Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0709

2011/709/: 2011 m. spalio 20 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Meksikos Jungtinių Valstijų susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo

OJ L 283, 29.10.2011, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 62 - 62

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/709/oj

29.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/25


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. spalio 20 d.

dėl Europos Sąjungos ir Meksikos Jungtinių Valstijų susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo

(2011/709/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu ir 218 straipsnio 8 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

2003 m. birželio 5 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl tam tikrų šiuo metu galiojančių dvišalių susitarimų nuostatų pakeitimo Sąjungos lygio susitarimu;

(2)

Komisija, vadovaudamasi 2003 m. birželio 5 d. Tarybos sprendimo priede nustatytais mechanizmais ir nurodymais, Sąjungos vardu derėjosi su Meksikos Jungtinėmis Valstijomis dėl susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų (toliau – Susitarimas);

(3)

kaip numatyta Tarybos sprendime Nr. 2011/94/ES (1) Susitarimas Sąjungos vardu buvo pasirašytas 2010 m. gruodžio 15 d. su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau;

(4)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Meksikos Jungtinių Valstijų susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų (toliau – Susitarimas) (2).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pateikti Susitarimo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2011 m. spalio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. SAWICKI


(1)  OL L 38, 2011 2 12, p. 33.

(2)  Susitarimas buvo paskelbtas OL L 38, 2011 2 12, p. 34, kartu su sprendimu dėl pasirašymo.


Top