Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0163

2008 m. vasario 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 163/2008 dėl leidimo naudoti lantano karbonato oktahidrato preparatą ( Lantharenol) kaip pašarų priedą (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 50, 23.2.2008, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 146 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2019; panaikino 32019R0913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/163/oj

23.2.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 50/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 163/2008

2008 m. vasario 22 d.

dėl leidimo naudoti lantano karbonato oktahidrato preparatą (Lantharenol) kaip pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatytas leidimas priedams, skirtiems naudoti gyvūnų mityboje, ir tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą šio reglamento priede nurodytam preparatui. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti lantano karbonato oktahidrato preparatą (Lantharenol) kaip pašarų priedą katėms; pašarų priedas priskirtinas priedų kategorijai „zootechniniai priedai“.

(4)

Europos maisto saugos tarnyba 2007 m. rugsėjo 18 d. nuomonėje padarė išvadą, kad lantano karbonato oktahidrato preparatas (Lantharenol) neturi neigiamo poveikio gyvūnų sveikatai ar aplinkai ir nekelia pavojaus žmonių sveikatai dėl atsitiktinio priedo poveikio (2). Ji taip pat padarė išvadą, kad preparatas nekelia jokio kito pavojaus, dėl kurio pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnio 2 dalį būtų galima atsisakyti išduoti leidimą. Nustatyta, kad Lantharenol mažina fosforo šalinimą su šlapimu. Nuomonėje nerekomenduojamos atitinkamos vartotojų saugos priemonės. Europos maisto saugos tarnyba mano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo į rinką reikalavimus, kad būtų nustatyta, ar nėra ilgalaikio neigiamo poveikio katėms. Nuomonėje taip pat vertinama pašarų priedo analizės metodo ataskaita, kurią pateikė Bendrijos etaloninė laboratorija, įsteigta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003.

(5)

Preparato vertinimas rodo, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytų leidimo išdavimo sąlygų. Todėl reikėtų leisti naudoti preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „kiti zootechniniai priedai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 22 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(2)  Gyvūnų pašaruose naudojamų priedų, produktų ar medžiagų mokslinės grupės nuomonės dėl Lantharenol (lantano karbonato oktahidrato) kaip pašarų priedo katėms saugumo ir veiksmingumo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 santrauka. Priimta 2007 m. rugsėjo 18 d.EFSA leidinys (2007) 542, 1–15.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

(Prekinis pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: Kiti zootechniniai priedai (mažina fosforo šalinimą su šlapimu).

4d1

Bayer

HealthCare AG

lantano karbonato oktahidratas

(Lantharenol)

 

Priedo sudėtis:

Lantano karbonato oktahidrato preparatas.

Mažiausiai 85 % lantano karbonato oktahidrato – veiklioji medžiaga.

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Lantano karbonato oktahidratas

La2 (CO3)3 · 8H2O

CAS numeris 6487-39-4

 

Analizės metodas (1):

Induktyviuoju būdu išlaikomos plazmos optinės emisijos sprektrometrija (ICP-OES).

Kates

1 500

7 500

Reikalingas lėtinio neigiamo poveikio stebėsenos po pateikimo į rinką planas.

Priedo naudojimo instrukcijose nurodyti:

suaugusioms katėms;

rekomenduojama dozė drėgnam pašarui, kurio sausosios medžiagos kiekis – 20–25 %: nuo 340 iki 2 100 mg/kg;

nenaudoti pašaro kartu su dideliu kiekiu fosforo.

2018 m. kovo 6 d.


(1)  Iš samų analizės metodų aprašymą (galima rasti šiuo Bendrijos etaloninės laboratorijos adresu: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top