Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0079

2009 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2006/679/EB ir 2006/860/EB dėl transeuropinių paprastųjų ir greitųjų geležinkelių sistemų posistemių techninių sąveikos specifikacijų (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7787) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 37, 10.2.2010, p. 74–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 303 - 310

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; panaikino 32012D0088

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/79(1)/oj

10.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 37/74


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. spalio 19 d.

kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2006/679/EB ir 2006/860/EB dėl transeuropinių paprastųjų ir greitųjų geležinkelių sistemų posistemių techninių sąveikos specifikacijų

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 7787)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/79/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 24 d. Europos geležinkelių agentūros rekomendaciją (ERA-REC-38–2009-ERTMS) dėl greitųjų ir paprastųjų geležinkelių sistemų kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui taikomos techninės sąveikos specifikacijos A priedo atnaujinimo,

kadangi:

(1)

2006 m. kovo 28 d. Komisijos sprendime 2006/679/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų (2) nustatytos transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui taikomos techninės sąveikos specifikacijos.

(2)

2006 m. lapkričio 7 d. Komisijos sprendime 2006/860/EB dėl Europos greitųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizavimo posistemiui taikomos techninės sąveikos specifikacijos (3) nustatytos transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiui taikomos techninės sąveikos specifikacijos.

(3)

Pagal 2008 m. balandžio 23 d. Komisijos sprendimo 2008/386/EB, iš dalies keičiančio Sprendimo 2006/679/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų A priedą ir Sprendimo 2006/860/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų A priedą (4), 2 straipsnį į Europos traukinių kontrolės sistemos (angl. European Train Control System, ETCS) specifikacijas reikėtų įtraukti atnaujintas bendrąsias bandymų specifikacijas.

(4)

Kelis sprendimų 2006/679/EB ir 2006/860/EB A priede nurodytus techninius dokumentus reikia atnaujinti, siekiant juos suderinti su technikos pažanga.

(5)

Todėl sprendimus 2006/679/EB ir 2006/860/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnį įsteigto Geležinkelių saugos ir sąveikos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/679/EB A priede ir Sprendimo 2006/860/EB A priede pateiktas privalomų specifikacijų sąrašas ir informacinių specifikacijų sąrašas pakeičiamas šio sprendimo priede pateiktu privalomų specifikacijų sąrašu ir informacinių specifikacijų sąrašu. Prie Sprendimo 2006/679/EB pridėtų techninių sąveikos specifikacijų H priedo ir prie Sprendimo 2006/860/EB pridėtų techninių sąveikos specifikacijų H priedo išnašose pateiktos nuorodos į Sprendimą 2002/731/EB išbraukiamos.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2010 m. balandžio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. spalio 19 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.

(2)  OL L 284, 2006 10 16, p. 1.

(3)  OL L 342, 2006 12 7, p. 1.

(4)  OL L 136, 2008 5 24, p. 11.


PRIEDAS

PRIVALOMŲ SPECIFIKACIJŲ SĄRAŠAS

Rodyklės Nr.

Nuoroda

Dokumento pavadinimas

Versija

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional Requirement Specification

5.0

2

Išbraukta sąmoningai

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirement Specification

2.3.0

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical Recorder-Downloading Tool

2.3.0

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for Man-Machine Interface

2.0.0

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the Train Interface

2.0.0

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10

UNISIG SUBSET-037

Euroradio FIS

2.3.0

11

Atidėta 05E537

Off line key management FIS

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC Handover

2.3.0

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

15

ERA SUBSET-108

Interoperability-related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop sub-system

2.3.0

17

Išbraukta sąmoningai

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio In-fill FFFS

2.0.0

19

UNISIG SUBSET-047

Track-side-Trainborne FIS for Radio In-Fill

2.0.0

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio In-Fill

2.0.0

21

UNISIG SUBSET-049

Radio In-fill FIS with LEU/Interlocking

2.0.0

22

Išbraukta sąmoningai

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Assignment of Values to ETCS variables

