Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0394

2012/394/ES: 2011 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas dėl priemonių, kurių Italija ketina imtis pagal Direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos) 14 straipsnį, suderinamumo su ES teise

OJ L 187, 17.7.2012, p. 57–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/394/oj

17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/57


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. gruodžio 21 d.

dėl priemonių, kurių Italija ketina imtis pagal Direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos) 14 straipsnį, suderinamumo su ES teise

(2012/394/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą) (1), ypač į jos 14 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Direktyvos 2010/13/ES 29 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

2011 m. rugsėjo 20 d. raštu, kurį Komisija gavo 2011 m. rugsėjo 21 d., Italija pranešė Komisijai apie priemones, kurių ketina imtis pagal Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 1 dalį, siekdama sujungti, atnaujinti ir iš dalies pakeisti šiuo metu galiojančias ir 2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimu (2) patvirtintas priemones;

(2)

Komisija per tris mėnesius nuo šio pranešimo gavimo patikrino, ar šios priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, visų pirma atsižvelgdama į priemonių proporcingumą ir nacionalinės konsultavimosi procedūros skaidrumą;

(3)

svarstydama priemones Komisija atsižvelgė į turimą informaciją apie Italijos žiniasklaidos padėtį;

(4)

iš dalies pakeistas ir į Italijos priemones įtrauktas visuomenei itin svarbių įvykių sąrašas buvo parengtas aiškiai ir skaidriai, ir Italijoje pradėtos plataus masto konsultacijos dėl ankstesnio sąrašo pakeitimo;

(5)

Komisija įsitikino, kad į Italijos priemones įtraukti nauji įvykiai atitinka bent du iš toliau nurodytų kriterijų, kurie laikomi patikimais visuomenei svarbių įvykių rodikliais: i) įvykis kelia ypatingą bendrą susidomėjimą valstybėje narėje ir yra svarbus ne tik tiems, kurie paprastai domisi atitinkama sporto šaka ar renginiu; ii) įvykis turi bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę valstybės narės gyventojams ir visų pirma stiprina kultūrinę tapatybę; iii) tai įvykis, kai nacionalinė komanda dalyvauja svarbiose tarptautinėse varžybose ar turnyre, ir iv) įvykis paprastai transliuojamas nemokamais televizijos kanalais ir sulaukia didelio televizijos žiūrovų dėmesio.

(6)

motociklų čempionato Grand Prix„Moto GP“ lenktynės sulaukia itin didelio visos Italijos žiūrovų susidomėjimo; kadangi šiame tarptautinės svarbos turnyre dalyvauja Italijos motociklininkai ir gamintojai, jis patraukia dėmesį net tų žiūrovų, kurie paprastai nesidomi tokio pobūdžio įvykiais. Be to, jis tradiciškai transliuojamas nemokamais televizijos kanalais ir sulaukia didelio žiūrovų skaičiaus;

(7)

pasaulio krepšinio, vandensvydžio ir tinklinio čempionatų finalai ir pusfinaliai, kuriuose dalyvauja Italijos nacionalinė rinktinė, – tai ne tik itin svarbūs tarptautiniai turnyrai, kuriuose dalyvauja nacionalinė rinktinė, bet ir įvykiai, kurie sulaukia išskirtinio Italijos visuomenės susidomėjimo – jie patraukia dėmesį net tų žiūrovų, kurie paprastai nesidomi šiomis sporto šakomis; šie turnyrai tradiciškai transliuojami nemokamais televizijos kanalais ir sulaukia didelio televizijos žiūrovų skaičiaus;

(8)

Pasaulio regbio čempionato turnyrai, kuriuose dalyvauja Italijos nacionalinė rinktinė, – tai ne tik itin svarbūs tarptautiniai turnyrai, kuriuose dalyvauja nacionalinė rinktinė, bet ir įvykiai, kurie sulaukia išskirtinio Italijos visuomenės susidomėjimo ir patraukia dėmesį net tų žiūrovų, kurie paprastai nesidomi šia sporto šaka;

(9)

regbio turnyro „Šešios nacijos“ rungtynės, kuriuose dalyvauja Italijos nacionalinė rinktinė, – tai ne tik itin svarbūs tarptautiniai turnyrai, kuriuose dalyvauja nacionalinė rinktinė, bet ir įvykiai, kurie sulaukia išskirtinio bendro Italijos visuomenės susidomėjimo ir patraukia dėmesį net tų žiūrovų, kurie paprastai nesidomi šia sporto šaka; šios rungtynės tradiciškai transliuojamos nemokamais televizijos kanalais ir sulaukia vis didesnio televizijos žiūrovų skaičiaus;

(10)

