Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0072

2014 m. vasario 10 d. Tarybos sprendimas 2014/72/BUSP, kuriuo atnaujinamas ir iš dalies keičiamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas 2013/395/BUSP

OJ L 40, 11.2.2014, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 22/07/2014; panaikino 32014D0483

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/72(1)/oj

11.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 40/56


TARYBOS SPRENDIMAS 2014/72/BUSP

2014 m. vasario 10 d.

kuriuo atnaujinamas ir iš dalies keičiamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas 2013/395/BUSP

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2001 m. gruodžio 27 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP (1);

(2)

2013 m. liepos 25 d. Taryba priėmė Sprendimą 2013/395/BUSP (2), kuriuo atnaujinamas ir iš dalies keičiamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas;

(3)

pagal Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 6 dalį, būtina reguliariai atlikti išsamią asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomas Sprendimas 2013/395/BUSP, sąrašo peržiūrą, siekiant užtikrinti, kad yra pagrindas juos toliau palikti tame sąraše;

(4)

šiame sprendime pateikiami Tarybos atliktos asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, peržiūros rezultatai;

(5)

Taryba nustatė, kad nebėra priežasčių tam tikrą grupę toliau laikyti asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąraše;

(6)

Taryba padarė išvadą, kad asmenys, grupės ir subjektai, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, yra susiję su teroro aktais, kaip apibrėžta tos bendrosios pozicijos 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse, kad kompetentinga institucija dėl jų yra priėmusi sprendimą, kaip apibrėžta tos bendrosios pozicijos 1 straipsnio 4 dalyje, ir kad jiems toliau turėtų būti taikomos toje bendrojoje pozicijoje numatytos specialios ribojamosios priemonės;

(7)

asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas turėtų būti atitinkamai atnaujintas ir turėtų būti panaikintas Sprendimas 2013/395/BUSP,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas pateikiamas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Sprendimas 2013/395/BUSP panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendroji pozicija 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (OL L 344, 2001 12 28, p. 93).

(2)  2013 m. liepos 25 d. Tarybos sprendimas 2013/395/BUSP, kuriuo atnaujinamas ir iš dalies keičiamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas 2012/765/BUSP (OL L 201, 2013 7 26, p. 57).


PRIEDAS

1   straipsnyje nurodytas asmenų, grupių ir subjektų sąrašas

1.   ASMENYS

1.

ABDOLLAHI Hamed (dar žinomas kaip Mustafa Abdullahi), gimęs 1960 m. rugpjūčio 11 d. Irane. Paso Nr.: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, gimęs Al Ihsa (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, gimęs 1966 10 16 Tarut (Saudo Arabija); Saudo Arabijos pilietis.

4.

ARBABSIAR Manssor (dar žinomas kaip Mansour Arbabsiar), gimęs 1955 m. kovo 6 d. arba 15 d. Irane. Irano ir JAV pilietis. Paso Nr.: C2002515 (Iranas); Paso Nr.: 477845448 (JAV). Nacionalinės asmens tapatybės kortelės Nr.: 07442833, galioja iki 2016 m. kovo 15 d. (JAV vairuotojo pažymėjimas).

5.

BOUYERI, Mohammed (dar žinomas kaip Abu ZUBAIR; dar žinomas kaip SOBIAR; dar žinomas kaip Abu ZOUBAIR), gimęs 1978 3 8 Amsterdame (Nyderlandai) –„Hofstadgroep“ grupuotės narys.

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, gimęs 1971 9 10 Alžyre (Alžyras) – „al-Takfir“ ir „al-Hijra“ narys.

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (dar žinomas kaip GARBAYA, Ahmed; dar žinomas kaip SA-ID; dar žinomas kaip SALWWAN, Samir), Libanas, gimęs 1963 m. Libane, Libano pilietis.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (dar žinomas kaip ALI, Salem; dar žinomas kaip BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; dar žinomas kaip HENIN, Ashraf Refaat Nabith; dar žinomas kaip WADOOD, Khalid Adbul), gimęs 1965 4 14 arba 1964 3 1 Pakistane. Paso Nr.: 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (dar žinomas kaip Abdol Reza Shala’i, dar žinomas kaip Abd-al Reza Shalai, dar žinomas kaip Abdorreza Shahlai, dar žinomas kaip Abdolreza Shahla’i, dar žinomas kaip Abdul-Reza Shahlaee, dar žinomas kaip Hajj Yusef, dar žinomas kaip Haji Yusif, dar žinomas kaip Hajji Yasir, dar žinomas kaip Hajji Yusif, dar žinomas kaip Yusuf Abu-al-Karkh), gimęs apie 1957 m. Irane. Adresai: 1) Kermanshah, Iranas; 2) Mehrano karinė bazė, Ilamo provincija, Iranas.

10.

SHAKURI Ali Gholam, gimęs apie 1965 m. Teherane, Iranas.

