (EB) Nr. 969/2006, (EB) Nr. 1067/2008, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/2081, Reglamento (EB) Nr. 1964/2006, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012, Reglamento (EB) Nr. 1918/2006 ir dėl nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto licencijų išdavimo datų 2016 metais nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 951/2006

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, numatytų CXL sąraše, sudarytame pasibaigus deryboms dėl GATT XXIV.6 straipsnio, įgyvendinimo (1), ypač į jo 1 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (2), ypač į jo 20 straipsnio n punktą, 144 straipsnio g punktą ir 187 straipsnio e punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 2305/2003 (3), (EB) Nr. 969/2006 (4), (EB) Nr. 1067/2008 (5) ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2015/2081 (6) numatytos specialios nuostatos dėl miežių importo pagal kvotą 09.4126, kukurūzų importo pagal kvotą 09.4131), paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, importo pagal kvotas 09.4123, 09.4124, 09.4125 ir 09.4133 ir tam tikrų Ukrainos kilmės grūdų importo pagal kvotas 09.4306, 09.4307 ir 09.4308 licencijų paraiškų teikimo ir šių licencijų išdavimo;

(2)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1964/2006 (7) ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 480/2012 (8) numatytos specialios nuostatos dėl Bangladešo kilmės ryžių importo pagal kvotą 09.4517 ir skaldytų ryžių importo pagal kvotą 09.4079licencijų paraiškų teikimo ir šių licencijų išdavimo;

(3)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1918/2006 (9) numatytos specialios nuostatos dėl Tuniso kilmės alyvuogių aliejaus importo pagal turimą kvotą licencijų paraiškų teikimo ir šių licencijų išdavimo;

(4)

atsižvelgiant į 2016 metų švenčių dienas, tam tikrais laikotarpiais reikėtų leisti nukrypti nuo reglamentuose (EB) Nr. 2305/2003, (EB) Nr. 969/2006, (EB) Nr. 1067/2008, Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2015/2081, Reglamente (EB) Nr. 1964/2006, Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 480/2012 ir Reglamente (EB) Nr. 1918/2006 nurodytų importo licencijų paraiškų pateikimo ir šių licencijų išdavimo datų, kad būtų laikomasi pagal tas kvotas nustatytų kiekių;

(5)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 951/2006 (10) 7d straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto licencijos išduodamos nuo kito penktadienio po savaitės, kurią buvo pateiktos licencijų paraiškos, jeigu iki tol Komisija nesiima jokių konkrečių priemonių;

(6)

atsižvelgiant į 2016 m. švenčių dienas ir dėl jų keičiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio leidybos datas, laikotarpis tarp paraiškų pateikimo ir licencijų išdavimo bus per trumpas tinkamam rinkos administravimui užtikrinti. Dėl to šis laikotarpis turėtų būti pratęstas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grūdai

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2305/2003 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, 2016 m. miežių importo pagal kvotą 09.4126 licencijų paraiškos negali būti teikiamos iki 2016 m. sausio 4 d. (pirmadienio) ir nebegali būti teikiamos po 2016 m. gruodžio 16 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2305/2003 3 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos, 2016 m. miežių importo pagal kvotą 09.4126 licencijos, kurių paraiškos pateikiamos šio reglamento I priede nurodytais laikotarpiais, išduodamos tame priede nurodytomis dienomis, jeigu priimamos priemonės taikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (11) 7 straipsnio 2 dalį.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 969/2006 4 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, 2016 m. kukurūzų importo pagal kvotą 09.4131 licencijų paraiškos negali būti teikiamos iki 2016 m. sausio 4 d. (pirmadienio) ir nebegali būti teikiamos po 2016 m. gruodžio 16 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku.

4.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 969/2006 4 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos, 2016 m. kukurūzų importo pagal kvotą 09.4131 licencijos, kurių paraiškos pateikiamos šio reglamento I priede nurodytais laikotarpiais, išduodamos tame priede nurodytomis dienomis, jeigu priimamos priemonės taikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalį.

5.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1067/2008 4 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, 2016 m. paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, importo pagal kvotas 09.4123, 09.4124, 09.4125 ir 09.4133 licencijų paraiškos negali būti teikiamos iki 2016 m. sausio 4 d. (pirmadienio) ir nebegali būti teikiamos po 2016 m. gruodžio 16 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku.

6.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1067/2008 4 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos, 2016 m. paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, importo pagal kvotas 09.4123, 09.4124, 09.4125 ir 09.4133 licencijos, kurių paraiškos pateikiamos šio reglamento I priede nurodytais laikotarpiais, išduodamos tame priede nurodytomis dienomis, jeigu priimamos priemonės taikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalį.

7.   Nukrypstant nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/2081 2 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, 2016 m. Ukrainos kilmės grūdų importo pagal kvotas 09.4306, 09.4307 ir 09.4308 licencijų paraiškos negali būti teikiamos iki 2016 m. sausio 4 d. (pirmadienio) ir nebegali būti teikiamos po 2016 m. gruodžio 16 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku.

8.   Nukrypstant nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/2081 2 straipsnio 3 dalies, 2016 m. Ukrainos kilmės grūdų importo pagal kvotas 09.4306, 09.4307 ir 09.4308 licencijos,, kurių paraiškos pateikiamos šio reglamento I priede nurodytais laikotarpiais, išduodamos tame priede nurodytomis dienomis, jeigu priimamos priemonės taikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalį.

2 straipsnis

Ryžiai

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1964/2006 4 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos, 2016 m. Bangladešo kilmės ryžių importo pagal kvotą 09.4517 licencijų paraiškos negali būti teikiamos iki 2016 m. sausio 4 d. (pirmadienio) ir nebegali būti teikiamos po 2016 m. gruodžio 9 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku.