Daviso taurės (Davis Cup) ir Federacijos taurės (Fed Cup) turnyrų finalo ir pusfinalio rungtynės, kuriose dalyvauja Italijos nacionalinė rinktinė, – tai ne tik itin svarbūs tarptautiniai turnyrai, kuriuose dalyvauja nacionalinė rinktinė, bet ir įvykiai, kurie sulaukia išskirtinio bendro Italijos visuomenės susidomėjimo ir patraukia dėmesį net tų žiūrovų, kurie paprastai nesidomi šia sporto šaka;

(11)

teniso turnyro „Internazionali d'Italia“ finalo ir pusfinalio rungtynės, kuriose dalyvauja Italijos tenisininkai, – tai ne tik svarbūs tarptautiniai turnyrai, kuriuose dalyvauja Italijos sportininkai, bet ir įvykiai, kurie sulaukia išskirtinio Italijos visuomenės susidomėjimo ir patraukia dėmesį net tų žiūrovų, kurie paprastai nesidomi šia sporto šaka, iš dalies dėl jų vykimo vietos. Didelį domėjimąsi šiais įvykiais patvirtina žiūrovų skaičius, iš kurio matyti pastaraisiais metais akivaizdžiai augantis visuomenės susidomėjimas ir aistra šiai sporto šakai;

(12)

pasaulio plento dviračių čempionatai (vyrų profesionalios lenktynės) sulaukia išskirtinio bendro Italijos visuomenės susidomėjimo; kadangi juose dalyvauja ir Italijos sportininkai, šie čempionatai domina net tuos žiūrovus, kurie paprastai nesidomi šia sporto šaka; čempionatai tradiciškai transliuojami nemokamais televizijos kanalais ir sulaukia didelio žiūrovų skaičiaus;

(13)

Milano „La Scala“ teatro operos sezono atidarymo spektaklis sulaukia išskirtinio bendro Italijos visuomenės susidomėjimo ir domina tuos, kurie paprastai nesidomi tokio pobūdžio renginiais; šis įvykis bendrai pripažįstamas išskirtinės svarbos Italijos kultūriniu renginiu, stiprinančiu Italijos kultūrinę tapatybę;

(14)

Venecijos „La Fenice“ teatro naujamečio koncerto transliacija sulaukia išskirtinio bendro Italijos visuomenės susidomėjimo ir domina tuos, kurie paprastai nesidomi tokio pobūdžio renginiais; šis įvykis bendrai pripažįstamas išskirtinės svarbos Italijos kultūriniu renginiu, stiprinančiu Italijos kultūrinę tapatybę, ir yra tradiciškai transliuojamas nemokamais televizijos kanalais bei sulaukia didelio žiūrovų skaičiaus;

(15)

Italijos priemonės atrodo proporcingos, todėl, atsižvelgiant į visuomenės intereso svarbą ir siekiant visuomenei suteikti galimybes stebėti itin populiarių įvykių transliacijas, galima pateisinti nukrypimą nuo SESV 56 straipsnyje nustatytos pagrindinės laisvės teikti paslaugas;

(16)

be to, Italijos priemonės yra suderinamos su ES konkurencijos taisyklėmis, kadangi reikalavimus atitinkantys transliuotojai, galintys transliuoti nurodytus įvykius, nustatomi remiantis objektyviais (reikalaujamos aprėptiems) kriterijais, pagal kuriuos sudaromos faktinės ir potencialios konkurencijos sąlygos įsigyti šių įvykių transliavimo teises. Be to, išvardytų įvykių skaičius nėra toks neproporcingai didelis, kad iškreiptų konkurenciją į vartotojus orientuotos nemokamos televizijos ir mokamos televizijos rinkose;

(17)

apskritai, Italijos priemonių proporcingumą lemia keli veiksniai. Visų pirma, sumažinus reikalavimus atitinkantiems transliuotojams nustatytą reikalaujamos gyventojų aprėpties ribą nuo 90 % iki 80 %, priemonės tampa proporcingesnės tiek, kiek išauga transliuotojų, kurie galėtų atitikti reikalavimus, skaičius. Antra, sukurtas savanoriškas mechanizmas transliuotojų ginčams, susijusiems su techninėmis transliavimo sąlygomis ir sąžiningai nustatyto mokesčio sumokėjimu už išskirtinių transliavimo teisių perleidimą, spręsti. Trečia, siekiant nepakenkti šiuo metu vykstančioms deryboms, galutinių Italijos priemonių įsigaliojimas bus atidėtas iki 2012 m. rugsėjo 1 d. Galiausiai, Italijos priemonėse numatomi atvejai, kai išvardytų įvykių transliavimo teises įsigyja reikalavimų neatitinkantys transliuotojai, kad būtų užtikrinta tinkama teisių perleidimo reikalavimus atitinkantiems transliuotojams tvarka, ir atvejai, kai išvardytiems įvykiams transliuoti neatsiranda reikalavimus atitinkančio teisių įsigijėjo, kad reikalavimų neatitinkančiam transliuotojui būtų užtikrinta galimybė pasinaudoti savo teisėmis ir taip būtų išvengta atvejų, kai į sąrašą įtrauktas įvykis iš viso nebūtų transliuojamas;

