Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0251

2013 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 251/2013, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aminopiralido, bifenazato, kaptano, fluazinamo, fluopikolido, folpeto, krezoksimetilo, pentiopirado, prokvinazido, piridato ir tembotriono likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai Tekstas svarbus EEE

OJ L 88, 27.3.2013, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 050 P. 261 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/251/oj

27.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 251/2013

2013 m. kovo 22 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aminopiralido, bifenazato, kaptano, fluazinamo, fluopikolido, folpeto, krezoksimetilo, pentiopirado, prokvinazido, piridato ir tembotriono likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

didžiausia leidžiamoji bifenazato, kaptano, dimetoato, folpeto, iprodiono, krezoksimetilo, pimetrozino ir piridato likučių koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede ir III priedo B dalyje. Aminopiralido, fluazinamo, fluopikolido, prokvinazido ir tembotriono DLK nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedo A dalyje. Konkreti pentiopirado DLK nebuvo nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III prieduose, ir medžiaga nebuvo įtraukta į to reglamento IV priedą, taigi taikoma numatytoji 0,01 mg/kg vertė;

(2)

vykdant procedūrą, taikomą siekiant gauti leidimą rapsų sėkloms apsaugoti naudoti augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos aminopiralido, pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 6 straipsnio 1 dalį pateikta paraiška pakeisti nustatytą DLK;

(3)

pateikta paraiška leisti naudoti bifenzanatą citrusiniams vaisiams, sėklavaisiams, kaulavaisiams, valgomosioms ir vyninėms vynuogėms, apyniams, braškėms, pomidorams, paprikoms, baklažanams ir moliūgams (nevalgoma luoba) apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti kaptaną pomidorams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti dimetoatą valgomosioms alyvuogėms ir aliejui gaminti skirtoms alyvuogėms apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti fluazinamą obuoliams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti fluopikolidą salotoms ir kitiems salotiniams augalams, špinatams ir panašiems lapiniams augalams bei šviežioms prieskoninėms žolėms apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti folpetą gervuogėms, avietėms, serbentams ir agrastams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti iprodioną šakniavaisiniams salierams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti krezoksimetilą miežiams, rugiams ir kviečiams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti prokvinazidą pomidorams, baklažanams ir moliūgams (valgoma luoba) apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti fimetroziną sultenėms ir pupelėms (su ankštimis) apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti piridatą krapų lapams apsaugoti. Pateikta paraiška leisti naudoti tembotrioną galvijų ir kiaulių inkstams ir kepenims apsaugoti, atsižvelgiant į pašaruose esančią likučių koncentraciją, atsirandančią dėl tembotriono naudojimo kukurūzuose;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 6 straipsnio 2 ir 4 dalis pateikta paraiška dėl fluopikolido DLK morkose, ridikuose ir cukriniuose runkeliuose. Pareiškėjas teigia, kad Jungtinėse Valstijose fluopikolido, naudojamo tokiems žemės ūkio augalams apsaugoti, DLK yra didesnė negu nustatytoji Reglamente (EB) Nr. 396/2005, todėl, siekiant išvengti prekybos kliūčių tų žemės ūkio augalų importui, būtina nustatyti didesnę DLK;

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 6 straipsnio 1 ir 4 dalis pateikta paraiška nustatyti pentiopirado DLK medžių riešutams (išskyrus kokosus ir pinijas), sėklavaisiams, vyšnioms, persikams, slyvoms, braškėms, šakniavaisiams ir gumbiavaisiams, česnakams, svogūnams, valgomiesiems svogūnams (smulkusis varietetas), svogūnlaiškiams, pomidorams, paprikoms, baklažanams, moliūgams, cukriniams kukurūzams, žiedinėms daržovėms, gūžiniams kopūstams, kininiams bastučiams, salotoms ir kitiems salotiniams augalams, įskaitant brassicacea, špinatams ir panašiems lapiniams augalams, builiams, petražolių lapams, pupelėms (su ankštimis ar be jų), žirniams (su ankštimis ar be jų), dygiesiems artišokams, salierams, paprastiesiems pankoliams, rabarbarams, porams, džiovintiems ankštiniams augalams, žemės riešutams, saulėgrąžų sėkloms, sojų pupelėms, medvilnės sėkloms, miežiams, avižoms, rugiams, dvispalviams sorgams, kviečiams, cukriniams runkeliams ir gyvūniniams produktams apsaugoti, atsižvelgiant į likučių koncentraciją pašaruose. Pareiškėjas teigia, kad Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje šios medžiagos, naudojamos tokiems produktams apsaugoti, DLK yra didesnė negu nustatytoji Reglamente (EB) Nr. 396/2005, todėl reikia suderinti jų numatomą naudojimą Europos Sąjungoje ir leidžiamą naudojimą Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje. Norint išvengti prekybos kliūčių šių produktų importui, būtina nustatyti didesnę DLK;

(6)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 8 straipsnį atitinkamos valstybės narės įvertino pateiktas paraiškas ir vertinimo ataskaitas pateikė Komisijai;

(7)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) įvertino paraiškas ir vertinimo ataskaitas, visų pirma atsižvelgdama į galimą grėsmę vartotojams ir, tam tikrais atvejais, gyvūnams, ir pateikė pagrįstas nuomones dėl siūlomos DLK (2). Šias nuomones Tarnyba pateikė Komisijai, valstybėms narėms ir visuomenei;

