Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0485

2012 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 485/2012 dėl mažiausio cukraus muito, nustatytino vykdant septintą dalinį konkursą pagal konkurso procedūrą, pradėtą Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2011

OJ L 148, 8.6.2012, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/485/oj

8.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 148/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 485/2012

2012 m. birželio 7 d.

dėl mažiausio cukraus muito, nustatytino vykdant septintą dalinį konkursą pagal konkurso procedūrą, pradėtą Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2011

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 187 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2011 (2) paskelbtas 2011–2012 prekybos metų cukraus, kurio KN kodas 1701, importo taikant sumažintą muitą nuolatinis konkursas;

(2)

pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2011 6 straipsnį Komisija, atsižvelgdama į gautas dalinio konkurso paraiškas, turi nuspręsti, ar mažiausią muitą nustatyti kiekvienam aštuonženkliam KN kodui;

(3)

atsižvelgiant į paraiškas, gautas vykdant septintą dalinį konkursą, mažiausias muitas turėtų būti nustatytas tam tikriems cukraus, kurio KN kodas 1701, aštuonženkliams kodams ir nenustatytas likusiems cukraus, kurio KN kodas 1701, aštuonženkliams kodams;

(4)

siekiant kuo greičiau informuoti rinką ir užtikrinti veiksmingą priemonės taikymą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(5)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2011 pradėtą konkurso procedūrą vykdant septintą dalinį konkursą, kurio paraiškų teikimo laikotarpis baigėsi 2012 m. birželio 6 d., kiekvienam cukraus, kurio KN kodas 1701, aštuonženkliam kodui nustatytas arba nenustatytas mažiausias muitas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. birželio 7 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1

(2)  OL L 318, 2011 12 1, p. 4.


PRIEDAS

Mažiausi muitai

(EUR/tona)

Aštuonženklis KN kodas

Mažiausias muitas

1

2

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 13 10

X

1701 13 90

1701 14 10

312,60

1701 14 90

1701 91 00

X

1701 99 10

345,00

1701 99 90

(—)

mažiausias muitas nenustatytas (atmesti visi pasiūlymai)

(X)

pasiūlymų nėra


Top