Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1094

2011 m. spalio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1094/2011, kuriuo 2011–2012 metams nustatomi koeficientai, taikytini eksportuojant iš grūdų pagamintą škotišką viskį

OJ L 283, 29.10.2011, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1094/oj

29.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1094/2011

2011 m. spalio 28 d.

kuriuo 2011–2012 metams nustatomi koeficientai, taikytini eksportuojant iš grūdų pagamintą škotišką viskį

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1670/2006, nustatantį tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo taisykles dėl patikslintų grąžinamųjų išmokų eksportuojamiems iš grūdų gaunamiems spiritiniams gėrimams (2), ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1670/2006 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad grąžinamosios išmokos skiriamos už patikrinimui pristatytą ir distiliavimui panaudotą grūdų kiekį, kuriam taikomi koeficientai, nustatomi kiekvienais metais visoms atitinkamoms valstybėms narėms. Šiuo koeficientu išreiškiamas viso eksportuoto nurodytų spiritinių gėrimų kiekio santykis su visu parduotu jų kiekiu, atsižvelgiant į šių kiekių pokyčio tendencijas per tam tikrą metų skaičių, kuris atitinka vidutinį atitinkamo spiritinio gėrimo brandinimo laikotarpį;

(2)

remiantis Jungtinės Karalystės pateikta informacija apie 2010 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpį, 2010 m. vidutinis škotiško viskio brandinimo laikotarpis buvo aštuoneri metai;

(3)

2010 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1113/2010, kuriuo 2010–2011 metams nustatomi koeficientai, taikytini eksportuojant iš grūdų pagamintą škotišką viskį (3), nebetinka, nes jame numatyti 2010–2011 m. taikytini koeficientai. Todėl reikėtų nustatyti koeficientus 2011 m. spalio 1 d. – 2012 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiui;

(4)

pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 3 protokolo 10 straipsnį neleidžiama suteikti grąžinamųjų išmokų už eksportą į Lichtenšteiną, Islandiją ir Norvegiją. Be to, Sąjunga su tam tikromis šalimis sudarė susitarimus, kuriais panaikinamos eksporto grąžinamosios išmokos. Todėl pagal Reglamento (EEB) Nr. 1670/2006 7 straipsnio 2 dalį į tai reikėtų atsižvelgti, apskaičiuojant koeficientus 2011–2012 metams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1670/2006 4 straipsnyje numatyti koeficientai, taikytini 2011 m. spalio 1 d. – 2012 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu grūdams, Jungtinėje Karalystėje naudojamiems škotiško viskio gamybai, yra nustatyti šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas taikomas nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 312, 2006 11 11, p. 33.

(3)  OL L 316, 2010 12 2, p. 2.


PRIEDAS

Jungtinei Karalystei taikomi koeficientai

Taikymo laikotarpis

Taikomas koeficientas

į salyklą perdirbtiems miežiams, naudojamiems škotiško viskio gamybai

grūdams, naudojamiems grūdų viskio gamybai

nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d.

0,296

0,229


Top