(8)

Tarnyba pagrįstose nuomonėse padarė išvadą, kad dėl dimetoato naudojimo valgomosioms alyvuogėms ir aliejaus gamybai skirtoms alyvuogėms apsaugoti pagrįstoje nuomonėje pateiktas rizikos vertinimas turėtų būti laikomas laikinu ir kad juo remiantis gali būti nepakankamai įvertinama faktinė rizika vartotojams, kadangi galutinis vertinimas dar nepateiktas. Dėl iprodiono naudojimo šakniavaisiniams salierams apsaugoti – Tarnyba atkreipė dėmesį į augalų metabolizmo tyrimų trūkumą. Dėl pentiopirado naudojimo kininiams bastučiams ir salotinėms trūkažolėms apsaugoti – Tarnyba nerekomenduoja nustatyti siūlomos DLK, kadangi negalima atmesti rizikos vartotojams galimybės. Be to, kukurūzuose, aliejiniuose rapsuose, medvilnėje, saulėgrąžose ir sojose esančių likučių tyrimai buvo atlikti su genetiškai modifikuotomis kultūromis. Pareiškėjas privalo patvirtinti, kad pentiopirado metabolizmas genetiškai modifikuotose kultūrose yra toks pats kaip ir tradicinėse kultūrose. Dėl pimetrozino naudojimo sultenėms ir pupelėms (su ankštimis) apsaugoti – Tarnyba priėjo išvadą, kad pateiktų duomenų nustatyti naują DLK nepakanka. Todėl nustatyta DLK neturėtų būti keičiama;

(9)

dėl visų kitų paraiškų Tarnyba padarė išvadą, kad įvykdyti visi su duomenimis susiję reikalavimai, ir, remiantis poveikio vartotojams vertinimu, atliktu tiriant 27 konkrečias Europos vartotojų grupes, pareiškėjų prašomi DLK pakeitimai vartotojų saugumo atžvilgiu yra priimtini. Tarnyba atsižvelgė į naujausią informaciją apie toksikologines medžiagų savybes. Nustatyta, kad nei visą gyvenimą trunkantis medžiagų, gaunamų vartojant visus maisto produktus, kuriuose gali būti šių medžiagų, poveikis, nei trumpalaikis poveikis vartojant labai daug atitinkamų žemės ūkio augalų nekelia pavojaus viršyti leidžiamą paros dozę (LPD) arba ūmaus poveikio etaloninę dozę (ŪPED);

(10)

remiantis pagrįstomis Tarnybos nuomonėmis ir atsižvelgiant į susijusius veiksnius daroma išvada, kad atitinkami DLK pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus;

(11)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas, nei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  EFSA mokslinės ataskaitos internete adresu: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for aminopyralid in rape seed. EFSA Journal 2012;10(9):2894 [28 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2894.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL(s) for bifenazate in citrus fruit, pome fruit, stone fruit, grapes, hops, strawberries, tomatoes, peppers, aubergines, melons and watermelons. EFSA Journal 2012;10(10):2920 [45 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2920.

 

Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for captan in certain berries. EFSA Journal 2011;9(11):2452 [31 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2452.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimethoate in olives for oil production and table olives. EFSA Journal 2012;10(5):2709 [31 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2709.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fluazinam in apples. EFSA Journal 2012;10(5):2710 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2710.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in various vegetable crops. EFSA Journal 2012;10(9):2895 [43 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2895.

 

Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for folpet in wine grapes, garlic and tomatoes. EFSA Journal 2011;9(9):2391 [40 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2391.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for iprodione in celeriac. EFSA Journal 2012;10(10):2947 [29 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2947.

 

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance kresoxim-methyl. EFSA Journal 2010;8(11):1891 [88 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1891.

 

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for penthiopyrad in various crops. EFSA Journal 2012;10(10):2948 [96 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2948.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for proquinazid in tomatoes, aubergines and cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2012;10(9):2896 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2896.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pymetrozine in lamb's lettuce and beans (with pods). EFSA Journal 2012;10(10):2939 [20 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2939.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyridate in celery leaves (dill leaves). EFSA Journal 2012;10(9):2892 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2892.

 

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for tembotrione in kidney and liver of bovine and swine. EFSA Journal 2012;10(10):2932 [39 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2932.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1)

II priede skiltys, kuriose nurodyti bifenazatas, kaptanas, folpetas, krezoksimetilas ir piridatas, pakeičiamos taip:

Pesticidų likučiai ir didžiausias leistinas likučių kiekis (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatomas didžiausias DLK, grupės ir pavyzdžiai (1)

Bifenazatas

Kaptanas (R)

Folpetas (R)

Metilkrezoksimas (F) (R)

Piridatas (piridato, jo hidrolizės produkto CL 9673 (6-chloro-4-hidroksi-3-fenilpiridazinas) ir hidrolizinio CL 9673 suma, išreikšta kaip piridatas)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

 

 

 

 

0,05 (2)

0110000

i)

Citrusiniai vaisiai

0,9

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0110010

Greipfrutai (Greipfrutai, didieji greipfrutai, saldieji greipfrutai (angl. sweeties), tangelai (išskyrus mineolas) ir kiti hibridai)

 

 

 

 

 

