Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0680

2013/680/ES: 2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Danijos Karalystei ir Švedijos Karalystei leidžiama pratęsti specialios priemonės, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 168, 169, 170 ir 171 straipsnių, taikymo laikotarpį

OJ L 316, 27.11.2013, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/680/oj

27.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/39


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. lapkričio 15 d.

kuriuo Danijos Karalystei ir Švedijos Karalystei leidžiama pratęsti specialios priemonės, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 168, 169, 170 ir 171 straipsnių, taikymo laikotarpį

(2013/680/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Danija ir Švedija raštais, kuriuos Komisijos Generalinis sekretoriatas užregistravo atitinkamai 2013 m. balandžio 3 ir 4 d., paprašė leidimo pratęsti nukrypti nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 168, 169, 170 ir 171 straipsnių, pagal kuriuos apmokestinamieji asmenys įpareigojami naudotis savo teise pridėtinės vertės mokestį (PVM) išskaičiuoti arba susigrąžinti toje valstybėje narėje, kurioje jis sumokėtas, leidžiančios nuostatos taikymo laikotarpį;

(2)

2013 m. birželio 12 d. raštu Komisija pranešė kitoms valstybėms narėms apie Danijos ir Švedijos prašymus. 2013 m. birželio 14 d. raštu Komisija pranešė Danijai ir Švedijai, kad turi visą informaciją, kuri, Komisijos nuomone, yra būtina prašymams įvertinti;

(3)

tie prašymai dėl nukrypti leidžiančios nuostatos susiję su PVM, sumokėto už rinkliavą naudojantis Zundo tilto linija tarp Danijos ir Švedijos, grąžinimu. Pagal PVM taisykles, taikomas paslaugų, susijusių su nekilnojamuoju turtu, teikimo vietai, dalis PVM nuo rinkliavų už naudojimąsi Zundo tilto linija mokėtina Danijai, kita dalis – Švedijai;

(4)

nukrypstant nuo reikalavimo, pagal kurį apmokestinamieji asmenys turi naudotis savo teise PVM išskaičiuoti arba susigrąžinti toje valstybėje narėje, kurioje jis sumokėtas, Danijai ir Švedijai leista taikyti specialią priemonę, pagal kurią mokesčių mokėtojai gali susigrąžinti PVM iš vienos administracijos. Pirmą sykį leidimas suteiktas Tarybos sprendimu 2000/91/EB (2); vėliau leidimas pratęstas Tarybos sprendimais 2003/65/EB (3) ir 2007/132/EB (4);

(5)

teisinės ir faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiama nukrypti leidžianti nuostata, nepakito ir toliau egzistuoja. Todėl Danijai ir Švedijai reikėtų leisti taikyti specialią priemonę tolesnį ribotą laikotarpį;

(6)

nukrypti leidžianti nuostata neturi neigiamo poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams, kuriuos sudaro surenkamas PVM,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 168, 169, 170 ir 171 straipsnių, Švedijai ir Danijai leidžiama PVM, sumokėto už rinkliavą naudojantis Zundo tilto linija tarp šių dviejų šalių, susigrąžinimui taikyti šią procedūrą:

a)

Danijoje įsisteigę apmokestinamieji asmenys gali pasinaudoti savo teise išskaičiuoti PVM, sumokėtą naudojantis tilto linijos dalimi, esančia Švedijos teritorijoje, jį įtraukdami į periodines PVM deklaracijas, teikiamas Danijoje;

b)

Švedijoje įsisteigę apmokestinamieji asmenys gali pasinaudoti savo teise išskaičiuoti PVM, sumokėtą naudojantis tilto linijos dalimi, esančia Danijos teritorijoje, jį įtraukdami į periodines PVM deklaracijas, teikiamas Švedijoje;

c)

nė vienoje iš šių valstybių narių neįsisteigę apmokestinamieji asmenys dėl PVM, sumokėto už rinkliavą naudojantis Zundo tilto linija, įskaitant PVM sumokėtą už naudojimąsi tilto linijos dalimi, esančia Danijos teritorijoje, susigrąžinimo turi kreiptis į Švedijos valdžios institucijas pagal tvarką, nustatytą Tarybos direktyva 2008/9/EB (5) arba Tarybos direktyva 86/560/EEB (6).

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Danijos Karalystei ir Švedijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. ŠADŽIUS


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  2000 m. sausio 24 d. Tarybos sprendimas 2000/91/EB, leidžiantis Danijos Karalystei ir Švedijos Karalystei taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios Tarybos direktyvos (77/338/EEB) dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 17 straipsnio (OL L 28, 2000 2 3, p. 38).

(3)  2003 m. sausio 21 d. Tarybos sprendimas 2003/65/EB, pratęsiantis Tarybos sprendimo 2000/91/EB, leidžiančio Danijos Karalystei ir Švedijos Karalystei taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios Tarybos direktyvos (77/338/EEB) dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 17 straipsnio, taikymą (OL L 25, 2003 1 30, p. 40).

(4)  2007 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas 2007/132/EB, pratęsiantis Sprendimo 2000/91/EB, leidžiančio Danijos Karalystei ir Švedijos Karalystei taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios Tarybos direktyvos (77/388/EEB) dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 17 straipsnio, taikymą (OL L 57, 2007 2 24, p. 10).

(5)  2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyva 2008/9/EB, nustatanti Direktyvoje 2006/112/EB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias taisykles (OL L 44, 2008 2 20, p. 23).

(6)  1986 m. lapkričio 17 d. Tryliktoji Tarybos direktyva 86/560/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų suderinimo – pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę Bendrijos teritorijoje, tvarkos (OL L 326, 1986 11 21, p. 40).


Top