Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0710

2011/710/: 2011 m. spalio 20 d. Tarybos sprendimas dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo memorandumo NAT-I-9406 sudarymo

OJ L 283, 29.10.2011, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 112 - 112

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/710/oj

29.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/26


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. spalio 20 d.

dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo memorandumo NAT-I-9406 sudarymo

(2011/710/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu, 218 straipsnio 7 dalimi ir 218 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

Komisija Sąjungos vardu derėjosi dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo memorandumo NAT-I-9406 (toliau – memorandumas) civilinės aviacijos mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

(2)

memorandumas buvo pasirašytas 2011 m. kovo 3 d.;

(3)

Sąjunga turėtų patvirtinti memorandumą;

(4)

būtina nustatyti Sąjungos dalyvavimo memorandumu įsteigtame Jungtiniame komitete ir nesutarimų sprendimo procedūrinę tvarką,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo memorandumas NAT-I-9406 (toliau – memorandumas) (1).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pateikti memorandumo XII straipsnio B dalyje numatytą pranešimą (2).

3 straipsnis

Memorandumo III straipsniu įsteigtame Jungtiniame komitete Sąjungai atstovauja Komisija, padedama valstybių narių atstovų.

4 straipsnis

1.   Pasikonsultavusi su Tarybos paskirtu specialiu komitetu, Komisija nustato poziciją, kurios Sąjunga turi laikytis Jungtiniame komitete, be kita ko, dėl:

papildomų memorandumo priedų ir priedėlių, kaip nurodyta memorandumo III straipsnio E dalies 2 pastraipoje, priėmimo,

memorandumo priedų ir priedėlių, kaip nurodyta memorandumo III straipsnio E dalies 3 pastraipoje, pakeitimų priėmimo.

2.   Komisija nustato poziciją, kurios turi laikytis Sąjunga Jungtiniame komitete dėl Jungtinio komiteto vidaus valdymo tvarkos rengimo ir priėmimo, kaip numatyta memorandumo III straipsnio C dalyje.

3.   Komisija gali imtis visų reikiamų veiksmų pagal memorandumo II straipsnio B dalį, IV, V, VII ir VIII straipsnius.

4.   Komisija atstovauja Sąjungai pagal memorandumo XI straipsnį surengtose konsultacijose.

5 straipsnis

Komisija reguliariai informuoja Tarybą apie memorandumo įgyvendinimą.

6 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2011 m. spalio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. SAWICKI


(1)  Memorandumas buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje kartu su sprendimu dėl pasirašymo (OL L 89, 2011 4 5, p. 3).

(2)  Memorandumo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


Top