Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0873

2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 873/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 712/2007, skelbiantis nuolatinius konkursus valstybių narių intervencinių agentūrų turimiems grūdams Bendrijos rinkoje perparduoti

OJ L 239, 6.9.2008, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/873/oj

6.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 239/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 873/2008

2008 m. rugsėjo 5 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 712/2007, skelbiantis nuolatinius konkursus valstybių narių intervencinių agentūrų turimiems grūdams Bendrijos rinkoje perparduoti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (1), ypač į jo 43 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 712/2007 (2) buvo paskelbti nuolatiniai konkursai valstybių narių intervencinių agentūrų turimiems grūdams perparduoti Bendrijos rinkoje. Paraiškų pateikimo paskutiniajam daliniam konkursui galutinis terminas – 2008 m. rugsėjo 10 d.

(2)

Kad gyvulininkystės ūkiams ir pašarų gamybos įmonėms 2008–2009 prekybos metų pradžioje būtų užtikrintas grūdų tiekimas konkurencingomis kainomis, reikėtų į grūdų rinką toliau tiekti Vengrijos intervencinės agentūros – vienintelės, kuri dar turi atsargų – saugomus grūdus, ir, remiantis Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto suplanuotų susirinkimų tvarkaraščiu, nustatyti dienas ir datas, kuriomis ūkio subjektai galės teikti paraiškas.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 712/2007 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 712/2007 3 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nuo 2008 m. rugsėjo 15 d. paraiškų teikimo daliniams konkursams terminas baigiasi trečiadieniais 2008 m. rugsėjo 24 d., 2008 m. spalio 15 d., 2008 m. spalio 29 d., 2008 m. lapkričio 12 d., 2008 m. lapkričio 26 d., 2008 m. gruodžio 3 d. ir 2008 m. gruodžio 17 d. 13 val. Briuselio laiku.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugsėjo 5 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 163, 2007 6 23, p. 7.


Top