Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0375

2008/375/EB: 2008 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl Turkijos Respublikos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje sudarymo

OJ L 129, 17.5.2008, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 163 - 163

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/375/oj

17.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/48


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 29 d.

dėl Europos bendrijos ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl Turkijos Respublikos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje sudarymo

(2008/375/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 152 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 302/93 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro įsteigimo (2) 13 straipsnyje numatyta, kad Centro veikloje gali dalyvauti ir šalys, nepriklausančios Bendrijai, kurias su Bendrija ir jos valstybėmis narėmis sieja bendri interesai siekiant Centro tikslų ir atliekant jo darbą.

(2)

Europos bendrijos ir Turkijos Respublikos susitarimas dėl Turkijos Respublikos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje buvo pasirašytas Bendrijos vardu 2007 m. spalio 30 d. (3) su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

(3)

Šis Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Europos bendrijos ir Turkijos Respublikos susitarimas dėl Turkijos Respublikos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje patvirtinamas Bendrijos vardu.

Priimta Liuksemburge, 2008 m. balandžio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. RUPEL


(1)  OL C 308 E, 2006 12 16, p. 17.

(2)  OL L 36, 1993 2 12, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1651/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 30).

(3)  OL L 323, 2007 12 8, p. 24.


Top