2.0.0

24

Išbraukta sąmoningai

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS SAFE Time Layer

2.2.0

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS SAFE Link Layer

2.2.0

27

UNISIG SUBSET-091

SAFEty Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 & 2

2.5.0

28

Atidėta

Reliability – Availability Requirements

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for Interface „k“

1.0.0

30

Išbraukta sąmoningai

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional Requirements for an On-board Reference Test Facility

2.0.2

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional Requirements Specification

7

33

EIRENE SRS

GSM-R System Requirements Specification

15

34

A11T6001 12

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12

35

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876–880 and 921–925 MHz bands

 

36a

Išbraukta sąmoningai

 

 

36b

Išbraukta sąmoningai

 

 

36c

UNISIG SUBSET-074–2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a

Išbraukta sąmoningai

 

 

37b

UNISIG SUBSET-076–5-2

Test cases related to features

2.3.1

37c

UNISIG SUBSET-076–6-3

Test sequences

2.3.1

37d

UNISIG SUBSET-076–7

Scope of the test specifications

1.0.2

37e

Išbraukta sąmoningai

 

 

38

06E068

ETCS marker board definition

1.0

39

UNISIG SUBSET-092–1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.3.0

40

UNISIG SUBSET-092–2

ERTMS EuroRadio Test cases SAFEty Layer

2.3.0

41

Atidėta

UNISIG SUBSET 028

JRU Test Specification

 

42

Išbraukta sąmoningai

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test Specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

44

Atidėta

Odometry FIS

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface „K“ Specification

1.0.0

46

UNISIG SUBSET-100

Interface „G“ specification

1.0.1

47

Atidėta

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System

 

48

Atidėta

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50

UNISIG SUBSET-103

Test specification for EUROLOOP

1.0.0

51

Atidėta

Ergonomic aspects of the DMI

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application Layer

2.1.1

53

Atidėta

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS-Variables-Manual

 

54

Išbraukta sąmoningai

 

 

55

Atidėta

Juridical recorder baseline requirements

 

56

Atidėta

05E538

ERTMS Key Management Conformance Requirements

 

57

Atidėta

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment

 

58

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC SAFE Communication Interface

1.1.0

59

Atidėta

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS track side equipment

 

60

Atidėta

UNISIG SUBSET-104

ETCS version management

 

61

Atidėta

GSM-R version management

 

62

Atidėta

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for SAFE Communication Interface

 

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC SAFE Communication Interface

1.0.0


INFORMACINIŲ SPECIFIKACIJŲ SĄRAŠAS

1 tipo specifikacijose aprašoma dabartinė pasirengimo taikyti vis dar atidėtą privalomą specifikaciją padėtis.

2 tipo specifikacijose pateikiama papildomos informacijos, pagrindžiančios privalomų specifikacijų reikalavimus ir padedančios jas taikyti.

Dokumentas B32 skirtas užtikrinti, kad A priedo dokumentuose būtų naudojamos vienodos nuorodos. Kadangi jis naudojamas tik redaguojant ir tam, kad padėtų ateityje daryti nurodytų dokumentų pakeitimus, jis nepriskiriamas „Tipui“ ir nėra susietas su privalomu A priedo dokumentu.

Dokumentai B25, B27, B28, B29 ir B30 taikytini tik GSM-R DMI. ETCS mašinisto ir įrangos sąsajai taikomas tik dokumentas B34.


Rodyklės Nr.

Nuoroda

Dokumento pavadinimas

Versija

Tipas

B1

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only)

6

2 (28 rodyklė)

B2

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (A5 rodyklė)

B3

UNISIG SUBSET-074–1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (36 rodyklė)

B4

EEIG 97E267

ODOMETER FFFIS

5

1 (44 rodyklė)

B5

O_2475

ERTMS GSM-R QoS Test Specification

1.0.0

2

B6

UNISIG SUBSET-038

Off-line Key Management FIS

2.1.9

1 (11 rodyklė)

B7

UNISIG SUBSET-074–3

FFFIS STM test specification traceability of test cases with Specific Transmission Module FFFIS

1.0.0

2 (36 rodyklė)

B8

UNISIG SUBSET-074–4

FFFIS STM Test Specification Traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM Application Layer

1.0.0

2 (36 rodyklė)

B9

UNISIG SUBSET 076–0

ERTMS/ETCS Class 1, Test plan

2.3.1

2 (37 rodyklė)

