Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013A0921(01)

Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo

OJ L 251, 21.9.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.9.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 251/1


Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo

Pagal 2005 m. spalio 19 d. Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (1) (toliau – Susitarimas), sudaryto Tarybos sprendimu 2006/325/EB (2), 4 straipsnį, priėmus įgyvendinimo priemones pagal 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (3) 74 straipsnio 2 dalį, Danija praneša Komisijai apie savo sprendimą įgyvendinti arba neįgyvendinti tokių priemonių turinį.

2011 m. lapkričio 10 d. buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1142/2011, kuriuo nustatomi Tarybos reglamento (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje X ir XI priedai (4). Laikydamasi Susitarimo 3 straipsnio 2 dalies Danija 2009 m. sausio 14 d. raštu jau pranešė Komisijai apie savo sprendimą įgyvendinti Tarybos reglamento (EB) Nr. 4/2009 (5) turinį tiek, kiek šiuo reglamentu iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 (6).

Laikydamasi Susitarimo 4 straipsnio Danija 2012 m. sausio 11 d. raštu jau pranešė Komisijai apie savo sprendimą įgyvendinti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1142/2011 turinį. Tai reiškia, kad Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1142/2011 nuostatos bus taikomos Europos Sąjungos ir Danijos santykiams (7).

Be to, Danija 2013 m. vasario 20 d. raštu (po rašto, išsiųsto 2011 m. kovo 9 d.) galutinai pranešė Komisijai apie savo kompetentingas institucijas pagal Reglamento (EB) Nr. 4/2009 2 straipsnio 2 dalį ir 47 straipsnio 3 dalį ir paprašė jas pripažinti taikant Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1142/2011 X ir XI priedus.

Taigi taikant Komisijos įgyvendinimo reglamentu (Reglamento (EB) Nr. 4/2009 2 straipsnio 2 dalis) nustatytą Reglamento (EB) Nr. 4/2009) X priedą atitinkamos Danijos administracinės institucijos yra: Regioninė valstybės administracija (Statsforvaltningen) ir Socialinių reikalų, vaikų ir integracijos ministerija (Nacionalinės socialinių reikalų apeliacinės komisijos Šeimos reikalų skyrius) (Social-, Børne- og Integrationsministeriet (Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen)). Taikant Komisijos įgyvendinimo reglamentu (Reglamento (EB) Nr. 4/2009 47 straipsnio 3 dalis) nustatytą Reglamento (EB) Nr. 4/2009) XI priedą atitinkama institucija yra Teisingumo ministerija (Justitsministeriet).

Danijos pranešimu dėl Danijos kompetentingų institucijų, pripažintinų atitinkamomis institucijomis pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentu nustatytus Reglamento (EB) Nr. 4/2009) X ir XI priedus, sukuriami Danijos ir Europos Sąjungos tarpusavio įsipareigojimai. Todėl šie Susitarimo 2 straipsnio 2 dalies b ir c punktų pakeitimai įsigalioja juos paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


(1)  OL L 299, 2005 11 16, p. 62.

(2)  OL L 120, 2006 5 5, p. 22.

(3)  OL L 12, 2001 1 16, p. 1.

(4)  OL L 293, 2011 11 11, p. 24.

(5)  OL L 7, 2009 10 1, p. 1.

(6)  OL L 149, 2009 6 12, p. 80.

(7)  OL L 195, 2013 7 18, p. 1.


Top