0110020

Apelsinai (Bergamotės, aitrieji apelsinai ir kiti hibridai)

 

 

 

 

 

0110030

Citrinos (Citronai, tikrosios citrinos)

 

 

 

 

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

 

 

 

0110050

Mandarinai (Klementinai, tikrieji mandarinai, mineolos ir kiti hibridai)

 

 

 

 

 

0110990

Kita

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Medžių riešutai (su kevalais arba be kevalų)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0120010

Migdolai

 

0,3

 

 

 

0120020

Bertoletijos

 

0,02 (2)

 

 

 

0120030

Anakardžiai

 

0,02 (2)

 

 

 

0120040

Kaštainiai

 

0,02 (2)

 

 

 

0120050

Kokosai

 

0,02 (2)

 

 

 

0120060

Lazdyno riešutai (Didieji riešutai)

 

0,02 (2)

 

 

 

0120070

Makadamijos

 

0,02 (2)

 

 

 

0120080

Karijos

 

0,02 (2)

 

 

 

0120090

Pinijos

 

0,02 (2)

 

 

 

0120100

Pistacijos

 

0,02 (2)

 

 

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

0,02 (2)

 

 

 

0120990

Kita

 

0,02 (2)

 

 

 

0130000

iii)

Sėklavaisiai

0,5

3

3

0,2

 

0130010

Obuoliai (Miškinių obelų obuoliai)

 

 

 

 

 

0130020

Kriaušės (Japoninės kriaušės)

 

 

 

 

 

0130030

Svarainiai

 

 

 

 

 

0130040

Šliandros

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Lokvos

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Kita

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Kaulavaisiai

2

 

 

0,05 (2)

 

0140010

Abrikosai

 

4

0,02 (2)

 

 

0140020

Vyšnios (Trešnės, vyšnios)

 

5

2

 

 

0140030

Persikai (Nektarinai ir panašūs hibridai)

 

4

0,02 (2)

 

 

0140040

Slyvos (Naminės slyvos, renklodai, mirabelės, dygiosios slyvos)

 

7

0,02 (2)

 

 

0140990

Kita

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0150000

v)

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

 

 

 

 

0151000

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

0,7

0,02 (2)

 

1

 

0151010

Valgomosios vynuogės

 

 

0,02 (2)

 

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

 

10

 

 

0152000

b)

Braškės (žemuogės)

3

3

3

1

 

0153000

c)

Uogos, augančios ant stiebų

7

 

 

0,05 (2)

 

0153010

Raukšlėtosios gervuogės

 

10

10

 

 

0153020

Paprastosios gervuogės (Ilgavaisės gervuogės ir tekšės)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0153030

Avietės (Raudondyglės avietės, šiaurinės katuogės (Rubus arcticus), nektarinės gervuogės (Rubus arcticus x idaeus))

 

10

10

 

 

0153990

Kita

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

 

 

 

 

0154010

Amerikiniai vaivorai (Mėlynės)

0,01 (2)

15

0,02 (2)

0,9

 

0154020

Spanguolės (Bruknės (paprastosios bruknės))

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,9

 

0154030

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

0,7

15

15

1

 

0154040

Agrastai (Įskaitant kitų uogų veislių hibridus)

0,01 (2)

15

15

1

 

0154050

Erškėtuogės

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Šilkmedžio uogos (Žemuoginiai arbutai)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Gudobelės vaisiai (pietinė gudobelė) (Kivių uogos (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Šeivamedžio uogos (Juodavaisių aronijų, šermukšnių, dygliuotųjų šaltalankių, gudobelių, šermukšnių ir kitų medžių uogos)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Kita

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0160000

vi)

Kiti vaisiai

0,01 (2)

 

0,02 (2)

 

 

0161000

a)

Valgoma luoba

 

0,02 (2)

 

 

 

0161010

Datulės

 

 

 

0,05 (2)

 

0161020

Figos

 

 

 

0,05 (2)

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

 

 

0,2

 

0161040

Kinkanai (Japoniniai kinkanai, apvalieji kinkanai, puscitrinės (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,05 (2)

 

0161050

Karambolos (Agurkinės karambolos)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Persimonai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai (Slyvinis gvazdikmedis) (Surinaminis gvazdikmedis, malajinis gvazdikmedis, rausvasis gvazdikmedis, brazilinė eugenija, surinaminė eugenija (eugenijos Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Kita

 

 

 

0,05 (2)

 

0162000

b)

Nevalgoma luoba, smulkūs

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0162010

Kiviai

 

 

 

 

 

0162020

Ličiai (Trumpašeriai rambutanai, paprastieji rambutanai, mangostaninės garcinijos)

 

 

 

 

 

0162030

Kvapiosios pasifloros

 

 

 

 

 

0162040

Opuncijos

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Gelčiai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Virgininiai persimonai (Dvipiesčių juodmedžių, baltųjų kazimierūnių, žaliųjų kazimierūnių, siauralapių sargečių (geltonųjų kazimierūnių) ir marmeladinių sargečių vaisiai)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Kita

 

 

 

 

 

0163000

c)

Nevalgoma luoba, stambūs

 

 

 

0,05 (2)

 

0163010

Avokadai

 

0,02 (2)

 

 

 

0163020

Bananai (Mažieji bananai, tikrieji bananai)

 

0,02 (2)

 

 

 

0163030

Mangai

 

2

 

 

 

0163040

Papajos

 

0,02 (2)

 

 

 

0163050

Granatai

 

0,02 (2)

 

 

 

0163060

Peruvinės anonos (Peruvinės anonos, žvynuotosios anonos (anonos), baltosios anonos ir kitos vidutinio dydžio Annonaceae)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Gvajavos (Raudonvaisių kertuočių vaisiai arba drakonvaisiai (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananasai

 

0,02 (2)

 

 

 

0163090

Duonvaisiai (Stambieji duonvaisiai)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durijai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Dygliuotosios anonos

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Kita

 

0,02 (2)

 

 

 

0200000

2.

