Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0387

2012/387/ES: 2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas, kuriuo pratęsiamas atitinkamų priemonių, nustatytų Sprendime 2011/492/ES, kuriuo baigiamos konsultacijos su Bisau Gvinėjos Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį, taikymo laikotarpis ir iš dalies keičiamas tas sprendimas

OJ L 187, 17.7.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 235 - 236

No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2015; panaikino 32015D0541

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/387/oj

17.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 187/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2012 m. liepos 16 d.

kuriuo pratęsiamas atitinkamų priemonių, nustatytų Sprendime 2011/492/ES, kuriuo baigiamos konsultacijos su Bisau Gvinėjos Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį, taikymo laikotarpis ir iš dalies keičiamas tas sprendimas

(2012/387/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu (2) (toliau – AKR ir ES partnerystės susitarimas), ypač į jo 96 straipsnį,

atsižvelgdama į Taryboje susirinkusių valstybių narių Vyriausybių atstovų vidinį susitarimą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi, ir tvarkos, kurios turi būti laikomasi siekiant įgyvendinti AKR ir EB partnerystės susitarimą (3), ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

remiantis Sprendimu 2011/492/ES (4) konsultacijos su Bisau Gvinėjos Respublika pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsnį buvo užbaigtos ir buvo imtasi to sprendimo priede nustatytų atitinkamų priemonių;

(2)

2012 m. balandžio 12 d. ginkluotųjų pajėgų elementai įvykdė valstybinį perversmą, kai turėjo prasidėti prezidento rinkimų, turėjusių įvykti sausio mėn. mirus prezidentui Bacai Sanhá, antrojo rinkimų turo rinkiminė kampanija;

(3)

pagrindinės AKR ir ES partnerystės susitarimo 9 straipsnio nuostatos tebėra pažeidinėjamos ir dabartinės sąlygos Bisau Gvinėjos Respublikoje žymiai pablogėjo ir jomis neužtikrinama pagarba žmogaus teisėms, demokratinių ar teisinės valstybės principų laikymasis;

(4)

todėl Sprendimas 2011/492/ES turėtų būti iš dalies pakeistas, siekiant pratęsti atitinkamų priemonių taikymo laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2011/492/ES galiojimo laikotarpis pratęsiamas 12 mėnesių. Tuo tikslu Sprendimo 2011/492/ES 3 straipsnio antroje pastraipoje data „2012 m. liepos 19 d.“ pakeičiama data „2013 m. liepos 19 d.“

2 straipsnis

Apie šio sprendimo priede pateiktą laišką pranešama Bisau Gvinėjos Respublikos valdžios institucijoms.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. ALETRARIS


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  Susitarimas, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas (OL L 287, 2010 11 4, p. 3).

(3)  OL L 317, 2000 12 15, p. 376.

(4)  OL L 203, 2011 8 6, p. 2.


PRIEDAS

Po konsultacijų, surengtų remiantis AKR ir ES partnerystės susitarimo 96 straipsniu, kurios 2011 m. kovo 29 d. įvyko Briuselyje, Europos Sąjunga 2011 m. liepos 18 d. nusprendė Tarybos sprendimu 2011/492/ES priimti atitinkamas priemones, įskaitant abipusius įsipareigojimus dėl laipsniško ES bendradarbiavimo atnaujinimo.

Europos Sąjungos nuomone, per dvylika mėnesių po to sprendimo priėmimo nebuvo padaryta pažanga, o 2012 m. balandžio 12 d. ginkluotųjų pajėgų įvykdytas valstybinis perversmas žymiai pakenkė pažangai. Todėl ji nusprendė pratęsti savo Sprendimo 2011/492/ES taikymo laikotarpį 12 mėnesių iki 2013 m. liepos 19 d.

Europos Sąjunga primena apie 2012 m. balandžio 23 d. priimtas Tarybos išvadas dėl Bisau Gvinėjos Respublikos, dar kartą pabrėžia, koks jai svarbus būsimas bendradarbiavimas su Bisau Gvinėjos Respublika, ir patvirtina savo pasiryžimą padėti Bisau Gvinėjos Respublikai pagal 2012 m. gegužės 18 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2048 (2012) atkurti konstitucinę tvarką ir sukurti padėtį, kuriai esant būtų galima atnaujinti visapusišką bendradarbiavimą.

Europos Sąjunga remia bendras tarptautinių partnerių pastangas atkurti stabilumą, demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms Bisau Gvinėjos Respublikoje.

Pagarbiai

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON

Komisijos vardu

Komisijos narys

A. PIEBALGS


Top