Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0460

2012 m. gegužės 29 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 460/2012, kuriuo nustatomas 9 kategorijos žvejybos – pelaginių rūšių žuvų žvejybos traleriais šaldikliais – draudimas, taikomas Mauritanijos ekonominėje zonoje su Europos Sąjungos valstybių narių vėliavomis plaukiojantiems laivams

OJ L 142, 1.6.2012, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/460/oj

1.6.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 142/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 460/2012

2012 m. gegužės 29 d.

kuriuo nustatomas 9 kategorijos žvejybos – pelaginių rūšių žuvų žvejybos traleriais šaldikliais – draudimas, taikomas Mauritanijos ekonominėje zonoje su Europos Sąjungos valstybių narių vėliavomis plaukiojantiems laivams

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 704/2008 dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas laikotarpiui nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. liepos 31 d. (2) sudarymo 9 kategorijos (pelaginių rūšių žuvis žvejojantys traleriai šaldikliai) žvejybos galimybės sumažintos iki 250 000 t orientacinės talpos;

(2)

remiantis pirmiau minėto reglamento 2 straipsnio 3 dalimi, 2011 m. rugpjūčio 1 d.–2012 m. liepos 31 d. laikotarpiui skirta papildoma 2 654 t kvota, todėl bendra orientacinė talpa padidėjo iki 252 654 t;

(3)

pagal Komisijos gautą informaciją apie sužvejotą kiekį, apie kuriuos pranešė šios kategorijos žvejybą vykdantys su atitinkamų valstybių narių vėliavomis plaukiojantys laivai, pirmiau minėtam laikotarpiui skirta kvota jau išnaudota;

(4)

todėl būtina uždrausti šios kategorijos žvejybos veiklą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Atitinkamoms valstybėms narėms skirta žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo 2012 m. balandžio 24 d.

2 straipsnis

Draudimas

9 kategorijos žvejybos veikla, vykdoma su atitinkamų valstybių narių vėliavomis plaukiojančių laivų, uždraudžiama nuo 2012 m. balandžio 23 d. vidurnakčio. Visų pirma draudžiama laikyti laivuose, perkelti, perkrauti arba iškrauti tų laivų po nurodytos dienos sužvejotas žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 29 d.

Komisijos vardu Pirmininko pavedimu

Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

(2)  OL L 203, 2008 7 31, p. 1.


Top