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

 

 

 

0210000

i)

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,01 (2)

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0211000

a)

Bulvės

 

0,05

0,1

 

 

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0212010

Manijokai (Valgomosios kolokazijos, alokazijos, strėlialapės ksantosomos)

 

 

 

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

 

 

 

0212030

Dioskorėjos (Tikrosios gumbapupės (ropinės gumbapupės), meksikinės gumbapupės)

 

 

 

 

 

0212040

Sparnuotosios dioskorėjos

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Kita

 

 

 

 

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

0,02 (2)

 

 

0213010

Burokėliai

 

0,02 (2)

 

 

 

0213020

Morkos

 

0,1

 

 

 

0213030

Salierai

 

0,1

 

 

 

0213040

Valgomieji krienai (Skudučių šaknys, vaistinių gelsvių šaknys, gencijonų šaknys)

 

0,02 (2)

 

 

 

0213050

Topinambai

 

0,02 (2)

 

 

 

0213060

Pastarnokai

 

0,02 (2)

 

 

 

0213070

Petražolių šaknys

 

0,02 (2)

 

 

 

0213080

Ridikai (Juodieji ridikai, japoniniai ridikai, ridikėliai ir panašios mažosios rūšys, valgomosios viksvuolės (Cyperus esculentus))

 

0,02 (2)

 

 

 

0213090

Gelteklės (Valgomosios gelteklės, ispaniniai auksadagiai)

 

0,02 (2)

 

 

 

0213100

Griežčiai

 

0,02 (2)

 

 

 

0213110

Ropės

 

0,02 (2)

 

 

 

0213990

Kita

 

0,02 (2)

 

 

 

0220000

ii)

Svogūninės daržovės

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0220010

Česnakai

 

 

0,1

 

 

0220020

Svogūnai (Sidabriniai svogūnai)

 

 

0,1

 

 

0220030

Svogūnėliai

 

 

0,02 (2)

 

 

0220040

Svogūnlaiškiai (Tuščialaiškiai česnakai ir panašios rūšys)

 

 

0,02 (2)

 

 

0220990

Kita

 

 

0,02 (2)

 

 

0230000

iii)

Vaisinės daržovės

 

 

 

 

0,05 (2)

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

 

 

 

 

0231010

Pomidorai (Vyšniniai pomidorai, stambiavaisės basovijos, Physalis, ožerškiai ((Lycium barbarum ir L. chinense))

0,5

3

3

0,5

 

0231020

Paprikos (Aštriosios paprikos)

3

0,1

0,02 (2)

1

 

0231030

Baklažanai (paprastasis baklažanas) (Kiauliauogės)

0,5

0,02 (2)

0,02 (2)

0,5

 

0231040

Valgomosios ybiškės

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0231990

Kita

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luoba)

0,3

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0232010

Agurkai

 

 

 

 

 

0232020

Kornišonai

 

 

 

 

 

0232030

Cukinijos (Paprastųjų aguročių kiaušininis porūšis, paprastieji aguročiai (patisonai))

 

 

 

 

 

0232990

Kita

 

 

 

 

 

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luoba)

0,4

 

1

0,2

 

0233010

Melionai (Raguotieji melionai)

 

0,1

 

 

 

0233020

Moliūgai (Didieji moliūgai)

 

0,02 (2)

 

 

 

0233030

Arbūzai

 

0,02 (2)

 

 

 

0233990

Kita

 

0,02 (2)

 

 

 

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0240000

iv)

Kopūstinės daržovės

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0241000

a)

Žiedinės

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0241010

Brokoliniai kopūstai (Brokoliniai kopūstai, špinatiniai kopūstai, gausiažiedžiai bastučiai)

 

 

 

 

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

 

 

 

 

0241990

Kita

 

 

 

 

 

0242000

b)

Gūžinės

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0242010

Briuselio kopūstai

 

 

 

 

 

0242020

Gūžiniai kopūstai (Smailiagūžiai kopūstai, raudongūžiai kopūstai, savojiniai kopūstai, baltagūžiai kopūstai)

 

 

 

 

 

0242990

Kita

 

 

 

 

 

0243000

c)

Lapinės

 

 

0,02 (2)

 

 

0243010

Kininiai bastučiai (Sereptiniai bastučiai, kininiai kopūstai (tai goo choi, choi sum), skroteliniai kopūstai, pekininiai kopūstai (pe-tsai))

 

 

 

 

0,05 (2)

0243020

Lapiniai kopūstai (Garbanotieji kopūstai, lapiniai kopūstai, portugaliniai lapiniai kopūstai, portugaliniai gūžiniai kopūstai)

 

 

 

 

0,2

0243990

Kita

 

 

 

 

0,05 (2)

0244000

d)

