EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0418

2012/418/ES: 2011 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino tam tikrų šio susitarimo nuostatų taikymo

OJ L 204, 31.7.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 243 - 244

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/418/oj

Related international agreement

31.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 204/18


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. gruodžio 21 d.

dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino tam tikrų šio susitarimo nuostatų taikymo

(2012/418/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 79 straipsnio 3 dalį, 91 straipsnį, 100 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį, 194 straipsnį, 207 straipsnį ir 209 straipsnį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. kovo 23 d. Taryba įgaliojo Komisiją derėtis su Irako Respublika dėl Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo;

(2)

Komisijai pasiūlius, 2009 m. spalio 27 d. Taryba suteikė leidimą keisti derybų su Irako Respublika įgaliojimus, kad būtų sustiprintas susitarimo statusas, jo pavadinime terminą „prekyba“ pakeičiant terminu „bendradrabiavimas“ ir įsteigiant ministrų lygmeniu veikiančią Bendradarbiavimo tarybą;

(3)

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (toliau – susitarimas) turėtų būti pasirašytas. Tam tikros šio susitarimo dalys turėtų būti taikomos laikinai, kol bus užbaigtos jo sudarymo procedūros;

(4)

į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Trečiosios dalies V antraštinės dalies taikymo sritį patenkančios susitarimo nuostatos Jungtinei Karalystei ir Arijai privalomos ne kaip Europos Sąjungos valstybėms narėms, o kaip atskiroms Susitariančiosioms Šalims, nebent Europos Sąjunga kartu su Jungtine Karalyste ir (arba) Airija praneštų Irakui, kad Jungtinei Karalystei ir (arba) Airijai jos privalomos kaip Europos Sąjungos valstybėms narėms pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą Protokolą Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės. Jei pagal Protokolo Nr. 21 4a straipsnį Jungtinei Karalystei ir (arba) Airijai šios nuostatos nustoja būti privalomos kaip Europos Sąjungos valstybėms narėms, Europos Sąjunga kartu su Jungtine Karalyste ir (arba) Airija nedelsdamos praneša Irakui apie bet kokį savo pozicijos pasikeitimą; tokiu atveju Susitarimo nuostatos išlieka joms privalomos kaip atskiroms Susitariančiosioms Šalims. Tai taikoma ir Danijai pagal prie tų Sutarčių pridedamą Protokolą Nr. 22 dėl Danijos pozicijos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo pasirašymas su sąlyga, kad bus sudarytas minėtas susitarimas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti susitarimą Sąjungos vardu.

3 straipsnis

Kol bus baigtos reikiamos jo įsigaliojimo procedūros, susitarimo 2 straipsnis ir II, III bei V antraštinės dalys taikomi laikinai pagal susitarimo 117 straipsnį tiktai tiek kiek klausimai priklauso Sąjungos kompetencijai nuo pirmosios trečio mėnesio, einančio po dienos, kai Sąjunga ir Irakas vienas kitam pranešė, kad laikinam taikymui reikalingos procedūros yra baigtos, dienos.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. DOWGIELEWICZ


Top