Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0077

2010/77/: 2010 m. vasario 9 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomas naujas terbutrino, kuris turi būti įvertintas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą 10 metų darbo programą, dokumentų pateikimo terminas (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 752) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 37, 10.2.2010, p. 72–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 88 - 88

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/77(1)/oj

10.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 37/72


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. vasario 9 d.

kuriuo nustatomas naujas terbutrino, kuris turi būti įvertintas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą 10 metų darbo programą, dokumentų pateikimo terminas

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 752)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/77/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 16 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (2) nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikėtų įvertinti, kad būtų galima įtraukti į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedą, sąrašas. Terbutrinas į minėtą sąrašą įtrauktas kaip medžiaga, skirta naudoti 7, 9 ir 10 tipo produktuose.

(2)

Pirmasis dalyvis, kuris pranešė apie terbutrino naudojimą 7, 9 ir 10 tipo produktuose, pasitraukė iš peržiūros programos. Todėl, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 11 straipsnio 2 dalimi, Komisija apie tai informavo valstybes nares. Ši informacija 2007 m. birželio 22 d. taip pat buvo paskelbta elektroninėmis priemonėmis.

(3)

Per tris mėnesius nuo tos informacijos paskelbimo elektroniniu būdu trys įmonės pareiškė norą perimti terbutrino naudojimo viename iš arba keliuose 7, 9 ir 10 tipo produktuose peržiūros programos dalyvio vaidmenį pagal Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 12 straipsnio 1 dalį.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 9 straipsnio 2 dalies d punktą išsamių duomenų apie 7, 9 ir 10 tipo produktus pateikimo terminas buvo 2008 m. spalio 31 d. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 12 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą jei Komisija leidžia suinteresuotajam asmeniui perimti dalyvio, kuris pasitraukė, vaidmenį, ji gali nuspręsti, jei būtina, pratęsti atitinkamą išsamių dokumentų pateikimo terminą.

(5)

Dėl nesusipratimo dėl pateikimo termino, tikslinga pratęsti dokumentų apie terbutriną, medžiagą, skirtą naudoti 7, 9 ir 10 produktų tipams, pateikimo terminą iki 2010 m. kovo 1 d.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Naujas dokumentų apie terbutriną (EB numeris 212-950-5; CAS numeris 886-50-0), medžiagą, skirtą naudoti 7, 9 ir 10 tipo produktuose, pateikimo terminas – 2010 m. kovo 1 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 9 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(2)  OL L 325, 2007 12 11, p. 3.


Top