Kaliaropės

 

 

0,05

 

0,05 (2)

0250000

v)

Lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės

0,01 (2)

 

 

0,05 (2)

 

0251000

a)

Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea

 

 

 

 

0,05 (2)

0251010

Sultenės (Italinės sultenės)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251020

Salotos (Gūžinės salotos, Lollo rosso (pjaustomosios salotos), romaninės salotos)

 

0,02 (2)

2

 

 

0251030

Salotinės trūkažolės (Paprastosios trūkažolės, raudonlapės trūkažolės, garbanotosios trūkažolės, cukraus galvos)

 

2

0,02 (2)

 

 

0251040

Pipirnės

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Sėjamosios gražgarstės (Mūriniai šatreiniai)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Brassica spp. lapai ir daigai (Mizuna, žirnių ir ridikų lapai ir kitų kopūstinių kultūrų jauni lapai (derlius imamas susiformavus iki 8 tikrųjų lapų))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251990

Kita

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

 

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0252010

Špinatai (Zelandinis špinokas, trispalvis burnotis)

 

 

10

 

 

0252020

Paprastosios portulakos (Permautalapės kleitonijos, portulakos, rūgštynės, smiltyninės druskės, druskės (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Mangoldai (Burokėlių lapai)

 

 

0,02 (2)

 

 

0252990

Kita

 

 

0,02 (2)

 

 

0253000

c)

Vynmedžių lapai (vynuogių lapai)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Rėžiukai

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0255000

e)

Salotinės cikorijos

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0256000

f)

Prieskoninės žolės

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0256010

Builiai

 

 

 

 

0,05 (2)

0256020

Laiškiniai česnakai

 

 

 

 

0,05 (2)

0256030

Salierų lapai (Pankolių lapai, blakinių kalendrų lapai, paprastųjų krapų lapai, paprastųjų kmynų lapai, vaistinių gelsvių, vaistinių šventagaršvių, kvapiųjų garduoklių ir kitų Apiacea lapai)

 

 

 

 

0,3

0256040

Petražolės

 

 

 

 

0,05 (2)

0256050

Vaistiniai šalavijai (Kalniniai dašiai, daržiniai dašiai)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Kvapieji rozmarinai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Čiobreliai (Raudonėliai, paprastieji raudonėliai)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Bazilikai (Vaistinės melisos, mėtos, pipirmėtės)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Kilniojo lauro lapai (lauras)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Vaistiniai kiečiai (Vaistiniai izopai)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Kita (Valgomosios gėlės)

 

 

 

 

0,05 (2)

0260000

vi)

Ankštinės daržovės (šviežios)

 

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0260010

Pupelės (su ankštimis) (Daržinės pupelės, raudonžiedės pupelės, pupelės, pupuolės)

7

2

2

 

 

0260020

Pupelės (be ankščių) (Pupos, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės)

0,4

2

2

 

 

0260030

Žirniai (su ankštimis) (Cukriniai žirniai)

7

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260040

Žirniai (be ankščių) (Žirniai, pelėžirniai)

0,4

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260050

Lęšiai

7

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260990

Kita

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0270000

vii)

Stiebinės daržovės (šviežios)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

 

 

0270010

Šparagai

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270020

Dygieji artišokai

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270030

Salierai

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270040

Pankoliai

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270050

Artišokai

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270060

Porai

 

2

 

5

1

0270070

Rabarbarai

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270080

Bambuko ūgliai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmių šerdys

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Kita

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0280000

viii)

Grybai

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0280010

Išauginti (Pievagrybiai, gluosninės kreivabudės, Shiitake grybai)

 

 

 

 

 

0280020

Miško (Voveraitės, triufeliai, briedžiukai, baravykai)

 

 

 

 

 

0280990

Kita

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Jūros dumbliai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

ANKŠTINIAI, DŽIOVINTI

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0300010

Pupos (Pupos, daržinės pupelės, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės)

0,3

 

 

 

 

0300020

Lęšiai

0,01 (2)

 

 

 

 

0300030

Žirniai (Avinžirniai, žirniai, sėjamieji pelėžirniai)

0,01 (2)

 

 

 

 

0300040

Lubinai

0,01 (2)

 

 

 

 

0300990

Kita

0,01 (2)

 

 

 

 

0400000

4.

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINIAI VAISIAI

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0401000

i)

Aliejinių augalų sėklos

0,02 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0401010

Sėmenys

 

 

 

 

 

0401020

Žemės riešutai

 

 

 

 

 

0401030

Aguonos

 

 

 

 

 

0401040

Sezamų sėklos

 

 

 

 

 

0401050

Saulėgrąžos

 

 

 

 

 

0401060

Rapsų sėklos (Brassica rapa, A genomas, rapsukai)

 

 

 

 

 

0401070

Sojų pupelės

 

 

 

 

 

0401080

Garstyčių sėklos

 

 

 

 

 

0401090

Medvilnės sėklos

 

 

 

 

 

0401100

Moliūgų sėklos (Kitos cucurbitacea sėklos)

 

 

 

 

 

0401110

Dažiniai dygminai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Agurkliai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Sėjamosios judros

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Kanapių sėklos

 

 

 

 

 

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Kita

 

 

 

 

 

0402000

ii)

Aliejiniai vaisiai

0,01 (2)

 

 

 

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

 

 

0,05 (2)

 

0402020

Gvinėjinės alyvpalmės riešutai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Gvinėjinės alyvpalmės vaisiai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Tikrojo kapokmedžio vaisiai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Kita

 

 

 

0,1 (2)

 

0500000

5.