(18)

Komisija informavo kitas valstybes nares apie priemones, apie kurias pranešė ir kurių ketina imtis Italija, o jų patikrinimo rezultatus pateikė per Direktyvos 2010/13/ES 29 straipsniu įsteigto komiteto posėdį. Šiame posėdyje komitetas priėmė palankią nuomonę,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

1.   Priemonės, kurių Italija ketina imtis pagal Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 1 dalį ir apie kurias ji 2011 m. rugsėjo 21 d. pranešė Komisijai pagal Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 2 dalį, suderinamos su Sąjungos teise.

2.   Priemonės, kurias galutinai priims Italija, bus skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje iš karto po to, kai jos bus priimtos nacionaliniu lygmeniu ir apie jas bus pranešta Komisijai. Tai laikoma paskelbimu, kaip numatyta Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 2 dalyje.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Pirmininko pavaduotoja


(1)  OL L 95, 2010 4 15, p. 1.

(2)  2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Italijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise (OL L 180, 2007 7 10, p. 5).


PRIEDAS

Skelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) 14 straipsnį

Priemonės, kurių ėmėsi Italija ir apie kurias turi būti paskelbta pagal Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnį, pateikiamos šiame 2012 m. kovo 15 d. Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo Nr. 131/12/CONS išraše.


„SPRENDIMAS

Vienintelis straipsnis

1.   Tarnyba patvirtina galutinį visuomenei itin reikšmingų įvykių, kuriuos, remiantis Audiovizualinės ir radijo žiniasklaidos paslaugų teksto 32b straipsniu, užtikrinama transliuoti nemokamais televizijos kanalais, sąrašą, esantį A ir B prieduose, kurie yra neatskiriama šio sprendimo dalis.

2.   Šis sprendimas įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d. ir skelbiamas Italijos Respublikos oficialiajame leidinyje ir Tarnybos interneto svetainėje; Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas tik A priedas.

Roma, 2011 m. kovo 15 d. (1)

Pirmininkas

Corrado CALABRÒ

Komisijos narys pranešėjas

Nicola D’ANGELO

Komisijos narys pranešėjas

Antonio MARTUSCIELLO

Sprendimo atitikimą tvirtinu

Generalinis sekretorius

Roberto VIOLA“

RYŠIŲ UŽTIKRINIMO INSTITUCIJA

[Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni]

„2012 M. KOVO 15 D. SPRENDIMO Nr. 131/12/CONS A PRIEDAS

ITIN REIKŠMINGŲ VISUOMENEI ĮVYKIŲ, KURIUOS UŽTIKRINAMA TRANSLIUOTI NEMOKAMAIS TELEVIZIJOS KANALAIS, SĄRAŠAS

(tekstas svarbus Bendrijai)

1 straipsnis

Itin reikšmingi visuomenei įvykiai

1.   Šis sprendimas priimtas dėl itin reikšmingų visuomenei įvykių transliavimo per televiziją.

2.   Šiame sąraše:

A.   Itin reikšmingas visuomenei įvykis– tai sporto arba ne sporto įvykis, atitinkantis ne mažiau kaip du iš šių keturių kriterijų:

a)įvykis ir jo rezultatas kelia ypatingą bendrą susidomėjimą Italijoje; juo domisi ne tik tie, kurie paprastai stebi tokio pobūdžio įvykius;b)tai plačiosios visuomenės pripažįstamas įvykis, turintis konkrečią kultūrinę reikšmę bei stiprinantis Italijos kultūrinę tapatybę;c)tai įvykis, kai nacionalinė komanda dalyvauja svarbiame tarptautiniame konkrečios sporto šakos turnyre;d)įvykį tradiciškai transliuoja nemokama televizija ir jis sulaukia itin didelio Italijos žiūrovų dėmesio.

B.   Reikalavimus atitinkantis transliuotojas– Italijos jurisdikcijai priklausantis televizijos transliuotojas, galintis užtikrinti, kad ne mažiau kaip 80 % Italijos gyventojų, nepatirdami papildomų išlaidų, turėtų galimybę tokius įvykius stebėti nemokamais televizijos kanalais.