2.   Nukrypstant nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 2 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos, 2016 m. skaldytų ryžių importo pagal kvotą 09.4079 licencijų paraiškos negali būti teikiamos iki 2016 m. sausio 4 d. (pirmadienio) ir nebegali būti teikiamos po 2016 m. gruodžio 9 d. (penktadienio) 13 valandos Briuselio laiku.

3 straipsnis

Alyvuogių aliejus

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1918/2006 3 straipsnio 1 dalies, Tuniso kilmės alyvuogių aliejaus importo licencijų paraiškos nebegali būti teikiamos po 2016 m. gruodžio 13 d. (antradienio).

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1918/2006 3 straipsnio 3 dalies, Tuniso kilmės alyvuogių aliejaus importo licencijos, kurių paraiškos pateikiamos šio reglamento II priede nurodytais laikotarpiais, išduodamos tame priede nurodytomis dienomis, jeigu priimamos priemonės taikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalį.

4 straipsnis

Nekvotinis cukrus ir izogliukozė

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 951/2006 7d straipsnio 1 dalies, nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto licencijos, kurių paraiškos pateikiamos šio reglamento III priede nurodytais laikotarpiais, išduodamos atitinkamomis jame nurodytomis dienomis, atsižvelgiant, jei reikia, į Reglamento (EB) Nr. 951/2006 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas konkrečias priemones.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jo galiojimas baigiasi 2017 m. sausio 10 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 146, 1996 6 20, p. 1.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(3)  2003 m. gruodžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2305/2003, atidarantis miežių importo iš trečiųjų šalių tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą (OL L 342, 2003 12 30, p. 7).

(4)  2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 969/2006, kuriuo atidaroma kukurūzų importo iš trečiųjų šalių Bendrijos tarifinė kvota ir numatomas jos administravimas (OL L 176, 2006 6 30, p. 44).

(5)  2008 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1067/2008, atidarantis trečiųjų šalių kilmės paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, Bendrijos tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą bei nukrypstantis nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (kodifikuota redakcija) (OL L 290, 2008 10 31, p. 3).

(6)  2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/2081, kuriuo leidžiama pradėti naudoti tam tikrų Ukrainos kilmės grūdų importo tarifines kvotas ir nustatoma jų administravimo tvarka (OL L 302, 2015 11 19, p. 81).

(7)  2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1964/2006, nustatantis išsamias leidimo pradėti naudoti Bangladešo kilmės ryžių importo kvotas ir jų administravimo taisykles remiantis Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3491/90 (OL L 408, 2006 12 30, p. 19).

(8)  2012 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012 dėl tarifinės kvotos skaldytiems ryžiams, kurių KN kodas – 1006 40 00, skirtiems KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai, nustatymo ir valdymo (OL L 148, 2012 6 8, p. 1).

(9)  2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1918/2006, atidarantis Tuniso kilmės alyvuogių aliejaus tarifinę kvotą ir nustatantis jos administravimą (OL L 365, 2006 12 21, p. 84).

(10)  2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 951/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (OL L 178, 2006 7 1, p. 24).

(11)  2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (OL L 238, 2006 9 1, p. 13).


I PRIEDAS

Grūdų importo licencijų paraiškų teikimo laikotarpiai

Išdavimo datos

2016 m. kovo 18 d. (penktadienis) nuo 13 val. iki 2016 m. kovo 25 d. (penktadienis) 13 val. Briuselio laiku

Pirmoji darbo diena nuo 2016 m. balandžio 4 d. (pirmadienis)

2016 m. spalio 21 d. (penktadienis) nuo 13 val. iki 2016 m. spalio 28 d. (penktadienis) 13 val. Briuselio laiku

Pirmoji darbo diena nuo 2016 m. lapkričio 7 d. (pirmadienis)


II PRIEDAS

Alyvuogių aliejaus importo licencijų paraiškų teikimo laikotarpiai

Išdavimo datos

2016 m. kovo 21 d. (pirmadienis) arba kovo 22 d. (antradienis)

Pirmoji darbo diena nuo 2016 m. balandžio 1 d. (penktadienio)

2016 m. gegužės 2 d. (pirmadienis) arba gegužės 3 d. (antradienis)

Pirmoji darbo diena nuo 2016 m. gegužės 13 d. (penktadienio)

2016 m. gegužės 9 d. (pirmadienis) arba gegužės 10 d. (antradienis)

Pirmoji darbo diena nuo 2016 m. gegužės 18 d. (trečiadienio)

2016 m. liepos 18 d. (pirmadienis) arba 19 d. (antradienis)

Pirmoji darbo diena nuo 2016 m. liepos 27 d. (trečiadienio)

2016 m. rugpjūčio 8 d. (pirmadienis) arba rugpjūčio 9 d. (antradienis)

Pirmoji darbo diena nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d. (trečiadienio)

2016 m. spalio 24 d. (pirmadienis) arba spalio 25 d. (antradienis)

Pirmoji darbo diena nuo 2016 m. lapkričio 3 d. (ketvirtadienio)


III PRIEDAS

Nekvotinio cukraus ir izogliukozės eksporto licencijų paraiškų teikimo laikotarpiai

Išdavimo datos

Nuo 2016 m. spalio 24 d. (pirmadienio) iki spalio 28 d. (penktadienio)

Pirmoji darbo diena nuo 2016 m. lapkričio 8 d. (antradienio)

Nuo 2016 m. gruodžio 19 d. (pirmadienio) iki gruodžio 23 d. (penktadienio)

Pirmoji darbo diena nuo 2017 m. sausio 6 d. (penktadienio)


Top