GRŪDAI

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0500010

Miežiai

 

 

2

0,1

 

0500020

Grikiai (Burnotiniai, bolivinės balandos)

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500030

Kukurūzai

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500040

Soros (Italinės šerytės, abisininės posmilgės)

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500050

Avižos

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500060

Ryžiai

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500070

Rugiai

 

 

0,02 (2)

0,1

 

0500080

Dvispalviai sorgai

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500090

Kviečiai (Speltos, kvietrugiai)

 

 

2

0,1

 

0500990

Kita

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0600000

6.

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI IR KAKAVA

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0610000

i)

Arbatžolės (džiovinti lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti, Camellia sinensis)

 

 

 

 

0,1 (2)

0620000

ii)

Kavos pupelės

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Žolelių užpilai (džiovinti)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Žiedai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Ramunėlių žiedai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Jamaikinės kinrožės žiedai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Rožių žiedlapiai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Jazmino žiedai (Šeivamedžių žiedai (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Liepų žiedai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Lapai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Braškių lapai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Siauralapio raibsteglio lapai (Ginkmedžių lapai)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Paragvajinio bugienio lapai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Šaknys

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Valerijono šaknys

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ženšenio šaknys

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Kiti žolelių užpilai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kakava (fermentuotos pupelės)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Saldžiavaisis pupmedis (saldžioji ceratonija)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

APYNIAI (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius

20

0,05 (2)

150

0,1 (2)

0,1 (2)

0800000

8.

PRIESKONIAI

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anyžiai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Salierų sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Blakinės kalendros sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Kmynų sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Krapų sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Pankolių sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Vaistinės ožragės sėklos

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muskatai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Vaisiai ir uogos

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Kvapieji pipirai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Pipirinės uosrūtės

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kmynai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardamonai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Kadagio uogos

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Pipirai (juodieji ir baltieji) (Indoneziniai pipirai, švelnieji piruliai)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vanilės ankštys

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarindas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Žievės

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Cinamonai (Kininiai cinamonai)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Šaknys arba šakniastiebiai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Paprastasis saldymedis

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Imbieras

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Daržinės ciberžolės

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Krienai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Pumpurai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Gvazdikėliai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kaparėliai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Žiedų purkos

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Krokai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Kevalai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muskatai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

CUKRINIAI AUGALAI

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Cukranendrės

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

GYVŪNINIAI PRODUKTAI. SAUSUMOS GYVŪNAI

 

 

 

 

 

1010000

i)

Mėsa, mėsos gaminiai, mėsos subproduktai, kraujas, gyvūniniai riebalai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti ar perdirbti į miltus arba maistą, kiti perdirbti produktai, pvz., dešros ir maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

 

1011000

a)

Kiauliena

 

 

 

 

 

1011010

Mėsa

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011020

Riebalai be liesos mėsos

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011030

Kepenys

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011040

Inkstai

 

 

 

0,05

0,4

1011050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011990

Kita

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012000

b)

Galvijiena

 

 

 

 

 

1012010

Mėsa

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012020

Riebalai

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012030

Kepenys

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012040

Inkstai

 

 

 

0,05

0,4

1012050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012990

Kita

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013000

c)

Aviena

 

 

 

 

 

1013010

Mėsa

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013020

Riebalai

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013030

Kepenys

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013040

Inkstai

 

 

 

0,05

0,4

1013050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013990

Kita

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014000

d)

Ožkiena

 

 

 

 

 

1014010

Mėsa

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014020

Riebalai

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014030

Kepenys

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014040

Inkstai

 

 

 

0,05

0,4

1014050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014990

Kita

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1015000

e)

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Mėsa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Riebalai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Kepenys

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Inkstai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Valgomieji mėsos subproduktai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Paukštiena: vištiena, žąsiena, antiena, kalakutiena, perlinių vištų, stručių ir balanžių mėsa

 

 

 

 

0,05 (2)

1016010

Mėsa

 

 

 

0,02 (2)

 

1016020

Riebalai

 

 

 

0,02 (2)

 

1016030

Kepenys

 

 

 

0,02 (2)

 

1016040

Inkstai

 

 

 

0,05

 

1016050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

0,02 (2)

 

1016990

Kita

 

 

 

0,02 (2)

 

1017000

g)

Kiti ūkinės paskirties gyvūnai (Triušiai, kengūros)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Mėsa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Riebalai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Kepenys

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Inkstai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Valgomieji mėsos subproduktai

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, sviestas ir kiti iš pieno pagaminti riebalai, sūris ir varškė

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

1020010

Galvijai

 

 

 

 

 

1020020

Avys

 

 

 

 

 

1020030

Ožkos

 

 

 

 

 

1020040

Arkliai

 

 

 

 

 

1020990

Kita

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Paukščių kiaušiniai, švieži konservuoti arba virti kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, užšaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar saldiklių

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1030010

Viščiukai

 

 

 

 

 

1030020

Antys

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Žąsys

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Putpelės

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Kita

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Medus (Bičių pienelis, žiedadulkės)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Varliagyviai ir ropliai (Varlių šlaunelės, krokodilai)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Sraigės

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Kiti produktai iš sausumos gyvūnų

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(F)= tirpus riebaluose.

