Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0790

2011/790/ES: 2011 m. lapkričio 14 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Centrinės Afrikos Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (FLEGT) pasirašymo

OJ L 320, 3.12.2011, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 100 - 100

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/790/oj

3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/2


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 14 d.

dėl Europos Sąjungos ir Centrinės Afrikos Respublikos savanoriško partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (FLEGT) pasirašymo

(2011/790/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. gegužės mėn. Europos Komisija priėmė komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Miškų teisės aktų vykdymas, miškų valdymas ir prekyba mediena (FLEGT). Europos Sąjungos veiksmų plano pasiūlymas“, kuriame ragino imtis priemonių kovoti su neteisėtu miškų kirtimu sudarant savanoriškus partnerystės susitarimus su medieną gaminančiomis šalimis. 2003 m. spalio mėn. Taryba priėmė išvadas (1) dėl šio veiksmų plano, o 2005 m. liepos 11 d. Europos Parlamentas šiuo klausimu priėmė rezoliuciją (2);

(2)

2005 m. gruodžio 5 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas dėl partnerystės susitarimų siekiant įgyvendinti Sąjungos FLEGT veiksmų planą;

(3)

2005 m. gruodžio 20 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 2173/2005 (3) dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Sąjungą iš šalių, su kuriomis Sąjunga sudarė savanoriškus partnerystės susitarimus, sukūrimo;

(4)

derybos su Centrinės Afrikos Respublika buvo baigtos, o 2010 m. gruodžio 21 d. parafuotas Europos Sąjungos ir Centrinės Afrikos Respublikos savanoriškas partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (FLEGT) (toliau – Susitarimas);

(5)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas su sąlyga, kad jis bus sudarytas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu įgaliojama pasirašyti Europos Sąjungos ir Centrinės Afrikos Respublikos savanorišką partnerystės susitarimą dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojama mediena ir medienos produktais (FLEGT) (toliau – Susitarimas) su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas (4).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį, įgaliotą pasirašyti Susitarimą Sąjungos vardu, su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. SAWICKI


(1)  OL C 268, 2003 11 7, p. 1.

(2)  OL C 157 E, 2006 7 6, p. 482.

(3)  OL L 347, 2005 12 30, p. 1.

(4)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


Top