Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0561

2011 m. birželio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 561/2011, kuriuo baigiamas pardavimas, numatytas Reglamentu (ES) Nr. 447/2010, kuriuo pradedamas nugriebto pieno miltelių pardavimas konkurso tvarka

OJ L 152, 11.6.2011, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/561/oj

11.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 561/2011

2011 m. birželio 10 d.

kuriuo baigiamas pardavimas, numatytas Reglamentu (ES) Nr. 447/2010, kuriuo pradedamas nugriebto pieno miltelių pardavimas konkurso tvarka

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą“) (1), ypač į jo 43 straipsnio j punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 447/2010 (2) buvo pradėtas nugriebto pieno miltelių pardavimas konkurso tvarka pagal 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (3).

(2)

Remiantis 2012 m. maisto paskirstymo planu, bendras nugriebto pieno miltelių kiekis, kurio valstybėms narėms reikia pagal 2010 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 807/2010, nustatančio išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Sąjungoje taisykles (4), 1 straipsnio 2 dalies a punktą, viršija šiuo metu turimą kiekį. Todėl tikslinga išsaugoti visas likusias intervencines nugriebto pieno miltelių atsargas.

(3)

Todėl Reglamento (ES) Nr. 447/2010 1 straipsniu pradėtas nugriebto pieno miltelių pardavimas konkurso tvarka turėtų būti baigtas, o tas Reglamentas turėtų būti panaikintas. Todėl valstybių narių intervencinių agentūrų pasiūlymai gauti po 2011 m. gegužės 17 d. 11.00 val. Briuselio laiku, nebetenka prasmės.

(4)

Kad ši žinia rinką pasiektų kuo greičiau ir būtų užtikrintas veiksmingas priemonės taikymas, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

(5)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Baigiamas Reglamento (ES) Nr. 447/2010 1 straipsniu pradėtas nugriebto pieno miltelių pardavimas konkurso tvarka.

2 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 447/2010 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 10 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Dacian CIOLOŞ

Komisijos narys


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 126, 2010 5 22, p. 19.

(3)  OL L 349, 2009 12 29, p. 1.

(4)  OL L 242, 2010 9 15, p. 9.


Top