Kaptanas (R)

Likučių apibrėžties taikymas kaptano ir folpeto junginiams, kurių kodai yra šie: 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020;

Folpetas (R)

Likučių apibrėžties taikymas kaptano ir folpeto junginiams, kurių kodai yra šie: 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020;

Metilkrezoksimas (F) (R)

(R)

=

Skiriasi šių pesticidų kodų skaičių derinių likučių apibrėžtys:

 

Metabolito 490M1 = 2-metoksiimino-2-[2-(o-toliloksimetil)fenil]acto rūgštis. Metabolito 490M9 = 2-[2-(4-hidroksi-2-metilfenoksimetil)fenil]-2-metoksi-iminoacto rūgštis

 

Metilkrezoksimas - kodo Nr. 1010000: 490M1, išreikštas kaip metilkrezoksimas

 

Metilkrezoksimas - kodo Nr. 1020000: 490M9, išreikštas kaip metilkrezoksimas.“

2)

III priedo A dalis iš dalies keičiama taip:

a)

skiltys, kuriose nurodyti aminopiralidas, fluazinamas, fluopikolidas, prokvinazidas ir tembotrionas, pakeičiamos taip:

Pesticidų likučiai ir didžiausias leistinas likučių kiekis (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatomas didžiausias DLK, grupės ir pavyzdžiai (4)

Aminopiralidas

Fluazinamas (F)

Fluopikolidas

Prokvinazidas

Tembotrionas (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

0,01 (5)

 

 

 

0,02 (5)

0110000

i)

Citrusiniai vaisiai

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0110010

Greipfrutai (Greipfrutai, didieji greipfrutai, saldieji greipfrutai (angl. sweeties), tangelai (išskyrus mineolas) ir kiti hibridai)

 

 

 

 

 

0110020

Apelsinai (Bergamotės, aitrieji apelsinai ir kiti hibridai)

 

 

 

 

 

0110030

Citrinos (Citronai, tikrosios citrinos)

 

 

 

 

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

 

 

 

0110050

Mandarinai (Klementinai, tikrieji mandarinai, mineolos ir kiti hibridai)

 

 

 

 

 

0110990

Kita

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Medžių riešutai (su kevalais arba be kevalų)

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0120010

Migdolai

 

 

 

 

 

0120020

Bertoletijos

 

 

 

 

 

0120030

Anakardžiai

 

 

 

 

 

0120040

Kaštainiai

 

 

 

 

 

0120050

Kokosai

 

 

 

 

 

0120060

Lazdyno riešutai (Didieji riešutai)

 

 

 

 

 

0120070

Makadamijos

 

 

 

 

 

0120080

Karijos

 

 

 

 

 

0120090

Pinijos

 

 

 

 

 

0120100

Pistacijos

 

 

 

 

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

 

 

 

 

0120990

Kita

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Sėklavaisiai

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0130010

Obuoliai (Miškinių obelų obuoliai)

 

0,3

 

 

 

0130020

Kriaušės (Japoninės kriaušės)

 

0,05 (5)

 

 

 

0130030

Svarainiai

 

0,05 (5)

 

 

 

0130040

Šliandros

 

0,05 (5)

 

 

 

0130050

Lokvos

 

0,05 (5)

 

 

 

0130990

Kita

 

0,05 (5)

 

 

 

0140000

iv)

Kaulavaisiai

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0140010

Abrikosai

 

 

 

 

 

0140020

Vyšnios (Trešnės, vyšnios)

 

 

 

 

 

0140030

Persikai (Nektarinai ir panašūs hibridai)

 

 

 

 

 

0140040

Slyvos (Naminės slyvos, renklodai, mirabelės, dygiosios slyvos)

 

 

 

 

 

0140990

Kita

 

 

 

 

 

0150000

v)

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

 

 

 

 

0151000

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

 

 

2

0,5

 

0151010

Valgomosios vynuogės

 

0,05 (5)

 

 

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

3

 

 

 

0152000

b)

Braškės (žemuogės)

 

0,05 (5)

0,01 (5)

1,5

 

0153000

c)

Uogos, augančios ant stiebų

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0153010

Raukšlėtosios gervuogės

 

 

 

 

 

0153020

Paprastosios gervuogės (Ilgavaisės gervuogės ir tekšės)

 

 

 

 

 

0153030

Avietės (Raudondyglės avietės, šiaurinės katuogės (Rubus arcticus), nektarinės gervuogės (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

0153990

Kita

 

 

 

 

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0154010

Amerikiniai vaivorai (Mėlynės)

 

 

 

 

 

0154020

Spanguolės (Bruknės (paprastosios bruknės))

 

 

 

 

 

0154030

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

 

 

 

 

 

0154040

Agrastai (Įskaitant kitų uogų veislių hibridus)

 

 

 

 

 

0154050

Erškėtuogės

 

 

 

 

 

0154060

Šilkmedžio uogos (Žemuoginiai arbutai)

 

 

 

 

 

0154070

Gudobelės vaisiai (pietinė gudobelė) (Kivių uogos (Actinidia arguta))

 

 

 

 

 

0154080

Šeivamedžio uogos (Juodavaisių aronijų, šermukšnių, dygliuotųjų šaltalankių, gudobelių, šermukšnių ir kitų medžių uogos)

