Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0341

2009 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2009, kuriuo nustatoma didžiausia nugriebto pieno miltelių supirkimo kaina pirmu konkurso, pradėto vykdyti Reglamentu (EB) Nr. 310/2009 etapu

OJ L 104, 24.4.2009, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/341/oj

24.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 341/2009

2009 m. balandžio 23 d.

kuriuo nustatoma didžiausia nugriebto pieno miltelių supirkimo kaina pirmu konkurso, pradėto vykdyti Reglamentu (EB) Nr. 310/2009 etapu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 43 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 310/2009 (2) leista konkurso tvarka laikotarpiu, kuris baigiasi 2009 m. rugpjūčio 31 d., pradėti supirkti nugriebto pieno miltelius, laikantis 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 214/2001, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto rinkoje (3) nustatytų sąlygų.

(2)

Atsižvelgiant į kiekvienu konkurso etapu gautas paraiškas, laikantis Reglamento (EB) Nr. 214/2001 17 straipsnio nustatoma didžiausia supirkimo kaina arba nutariama konkurso laimėtojo neskirti.

(3)

Atsižvelgiant į pirmu konkurso etapu gautas paraiškas, nustatoma didžiausia supirkimo kaina.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pirmu nugriebto pieno miltelių supirkimo konkurso etapu, pagal Reglamentu (EB) Nr. 310/2009 vykdomą konkursą, kurio paraiškų teikimo terminas baigėsi 2009 m. balandžio 21 d., nustatoma didžiausia supirkimo kaina yra 168,90 EUR už 100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. balandžio 24 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 97, 2009 4 16, p. 13.

(3)  OL L 37, 2001 2 7, p. 100.


Top