Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1224

2007 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1224/2007, nustatantis paskirstymo koeficientą, taikytiną sūrių, 2008 m. eksportuotinų į Jungtines Amerikos Valstijas pagal tam tikras GATT kvotas, eksporto licencijų paraiškoms

OJ L 277, 20.10.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1224/oj

20.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1224/2007

2007 m. spalio 19 d.

nustatantis paskirstymo koeficientą, taikytiną sūrių, 2008 m. eksportuotinų į Jungtines Amerikos Valstijas pagal tam tikras GATT kvotas, eksporto licencijų paraiškoms

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1282/2006, nustatančio išsamias specialiąsias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno ir pieno produktų eksporto licencijų ir eksporto grąžinamųjų išmokų (2), ypač į jo 25 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1022/2007 (3) nustatoma sūrių, 2008 m. eksportuotinų į Jungtines Amerikos Valstijas pagal tam tikras GATT kvotas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 23 straipsnyje, eksporto licencijų skyrimo tvarka.

(2)

Paraiškos kai kurių kvotų ir produktų grupių eksporto licencijoms gauti viršija 2008 kvotos metams skirtus kiekius. Todėl reikėtų nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 25 straipsnio 1 dalyje numatytus paskirstymo koeficientus.

(3)

Dėl trumpo šių koeficientų nustatymo tvarkos įgyvendinimo termino, numatyto Reglamento (EB) Nr. 1022/2007 4 straipsnyje, šis reglamentas turėtų būti taikomas kiek galima greičiau,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1022/2007 2 straipsnio nuostatas pateiktos eksporto licencijų paraiškos priimamos taikant šio reglamento priede nustatytus licencijų paskirstymo koeficientus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 234, 2006 8 29, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 532/2007 (OL L 125, 2007 5 15, p. 7).

(3)  OL L 230, 2007 9 1, p. 6.


PRIEDAS

Grupės nurodymas pagal Jungtinių Amerikos Valstijų suderinto tarifų sąrašo 4 straipsnio papildomas pastabas

Grupės ir kvotos nurodymas

2008 m. skirti kiekiai

(t)

1 straipsnyje numatytas skyrimo koeficientas

Pastabos Nr.

Grupė

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

16

Nenurodyta sūrio rūšis

16-Tokijas

908,877

0,1698184

16-Urugvajus

3 446,000

0,1102623

17

Blue Mould

17-Urugvajus

350,000

0,0833333

18

Cheddar

18-Urugvajus

1 050,000

0,2830189

20

Edam/Gouda

20-Urugvajus

1 100,000

0,1283547

21

Itališkas sūris

21-Urugvajus

2 025,000

0,0858779

22

Šveicariškas ar Emmenthaler sūris, išskyrus akytąjį

22-Tokijas

393,006

0,3294250

22-Urugvajus

380,000

0,3877551

25

Akytasis šveicariškas ar Emmenthaler sūris

25-Tokijas

4 003,172

0,4166784

25-Urugvajus

2 420,000

0,4801587


Top