 

 

 

 

 

0154990

Kita

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Kiti vaisiai

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0161000

a)

Valgoma luoba

 

 

 

 

 

0161010

Datulės

 

 

 

 

 

0161020

Figos

 

 

 

 

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

 

 

 

 

0161040

Kinkanai (Japoniniai kinkanai, apvalieji kinkanai, puscitrinės (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

0161050

Karambolos (Agurkinės karambolos)

 

 

 

 

 

0161060

Persimonai

 

 

 

 

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai (Slyvinis gvazdikmedis) (Surinaminis gvazdikmedis, malajinis gvazdikmedis, rausvasis gvazdikmedis, brazilinė eugenija, surinaminė eugenija (eugenijos Eugenia uniflora))

 

 

 

 

 

0161990

Kita

 

 

 

 

 

0162000

b)

Nevalgoma luoba, smulkūs

 

 

 

 

 

0162010

Kiviai

 

 

 

 

 

0162020

Ličiai (Trumpašeriai rambutanai, paprastieji rambutanai, mangostaninės garcinijos)

 

 

 

 

 

0162030

Kvapiosios pasifloros

 

 

 

 

 

0162040

Opuncijos

 

 

 

 

 

0162050

Gelčiai

 

 

 

 

 

0162060

Virgininiai persimonai (Dvipiesčių juodmedžių, baltųjų kazimierūnių, žaliųjų kazimierūnių, siauralapių sargečių (geltonųjų kazimierūnių) ir marmeladinių sargečių vaisiai)

 

 

 

 

 

0162990

Kita

 

 

 

 

 

0163000

c)

Nevalgoma luoba, stambūs

 

 

 

 

 

0163010

Avokadai

 

 

 

 

 

0163020

Bananai (Mažieji bananai, tikrieji bananai)

 

 

 

 

 

0163030

Mangai

 

 

 

 

 

0163040

Papajos

 

 

 

 

 

0163050

Granatai

 

 

 

 

 

0163060

Peruvinės anonos (Peruvinės anonos, žvynuotosios anonos (anonos), baltosios anonos ir kitos vidutinio dydžio Annonaceae)

 

 

 

 

 

0163070

Gvajavos (Raudonvaisių kertuočių vaisiai arba drakonvaisiai (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

 

0163080

Ananasai

 

 

 

 

 

0163090

Duonvaisiai (Stambieji duonvaisiai)

 

 

 

 

 

0163100

Durijai

 

 

 

 

 

0163110

Dygliuotosios anonos

 

 

 

 

 

0163990

Kita

 

 

 

 

 

0200000

2.

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0210000

i)

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0211000

a)

Bulvės

 

 

0,03

 

 

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

 

0,01 (5)

 

 

0212010

Manijokai (Valgomosios kolokazijos, alokazijos, strėlialapės ksantosomos)

 

 

 

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

 

 

 

0212030

Dioskorėjos (Tikrosios gumbapupės (ropinės gumbapupės), meksikinės gumbapupės)

 

 

 

 

 

0212040

Sparnuotosios dioskorėjos

 

 

 

 

 

0212990

Kita

 

 

 

 

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

 

 

 

0213010

Burokėliai

 

 

0,01 (5)

 

 

0213020

Morkos

 

 

0,15

 

 

0213030

Salierai

 

 

0,01 (5)

 

 

0213040

Valgomieji krienai (Skudučių šaknys, vaistinių gelsvių šaknys, gencijonų šaknys)

 

 

0,01 (5)

 

 

0213050

Topinambai

 

 

0,01 (5)

 

 

0213060

Pastarnokai

 

 

0,01 (5)

 

 

0213070

Petražolių šaknys

 

 

0,01 (5)

 

 

0213080

Ridikai (Juodieji ridikai, japoniniai ridikai, ridikėliai ir panašios mažosios rūšys, valgomosios viksvuolės (Cyperus esculentus))

 

 

0,15

 

 

0213090

Gelteklės (Valgomosios gelteklės, ispaniniai auksadagiai)

 

 

0,01 (5)

 

 

0213100

Griežčiai

 

 

0,01 (5)

 

 

0213110

Ropės

 

 

0,01 (5)

 

 

0213990

Kita

 

 

0,01 (5)

 

 

0220000

ii)

Svogūninės daržovės

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0220010

Česnakai

 

 

0,01 (5)

 

 

0220020

Svogūnai (Sidabriniai svogūnai)

 

 

1

 

 

0220030

Svogūnėliai

 

 

0,01 (5)

 

 

0220040

Svogūnlaiškiai (Tuščialaiškiai česnakai ir panašios rūšys)

 

 

10

 

 

0220990

Kita

 

 

0,01 (5)

 

 

0230000

iii)

Vaisinės daržovės

 

 

 

 

 

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

 

1

 

0,02 (5)

0231010

Pomidorai (Vyšniniai pomidorai, stambiavaisės basovijos, Physalis, ožerškiai ((Lycium barbarum ir L. chinense))

 

 

 

0,15

 

0231020

Paprikos (Aštriosios paprikos)

 

 

 

0,02 (5)

 

0231030

Baklažanai (paprastasis baklažanas) (Kiauliauogės)

 

 

 

0,15

 

0231040

Valgomosios ybiškės

 

 

 

0,02 (5)