11.

SOLEIMANI Qasem (dar žinomas kaip Ghasem Soleymani, dar žinomas kaip Qasmi Sulayman, dar žinomas kaip Qasem Soleymani, dar žinomas kaip Qasem Solaimani, dar žinomas kaip Qasem Salimani, dar žinomas kaip Qasem Solemani, dar žinomas kaip Qasem Sulaimani, dar žinomas kaip Qasem Sulemani), gimęs 1957 m. kovo 11 d. Irane. Irano pilietis. Paso Nr.: 008827 (Irano diplomatinis), išduotas 1999 m. Laipsnis: generalinis majoras.

2.   GRUPĖS IR SUBJEKTAI

1.

„Abu Nidal Organisation“ („Abu Nidal organizacija“) – „ANO“ (dar žinoma kaip „Fatah Revolutionary Council“ („Fatah Revoliucinė Taryba“); dar žinoma kaip „Arab Revolutionary Brigades“ („Arabų revoliucinės brigados“); dar žinoma kaip „Black September“ („Juodasis rugsėjis“); dar žinoma kaip „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“ („Musulmonų socialistų revoliucinė organizacija“).

2.

„Al-Aqsa Martyrs’ Brigade“ („Al-Aqsa kankinių brigada“).

3.

„Al-Aqsa e.V.“

4.

„Al-Takfir“ ir „Al-Hijra“.

5.

„Babbar Khalsa“.

6.

„Communist Party of the Philippines“ („Filipinų komunistų partija“), įskaitant „New People’s Army“ – „NPA“ („Nauja tautų armija“ – „NTA“), Filipinai.

7.

„Gama’a al-Islamiyya“ (dar žinoma kaip „Al-Gama’a al-Islamiyya“) („Islamic Group“ – „IG“ („Islamo grupė“ – „IG“)).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – „IBDA-C“ – („Great Islamic Eastern Warriors Front“ („Didysis islamo rytų karių frontas“)).

9.

„Hamas“, įskaitant „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

10.

„Hizballah Military Wing“ („Hizballah karinis sparnas“) (dar žinomas kaip „Hezbollah Military Wing“, dar žinomas kaip „Hizbullah Military Wing“, dar žinomas kaip „Hizbollah Military Wing“, dar žinomas kaip „Hezballah Military Wing“, dar žinomas kaip „Hisbollah Military Wing“, dar žinomas kaip „Hizbu’llah Military Wing“, dar žinomas kaip „Hizb Allah Military Wing“, dar žinomas kaip „Jihad Council“ („Džihado taryba“) (ir visi jam atsiskaitantys padaliniai, įskaitant External Security Organisation (Išorės saugumo organizaciją)).

11.

„Hizbul Mujahideen“ – „HM“.

12.

„Hofstadgroep“ grupuotė.

13.

„Holy Land Foundation for Relief and Development“ („Šventosios Žemės paramos ir plėtros fondas“).

14.

„International Sikh Youth Federation“ – „ISYF“ („Tarptautinė sikų jaunimo federacija“– „TSJF“)

15.

„Khalistan Zindabad Force“ – „KZF“ („Khalistano Zindabad pajėgos“ – „KZF“)

16.

„Kurdistan Workers’ Party“ – „PKK“ („Kurdistano darbininkų partija“ – „PKK“) (dar žinoma kaip „KADEK“; dar žinoma kaip „KONGRA-GEL“).

17.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ – „LTTE“ („Tamil Eelamo išlaisvinimo tigrai“ – „TEIT“).

18.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Nacionalinė išlaisvinimo armija“).

19.

„Palestinian Islamic Jihad“ – „PIJ“ („Palestinos islamo Jihad“ – „PIJ“).

20.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ – „PFLP“ („Palestinos išlaisvinimo liaudies frontas“ – „PILF“).

21.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ („Palestinos išlaisvinimo liaudies fronto Aukščiausioji vadovybė“) (dar žinoma kaip „PFLP – General Command“ („PILF Aukščiausioji vadovybė“)).

22.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ – „FARC“ („Revolutionary Armed Forces of Colombia“ („Kolumbijos revoliucinės ginkluotosios pajėgos“)).

23.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi – DHKP/C“ (dar žinoma kaip „Devrimci Sol“ („Revolutionary Left“ („Revoliucinė kairė“); dar žinoma kaip „Dev Sol“) („Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party“ („Revoliucinė liaudies išlaisvinimo armija / frontas / partija“)).

24.

„Sendero Luminoso“ – „SL“ („Shining Path“ („Šviečiantis kelias“)).

25.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ grupuotė – „TAK“ (dar žinoma kaip „Kurdistan Freedom Falcons“ („Kurdistano laisvės sakalai“); dar žinoma kaip „Kurdistan Freedom Hawks“ („Kurdistano laisvės vanagai“).


Top