Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1855

2015 m. spalio 13 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1855, kuriuo nustatoma pozicija, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, taryboje ir Pasaulio prekybos organizacijos Generalinėje taryboje dėl mažiausiai išsivysčiusių šalių narių prašymo pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, 66 straipsnio 1 dalį dėl tam tikrų įpareigojimų, susijusių su vaistiniais preparatais, ir įsipareigojimų atidėjimo pagal tos sutarties 70 straipsnio 8 ir 9 dalis

OJ L 271, 16.10.2015, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1855/oj

16.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/33


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2015/1855

2015 m. spalio 13 d.

kuriuo nustatoma pozicija, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, taryboje ir Pasaulio prekybos organizacijos Generalinėje taryboje dėl mažiausiai išsivysčiusių šalių narių prašymo pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, 66 straipsnio 1 dalį dėl tam tikrų įpareigojimų, susijusių su vaistiniais preparatais, ir įsipareigojimų atidėjimo pagal tos sutarties 70 straipsnio 8 ir 9 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (toliau – TRIPS sutartis) 66 straipsnio 1 dalį Intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, taryba (toliau – TRIPS taryba), esant tinkamai motyvuotam mažiausiai išsivysčiusios šalies narės prašymui, pereinamąjį laikotarpį turi pratęsti;

(2)

2001 m. lapkričio 14 d. Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) Dohos ministrų konferencija priėmė Deklaraciją dėl TRIPS sutarties ir visuomenės sveikatos (toliau – Dohos deklaracija). Joje nurodyta, kad pereinamojo laikotarpio pratęsimas, kaip numatyta TRIPS sutarties 66 straipsnio 1 dalyje, nedaro poveikio mažiausiai išsivysčiusių šalių narių teisei siekti toliau pratęsti pereinamuosius laikotarpius;

(3)

pagal Dohos deklaracijos 7 punktą ir TRIPS sutarties 66 straipsnio 1 dalį TRIPS taryba 2002 m. birželio 27 d. sprendimu pratęsė pereinamąjį laikotarpį, kurio metu mažiausiai išsivysčiusios šalys neprivalo užtikrinti vaistinių preparatų patentų apsaugos, iki 2016 m. sausio 1 d.;

(4)

2002 m. liepos 8 d. PPO Generalinė taryba priėmė glaudžiai susijusį sprendimą, pagal kurį atidedamas mažiausiai išsivysčiusių šalių įsipareigojimų suteikti išimtines rinkodaros teises vykdymas remiantis TRIPS sutarties 70 straipsnio 9 dalimi. Įsipareigojimų vykdymo atidėjimas taikomas iki 2016 m. sausio 1 d.;

(5)

2015 m. vasario 23 d. Bangladešas mažiausiai išsivysčiusių šalių narių grupės vardu paprašė neribotam laikui pratęsti joms pagal TRIPS sutarties 66 straipsnio 1 dalį taikomą pereinamąjį laikotarpį ir neribotam laikui atidėti įsipareigojimų pagal tos sutarties 70 straipsnio 8 ir 9 dalis vykdymą, kol kiekviena iš tų šalių išlieka mažiausiai išsivysčiusia šalimi;

(6)

kadangi nuo 2002 m. galioja atskiras intelektinės nuosavybės teisių galiojimo vaistiniams preparatams atidėjimas, Sąjungai tikslinga pritarti pereinamojo laikotarpio pratęsimui, kad nebūtų sudaroma kliūčių mažiausiai išsivysčiusioms šalims narėms gauti vaistinius preparatus;

(7)

kelios PPO narės yra pasirengusios suteikti pereinamojo laikotarpio pratęsimą ir įgaliojimų vykdymo atidėjimą neribotam laikui, todėl Sąjunga turėtų prisijungti prie konsensuso, toliau nuosekliai remdama Dohos deklaraciją. Tačiau jei PPO narės nuspręstų dėl dar vieno laikino pratęsimo ir laikino atidėjimo, Sąjunga taip pat turėtų pritarti tokiam sprendimui;

(8)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu TRIPS taryboje ir PPO Generalinėje taryboje dėl mažiausiai išsivysčiusių šalių narių prašymo pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal TRIPS sutarties 66 straipsnio 1 dalį dėl tam tikrų įsipareigojimų, susijusių su vaistiniais preparatais, ir atidėti įsipareigojimų vykdymą pagal tos sutarties 70 straipsnio 8 ir 9 dalis,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ

1 straipsnis

Pozicija, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, taryboje ir Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) Generalinėje taryboje, yra tokia:

a)

pritarti:

i)

mažiausiai išsivysčiusių šalių narių prašymui pratęsti pereinamąjį laikotarpį pagal Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (toliau – TRIPS sutartis), 66 straipsnio 1 dalį dėl tam tikrų įsipareigojimų, susijusių su vaistiniais preparatais, ir

ii)

mažiausiai išsivysčiusių šalių narių prašymui atidėti įsipareigojimų pagal TRIPS sutarties 70 straipsnio 8 ir 9 dalis vykdymą ir

b)

pritarti:

i)

prašymui, kad šio straipsnio a punkto i papunktyje minimas prašymas dėl pratęsimo arba šio straipsnio a punkto ii papunktyje punkte minimas prašymas dėl įsipareigojimų vykdymo atidėjimo, arba jie abu būtų taikomi tol, kol kiekviena mažiausiai išsivysčiusi šalis narė išliks mažiausiai išsivysčiusia šalimi, arba

ii)

prašymui dėl laikino pratęsimo arba įsipareigojimų laikino vykdymo atidėjimo, arba abiems šiems prašymams, jei tas prašymas yra priimtinas ir kitoms PPO narėms.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2015 m. spalio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


Top