2 straipsnis

Įvykių sąrašas ir naudojimosi transliavimo teisėmis sąlygos

1.   Valdžios institucijos, siekdamos užtikrinti, kad ne mažiau kaip 80 % Italijos gyventojų, nepatirdami papildomų išlaidų, turėtų galimybę visuomenei itin reikšmingus įvykius žiūrėti nemokamais televizijos kanalais, nustato toliau pateiktų visuomenei itin reikšmingų įvykių, kurių Italijos jurisdikcijai priklausantys televizijos transliuotojai negali transliuoti išskirtinėmis teisėmis ir tik užkoduota forma, sąrašą:

a)

vasaros ir žiemos olimpinės žaidynės;

b)

Pasaulio futbolo čempionato finalas ir visos šio čempionato rungtynės, kuriose žaidžia Italijos nacionalinė rinktinė;

c)

Europos futbolo čempionato finalas ir visos šio čempionato rungtynės, kuriose žaidžia Italijos nacionalinė rinktinė;

d)

visos oficialios rungtynės, kuriose namie ir svečiuose žaidžia Italijos nacionalinė futbolo rinktinė;

e)

Čempionų lygos ir Europos lygos finalo ir pusfinalių rungtynės, kuriose dalyvauja Italijos komanda;

f)

Italijos dviračių lenktynės „Giro d'Italia“;

g)

Automobilių lenktynių „Formulė-1“ Italijos Grand Prix;

h)

Motociklų lenktynių „Moto GP“ Italijos Grand Prix;

i)

pasaulio krepšinio, vandensvydžio, tinklinio, regbio čempionatų finalai ir pusfinaliai, kuriuose dalyvauja Italijos nacionalinė rinktinė;

j)

regbio turnyro „Šešios nacijos“ rungtynės, kuriose dalyvauja Italijos nacionalinė rinktinė;

k)

Daviso taurės (Davis Cup) ir Federacijos taurės (Fed Cup) turnyrų finalo ir pusfinalio rungtynės, kuriose dalyvauja Italijos nacionalinė rinktinė ir teniso turnyro „Internazionali d'Italia di tennis“ finalo ir pusfinalio rungtynės, kuriose dalyvauja Italijos sportininkai;

l)

Pasaulio plento dviračių čempionatas;

m)

Italijos San Remo muzikos festivalis;

n)

Milano “La Scala” teatro operos sezono atidarymas;

o)

Venecijos „La Fenice“ teatro naujametis koncertas.

2.   1 dalies b ir c punktuose nurodyti įvykiai transliuojami ištisai ir tiesiogiai. Kitų įvykių transliavimo nemokamais kanalais sąlygas televizijos transliuotojai nustato patys: tie įvykiai gali būti transliuojami tiesiogiai ar netiesiogiai ir ištisai ar tik kai kurios jų dalys.

3.   Jei teisę transliuoti vieną ar kelis 1 dalyje nurodytus įvykius įsigyja reikalavimų neatitinkantis transliuotojas, jis savo interneto puslapyje iš anksto paskelbia atitinkamo įvykio transliavimo 1 dalyje nurodytomis sąlygomis teisių perleidimo pasiūlymą, grindžiamą sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis rinkos sąlygomis, ir apie tai praneša valdžios institucijoms.

4.   Jei reikalavimus atitinkantys transliuotojai pasiūlymo nepateikia arba jų pasiūlymas nebūna pagrįstas sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis rinkos sąlygomis, teises turintis transliuotojas gali pasinaudoti savo teisėmis, nukrypdamas nuo 1 dalyje nustatytų sąlygų.

5.   Valdžios institucijos pasilieka teisę atitinkamu laiku priimti sprendimą keisti 1 dalyje pateiktą sąrašą ir 2 dalyje nustatytas sąlygas.

3 straipsnis

Procedūra ginčų atveju

1.   Jei tarp transliuotojų kyla ginčas dėl 2 straipsnio 1 dalyje pateiktame sąraše esančio įvykio transliacijos, susijęs su techninėmis transliavimo sąlygomis ir sąžiningai nustatyto mokesčio sumokėjimu už išskirtinių transliavimo teisių perleidimą, taikoma prie Sprendimo Nr. 352/08/CONS pridedamose taisyklėse nustatyta procedūra, ir laikoma, kad pagal tas taisykles Infrastruktūros ir tinklų komitetui suteikiami įgaliojimai yra suteikiami Tarybai, direktoratas suprantamas kaip Žiniasklaidos paslaugų direktoratas, o direktorius – Žiniasklaidos paslaugų direktorius.“


(1)  Spaustuvės klaida: turi būti „2012 m. kovo 15 d.“, kaip Italijos Respublikos oficialiojo leidinio pagrindinės serijos 2012 m. balandžio 19 d. leidinyje Nr. 92.


Top