EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0157

2010/157/: 2010 m. kovo 12 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pratęsiamas Sprendimo 2006/502/EB, reikalaujančio, kad valstybės narės imtųsi priemonių, siekdamos užtikrinti, jog rinkoje būtų platinami tik apsaugą nuo vaikų turintys žiebtuvėliai ir uždrausti pateikti į rinką suvenyrinius žiebtuvėlius, galiojimas (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 1314) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 67, 17.3.2010, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 268 - 268

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/157/oj

17.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/9


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. kovo 12 d.

kuriuo pratęsiamas Sprendimo 2006/502/EB, reikalaujančio, kad valstybės narės imtųsi priemonių, siekdamos užtikrinti, jog rinkoje būtų platinami tik apsaugą nuo vaikų turintys žiebtuvėliai ir uždrausti pateikti į rinką suvenyrinius žiebtuvėlius, galiojimas

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 1314)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/157/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (1), ypač į jos 13 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2006/502/EB (2) reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi priemonių užtikrinti, jog rinkoje būtų platinami tik apsaugą nuo vaikų turintys žiebtuvėliai, ir uždraustų pateikti į rinką suvenyrinius žiebtuvėlius.

(2)

Sprendimas 2006/502/EB buvo priimtas laikantis Direktyvos 2001/95/EB 13 straipsnio nuostatų, pagal kurias sprendimas galioja ne ilgiau kaip vienerius metus, tačiau gali būti ta pačia tvarka patvirtintas papildomiems, ne ilgesniems kaip vieneri metai, laikotarpiams.

(3)

Sprendimas 2006/502/EB buvo pakeistas tris kartus – Sprendimu 2007/231/EB (3), kuriuo minėto sprendimo galiojimas pratęstas iki 2008 m. gegužės 11 d., Sprendimu 2008/322/EB (4), kuriuo sprendimo galiojimas pratęstas iki 2009 m. gegužės 11 d., ir Sprendimu 2009/298/EB (5), kuriuo sprendimo galiojimas pratęstas dar vieneriems metams iki 2010 m. gegužės 11 d.

(4)

Kadangi kitų tinkamų priemonių, susijusių su žiebtuvėlių saugumu vaikams, nenustatyta, būtina pratęsti Sprendimo 2006/502/EB galiojimą dar 12 mėnesių ir atitinkamai iš dalies jį pakeisti.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyva 2001/95/EB įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/502/EB 6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šis sprendimas taikomas iki 2011 m. gegužės 11 d.“

2 straipsnis

Valstybės narės imasi šiam sprendimui įgyvendinti reikalingų priemonių ne vėliau kaip iki 2010 m. gegužės 11 d. ir jas paskelbia. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. kovo 12 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 11, 2002 1 15, p. 4.

(2)  OL L 198, 2006 7 20, p. 41.

(3)  OL L 99, 2007 4 14, p. 16.

(4)  OL L 109, 2008 4 19, p. 40.

(5)  OL L 81, 2009 3 27, p. 23.


Top