Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0491

2014 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 2014/491/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/189/BUSP, kuriuo įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas (ESGK)

OJ L 218, 24.7.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; netiesiogiai panaikino 32016D2382

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/491/oj

24.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 218/6


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/491/BUSP

2014 m. liepos 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/189/BUSP, kuriuo įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas (ESGK)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 42 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2013 m. balandžio 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/189/BUSP (1), kuriuo įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas (ESGK);

(2)

Sprendime 2013/189/BUSP nustatyta orientacinė finansavimo suma, skirta ESGK išlaidoms padengti pirmuosius 12 mėnesių po finansavimo susitarimo sudarymo, nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. liepos 31 d.;

(3)

Sprendimu 2013/189/BUSP įsteigtas Iniciatyvinis komitetas 2014 m. kovo 25 d. susitarė, kad finansavimo susitarimo laikotarpis būtų suderintas su metiniu ataskaitiniu laikotarpiu, kuris prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d., kad reikėtų tik vieno sąskaitų rinkinio nuo 2016 m.;

(4)

todėl turėtų būti nustatyta nauja orientacinė finansavimo suma laikotarpiui nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.;

(5)

todėl Sprendimas 2013/189/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2013/189/BUSP 16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Orientacinė finansavimo suma, skirta ESGK išlaidoms padengti pirmuosius 12 mėnesių po 3 dalyje minėto finansavimo susitarimo sudarymo, yra 535 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta ESGK išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d., yra 756 000 EUR.

Sprendimus dėl orientacinių finansavimo sumų, skirtų ESGK išlaidoms padengti vėlesniais laikotarpiais, priima Taryba.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  2013 m. balandžio 22 d. Tarybos sprendimas 2013/189/BUSP, kuriuo įsteigiamas Europos saugumo ir gynybos koledžas (ESGK) ir panaikinami Bendrieji veiksmai 2008/550/BUSP (OL L 112, 2013 4 24, p. 22).


Top