Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0556

2009 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 556/2009 dėl importo teisių suteikimo pagal paraiškas, pateiktas 2009 m. liepos 1 d. – 2010 m. birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 431/2008 leidžiamą naudoti sušaldytos galvijienos tarifinę kvotą

OJ L 164, 26.6.2009, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/556/oj

26.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/38


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 556/2009

2009 m. birželio 25 d.

dėl importo teisių suteikimo pagal paraiškas, pateiktas 2009 m. liepos 1 d.–2010 m. birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 431/2008 leidžiamą naudoti sušaldytos galvijienos tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 431/2008, leidžiančiu pradėti naudoti KN kodu 0202 klasifikuojamos sušaldytos galvijienos bei KN kodu 0206 29 91 klasifikuojamų produktų tarifinę kvotą ir numatančiu jos administravimą laikotarpiu (3), buvo leista pradėti naudoti tarifinę kvotą galvijienos sektoriaus produktams importuoti.

(2)

2009 m. liepos 1 d.–2010 m. birželio 30 d. laikotarpio importo teisių paraiškos pateiktos dėl didesnių, nei turima, kiekių. Todėl reikia nustatyti, kokia apimtimi galima suteikti importo teises, prašomiems kiekiams taikant paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Importo teisių paraiškoms kvotai, kurios eilės numeris 09.4003, pateiktoms 2009 m. liepos 1 d.–2010 m. birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentą (EB) Nr. 431/2008, taikomas 29,943487 % paskirstymo koeficientas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. birželio 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 130, 2008 5 20, p. 3.


Top