Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0345

2014/345/ES: 2014 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/481/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą spausdintam popieriui (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 3590) Tekstas svarbus EEE

OJ L 170, 11.6.2014, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/345/oj

11.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/64


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2014 m. birželio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/481/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą spausdintam popieriui

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 3590)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/345/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

į Komisijos sprendimo 2012/481/ES (2) taikymo sritį neįtraukti didesnės nei 400 g/m2 gramatūros kartono substratai, nes tame sprendime reikalaujama, kad spausdinto popieriaus gaminiai būtų spausdinami tik ant popieriaus, kuris, kaip nustatyta Komisijos sprendimu 2011/333/ES (3) arba Komisijos sprendimu 2012/448/ES (4), yra pažymėtas ES ekologiniu ženklu. Tačiau tam tikrų kategorijų gaminiams, pavyzdžiui, bloknotams, užrašų knygelėms, spiralinio įrišimo užrašų knygelėms ir kalendoriams su viršeliais, kurie yra įtraukti į Sprendimo 2012/481/ES taikymo sritį, gaminti reikia ir didesnės nei 400 g/m2 gramatūros kartono substratų. Todėl tam tikri gaminiai negali atitikti kriterijų;

(2)

į Komisijos sprendimo 2014/256/ES (5) taikymo sritį įtraukti popieriniai raštinės reikmenys, kurių ne mažiau kaip 70 % svorio sudaro popierius, kartonas arba popieriaus substratai; tame sprendime nustatyti didesnės kaip 400 g/m2 gramatūros kartono substratams keliami reikalavimai;

(3)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę;

(4)

Sprendimas 2012/481/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2012/481/ES iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Gaminių grupę „spausdintas popierius“ sudaro visi spausdinto popieriaus gaminiai, kurių ne mažiau kaip 90 % svorio sudaro popierius, kartonas arba popieriaus substratai, taip pat knygos, katalogai, lankstinukai ir blankai, kurių ne mažiau kaip 80 % svorio sudaro popierius, kartonas arba popieriaus substratai. Intarpai, viršeliai ir bet kuri galutinio spausdinto popieriaus dalis iš spausdinto popieriaus laikoma spausdinto popieriaus gaminio dalimi.“;

2)

1 straipsnio 3 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

aplankai, vokai, žiediniai segtuvai ir popieriniai raštinės reikmenys.“;

3)

2 straipsnio 1 punktas pakeičiamas taip:

„1)

knygos – siūlais įrišti ir (arba) klijais sutvirtinti spausdinto popieriaus gaminiai kietais arba minkštais viršeliais, kaip antai mokykliniai vadovėliai, grožinės ir negrožinės literatūros knygos, pranešimai, vadovai ir knygos minkštais viršeliais. Prie knygų nepriskiriami žurnalai, brošiūros, periodiniai žurnalai, reguliariai leidžiami katalogai ir metiniai pranešimai;“;

4)

2 straipsnio 9 punktas pakeičiamas taip:

„9)

spausdinto popieriaus gaminys – apdorojus spausdinimo medžiagas gautas gaminys. Apdorojimą sudaro spausdinimas ant popieriaus. Be spausdinimo, apdorojimas gali apimti gaminio užbaigimo procesą, kaip antai sulankstymą, štampavimą ir pjaustymą ar surinkimą klijuojant, įrišant arba įrišant siūlais. Prie spausdinto popieriaus gaminių priskiriami laikraščiai, reklaminė medžiaga ir informaciniai biuleteniai, žurnalai, katalogai, knygos, skrajutės, brošiūros, plakatai, vizitinės kortelės ir etiketės;“;

5)

Sprendimo 2012/481/ES priedo 3 kriterijus iš dalies keičiamas taip:

„3 kriterijus. Perdirbamumas

Spausdinto popieriaus gaminius turi būti galima perdirbti. Iš spausdinto popieriaus turi būti galima pašalinti dažus, o nepopierines spausdinto popieriaus gaminio sudedamąsias dalis turi būti galima lengvai atskirti, kad jos nepakenktų perdirbimo procesui.

a)

Atsparumo drėgmei priemones galima naudoti tik tada, jei galima įrodyti, kad galutinį gaminį galima perdirbti.

b)

Klijus galima naudoti tik tada, jei galima įrodyti, kad juos galima pašalinti.

c)

Padengimo lakus ir laminatus, įskaitant polietileną ir (arba) polietileną/polipropileną galima naudoti tik knygų, žurnalų ir katalogų viršeliams.

d)

Turi būti įrodyta, kad galima pašalinti dažus.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas turi pateikti atsparumo drėgmei priemonių ir klijų pašalinimo bandymo rezultatus. Orientaciniai bandymų metodai yra PTS metodas PTS-RH 021/97 (atsparumo drėgmei priemonės), INGEDE metodas 12 (netirpių klijų pašalinimas) arba lygiaverčiai bandymų metodai. Įrodant, kad galima pašalinti dažus, turi būti naudojama Europos popieriaus regeneravimo tarybos patvirtinta dažų pašalinimo rezultatų lentelė (6) arba lygiavertis bandymų metodas. Bandymai atliekami su 3 tipų popieriumi: nepadengtu, kreidiniu ir klijintu popieriumi. Jei kurio nors tipo spausdinimo dažai parduodami naudoti tik vieno ar dviejų konkrečių tipų popieriui, pakanka išbandyti tik tų tipų popierių. Pareiškėjas pateikia patvirtinimą, kad kreidinio ir laminuoto spausdinimo popieriaus gaminiai atitinka 3 kriterijaus c punktą. Jei spausdinto popieriaus gaminio dalis yra lengvai nuimama (pvz., plastikinis viršelis), perdirbamumo bandymas atliekamas be šios sudėtinės dalies. Tai, kad nepopierinės sudėtinės dalys yra lengvai atskiriamos, įrodoma pateikiant popieriaus surinkimo bendrovės, perdirbimo bendrovės arba lygiavertės organizacijos patvirtinimą. Galima naudoti ir kompetentingos nepriklausomos trečiosios šalies siūlomus bandymų metodus, jei ji įrodė, kad juos taikant gaunami lygiaverčiai rezultatai.

(6)  Spausdinto gaminio perdirbamumo vertinimas. Dažų pašalinimo rezultatas. Naudotojo vadovas, www.paperrecovery.org, „Publications“.“"

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 6 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

(2)  2012 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos sprendimas 2012/481/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą spausdintam popieriui (OL L 223, 2012 8 21, p. 55).

(3)  2011 m. birželio 7 d. Komisijos sprendimas 2011/333/ES dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis kopijuojamajam ir rašomajam popieriui suteikiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo (OL L 149, 2011 6 8, p. 12).

(4)  2012 m. liepos 12 d. Komisijos sprendimas 2012/448/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą laikraštiniam popieriui (OL L 202, 2012 7 28, p. 26).

(5)  2014 m. gegužės 2 d. Komisijos sprendimas 2014/256/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą gaminiams iš popieriaus (OL L 135, 2014 5 8, p. 24).


Top