Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0854

2010 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 854/2010, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas 2010 m. rugsėjo 8 - 14 d. pateiktoms importo licencijos paraiškoms dėl cukraus produktų pagal tam tikras tarifines kvotas ir sustabdomas tokių licencijos paraiškų teikimas

OJ L 253, 28.9.2010, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/854/oj

28.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 253/52


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 854/2010

2010 m. rugsėjo 27 d.

kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas 2010 m. rugsėjo 8-14 d. pateiktoms importo licencijos paraiškoms dėl cukraus produktų pagal tam tikras tarifines kvotas ir sustabdomas tokių licencijos paraiškų teikimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 891/2009, kuriuo leidžiama naudoti tam tikras Bendrijos tarifines kvotas cukraus sektoriuje ir nustatoma jų administravimo tvarka (3), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 891/2009 kompetentingoms institucijoms 2010 m. rugsėjo 8-14 d. pateiktose importo licencijos paraiškose nurodytas kiekis viršijo pagal eilės numerį 09.4320 skirtą kiekį.

(2)

Šiomis aplinkybėmis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1301/2006 turėtų būti nustatytas paskirstymo koeficientas dėl licencijos paraiškų, išduotinų pagal eilės numerį 09.4320. Paraiškų pagal tą eilės numerį teikimas turėtų būti sustabdytas iki prekybos metų pabaigos, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 891/2009,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Kiekiai, dėl kurių 2010 m. rugsėjo 8-14 d. pagal Reglamentą (EB) Nr. 891/2009 pateiktos importo licencijos paraiškos, dauginami iš šio reglamento priede nurodytų paskirstymo koeficientų.

2.   Licencijų paraiškų, atitinkančių priede nurodytus eilės numerius, teikimas sustabdomas iki 2010/11 prekybos metų pabaigos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 27 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 254, 2009 9 26, p. 82.


PRIEDAS

CXL lengvatinis cukrus

2010-2011 prekybos metai

2010 9 8–2010 9 14 pateiktos paraiškos

Eilės Nr.

Šalis

Paskirstymo koeficientas

(%)

Tolimesnis paraiškų teikimas

09.4317

Australija

 

09.4318

Brazilija

 

09.4319

Kuba

 

09.4320

Kitos trečiosios šalys

5,0039

Sustabdytas

09.4321

Indija

 

Netaikoma: licencijos paraiškų Komisijai nepateikta.


Balkanų cukrus

2010-2011 prekybos metai

2010 9 8–2010 9 14 pateiktos paraiškos

Eilės Nr.

Šalis

Paskirstymo koeficientas

(%)

Tolimesnis paraiškų teikimas

09.4324

Albanija

 

09.4325

Bosnija ir Hercegovina

 (2)

 

09.4326

Serbija, Juodkalnija ir Kosovas (1)

 (2)

 

09.4327

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

 

09.4328

Kroatija

 (2)

 

Netaikoma: licencijos paraiškų Komisijai nepateikta.


Susidarius ypatingoms sąlygoms importuojamas cukrus ir pramoninis importuojamas cukrus

2010-2011 prekybos metai

2010 9 8–2010 9 14 pateiktos paraiškos

Eilės Nr.

Rūšis

Paskirstymo koeficientas

(%)

Tolimesnis paraiškų teikimas

09.4380

Susidarius ypatingoms sąlygoms

 

09.4390

Pramoninis

 

Netaikoma: licencijos paraiškų Komisijai nepateikta.


(1)  Kosovas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1244/1999.

(2)  Netaikoma: paraiškose nurodytas kiekis skirto kiekio neviršija ir suteikiamas visas.


Top