B10

UNISIG SUBSET 076–2

Methodology to prepare features

2.3.0

2 (37 rodyklė)

B11

UNISIG SUBSET 076–3

Methodology of testing

2.3.1

2 (37 rodyklė)

B12

UNISIG SUBSET 076–4-1

Test sequence generation: Methodology and Rules

1.0.2

2 (37 rodyklė)

B13

UNISIG SUBSET 076–4-2

ERTMS ETCS Class 1 States for Test Sequences

1.0.2

2 (37 rodyklė)

B14

UNISIG SUBSET 076–5-3

On-Board Data Dictionary

2.3.0

2 (37 rodyklė)

B15

UNISIG SUBSET 076–5-4

SRS v.2.2.2 Traceability

2.3.1

2 (37 rodyklė)

B16

UNISIG SUBSET 076–6-1

UNISIG test data base

2.3.1

2 (37 rodyklė)

B17

UNISIG SUBSET 076–6-4

Test Cases Coverage

2.3.1

2 (37 rodyklė)

B18

Išbraukta sąmoningai

 

 

 

B19

UNISIG SUBSET 077

UNISIG Causal Analysis Process

2.2.2

2 (27 rodyklė)

B20

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: Failure modes and effects analysis

2.4.0

2 (27 rodyklė)

B21

UNISIG SUBSET 079

MMI: Failure Modes and Effects Analysis

2.2.2

2 (27 rodyklė)

B22

UNISIG SUBSET 080

TIU: Failure Modes and Effects Analysis

2.2.2

2 (27 rodyklė)

B23

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: Failure Modes and Effects Analysis

2.3.0

2 (27 rodyklė)

B24

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application Levels 1&2 – Safety Analysis

2.3.0

2 (27 rodyklė)

B25

TS50459–1

Railway applications – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 1 – Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R Information

2005

2 (51 rodyklė)

B26

Išbraukta sąmoningai

Vietoj to taikomas dokumentas B34

 

 

B27

TS50459–3

Railway applications – Communication, signalling and processing systems – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 3 – Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R Information

2005

2 (51 rodyklė)

B28

TS50459–4

Railway applications – Communication, signalling and processing systems – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 4 – Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (51 rodyklė)

B29

TS50459–5

Railway applications – Communication, signalling and processing systems – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 5 – Symbols

2005

2 (51 rodyklė)

B30

TS50459–6

Railway applications – Communication, signalling and processing systems – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 6 – Audible Information

2005

2 (51 rodyklė)

B31

Atidėta

EN50xxx

Railway applications – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 7 – Specific Transmission Modules

 

2 (51 rodyklė)

B32

Atidėta

Guideline for references

 

Nėra

B33

EN 301 515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways

2.1.0

2 (32, 33 rodyklės)

B34

ERA-ERTMS-015560

ERTMS/ETCS Driver Machine Interface

2.3

1 (51 rodyklė)

B35

Atidėta

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key Management Conformance Requirements

 

1 (56 rodyklė)

B36

04E117

ETCS/GSM-R Quality of Service user requirements – Operational Analysis

1

2 (Index 32)

B37

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces – Class 1 requirements

2.3.0

1 (32, 33 rodyklės)

B38

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment

1.0.0

2 (57 rodyklė)

B39

UNISIG SUBSET-076–5-1

ERTMS ETCS Class 1 Feature List

2.3.1

2 (37 rodyklė)

B40

UNISIG SUBSET-076–6-7

Test Sequences Evaluation and Validation

1.0.2

2 (37 rodyklė)

B41

UNISIG SUBSET-076–6-8

Generic train data for test Sequences

1.0.1

2 (37 rodyklė)

B42

UNISIG SUBSET-076–6-10

Test Sequence Viewer (TSV)

3.0.8

2 (37 rodyklė)

B43

04E083

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System

1.0

1 (47 rodyklė)

B44

04E084

Justification Report for the Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System

1.0

2 (B43 rodyklė)

B45

ERA/ERTMS/003205

Traceability Of Changes To ETCS FRS

0.1

2 (1 rodyklė)

B46

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC SAFE Communication Interface Test Specifications

1.0.0

1 (62 rodyklė)


Top