Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010D0650

2010/650/ES: 2010 m. birželio 21 d. AKR ir ES Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 2/2010 dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų nuo susitarimo, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas, pasirašymo dienos iki jo įsigaliojimo dienos

OJ L 287, 4.11.2010, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/650/oj

4.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 287/68


AKR IR ES MINISTRŲ TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 2/2010

2010 m. birželio 21 d.

dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų nuo susitarimo, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas, pasirašymo dienos iki jo įsigaliojimo dienos

(2010/650/ES)

AKR IR ES MINISTRŲ TARYBA,

atsižvelgdama į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą (1) ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistą (2) Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (toliau – Kotonu susitarimas), ypač į jo 95 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Kotonu susitarimas sudarytas dvidešimčiai metų nuo 2000 m. kovo 1 d. Vis dėlto įtraukta nuostata, pagal kurią įmanoma jį iš dalies pakeisti po kiekvieno penkerių metų laikotarpio atliekant peržiūrą.

(2)

2005 m. vasario 23 d. Briuselyje baigtos derybos dėl Kotonu susitarimo pirmo dalinio pakeitimo. 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pasirašytas iš dalies keičiantis susitarimas įsigaliojo 2008 m. liepos 1 d.

(3)

Derybos dėl Kotonu susitarimo antro dalinio pakeitimo oficialiai pradėtos 2009 m. gegužės 29 d. AKR ir ES Ministrų tarybos posėdyje ir baigtos 2010 m. kovo 19 d. Briuselyje. Susitarimas, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas Kotonu susitarimas (toliau – Susitarimas), pasirašytas Uagadugu 2010 m. birželio 22 d., įsigalios, kai bus baigtos Kotonu susitarimo 93 straipsnyje nurodytos ratifikavimo procedūros.

(4)

Pagal Kotonu susitarimo 95 straipsnio 3 dalį AKR ir ES Ministrų taryba priima pereinamojo laikotarpio priemones, būtinas laikotarpiu nuo Susitarimo pasirašymo dienos iki jo įsigaliojimo dienos.

(5)

Europos Sąjunga, jos valstybės narės ir Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybės (toliau – Šalys) mano, kad tikslinga numatyti laikiną Susitarimo taikymą nuo jo pasirašymo dienos.

(6)

Šalys sieks užbaigti ratifikavimo procesą per dvejus metus nuo Susitarimo pasirašymo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Laikinas Susitarimo taikymas

Susitarimas, kuriuo antrą kartą iš dalies keičiamas 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pirmą kartą iš dalies pakeistas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas (toliau - Susitarimas), laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

2 straipsnis

Šio sprendimo įgyvendinimas ir Susitarimo įsigaliojimas

Sąjunga imasi visų būtinų priemonių šio sprendimo visapusiškam įgyvendinimui užtikrinti. Sąjungos valstybės narės ir Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybės raginamos imtis priemonių, kurios, jų manymu, tinkamos šiam sprendimui įgyvendinti.

Šalys siekia užbaigti visas būtinas procedūras, kad užtikrintų, jog per dvejus metus nuo pasirašymo dienos Susitarimas visapusiškai įsigaliotų.

3 straipsnis

Šio sprendimo įsigaliojimas ir galiojimas

Šis sprendimas įsigalioja Susitarimo pasirašymo dieną.

Jis taikomas iki Susitarimo įsigaliojimo dienos.

Priimta Uagadugu 2010 m. birželio 21 d.

AKR ir ES Ministrų tarybos vardu

Pirmininkas

P. BUNDUKU-LATHA


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 209, 2005 8 11, p. 27.


Top