Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0537

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 537/2007 dėl leidimo Aspergillus oryzae fermentavimo produktą (NRRL 458) ( Amaferm ) naudoti kaip pašarų priedą (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 128, 16.5.2007, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 64 - 66

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/537/oj

16.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 537/2007

2007 m. gegužės 15 d.

dėl leidimo Aspergillus oryzae fermentavimo produktą (NRRL 458) (Amaferm) naudoti kaip pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad norint naudoti priedus gyvūnų mityboje reikalingas leidimas, ir tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateikta paraiška išduoti leidimą naudoti reglamento priede nurodytą preparatą. Kartu su paraiška buvo pateikta informacija ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Paraiška pateikta siekiant gauti leidimą naudoti Aspergillus oryzae fermentavimo produktą NRRL 458 (Amaferm) kaip melžiamų karvių pašarų priedą, priskirtiną zootechninių priedų kategorijai.

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2006 m. kovo 8 d. pateiktoje nuomonėje padarė išvadą, kad Aspergillus oryzae fermentavimo produktas NRRL 458 (Amaferm) nedaro neigiamo poveikio gyvūnų ir žmonių sveikatai arba aplinkai (2). Be to, ji padarė išvadą, kad fermentavimo produktas nekelia jokios kitos rizikos, kuri pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnio 2 dalį neleistų išduoti leidimo. Buvo įrodyta, kad Amaferm daro teigiamą įtaką melžiamų karvių pieno primilžiui. Tarnybos nuomonėje rekomenduojamos atitinkamos naudotojų saugos priemonės. Tarnyba nemano, kad būtina taikyti specialiuosius pasekmių stebėjimo reikalavimus. Be to, šioje nuomonėje patvirtinama pašarų priedo kiekio pašaruose analizės metodo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija.

(5)

Šio preparato įvertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi turėtų būti išduotas leidimas naudoti tą preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, kuris priklauso zootechninių priedų kategorijai ir virškinimo stimuliatorių funkcinei grupei, leidžiama kaip priedą gyvūnų pašaruose naudoti laikantis tame priede nustatytų sąlygų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product „Amaferm“ authorised as a feed additive for dairy cows and cattle for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 18 March 2006. The EFSA Journal (2006) 337, p. 1–17.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo savininko pavadinimas

Priedas

(prekinis pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūnų rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, turinčio 12 % drėgmės

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai

4a2

Trouw Nutrition BV

Aspergillus oryzae fermentavimo produktas

NRRL 458

(Amaferm)

 

Priedo sudėtis:

Aspergillus oryzae fermentavimo produkto NRRL 458: 4–5 %

Kviečių sėlenos: 94–95 %

Nerūdijančiosios granulės, turinčios 5 % kobalto karbonato: 1 %

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Aspergillus oryzae fermentavimo produktas (NRRL 458), turintis:

endo-1,4-β-gliukanazės EC 3.2.1.4: 3 IU (1)/g;

α-amilazės EC 3.2.1.1: 40 IU (2)/g.

 

Analizės metodas:

α-amilazės: AOAC 17th Ed. 2002.01

endo-1,4-β-gliukanazės: (pagrįstas baltymų ir celiuliazės aktyvumu skystyje virš anaerobinio grybo (Neocallimastix frontalis EB 188) (Barichievich, EB, Calza RE (1990)).

Melžiamos karvės

85

300

1.

Rekomenduojama dozė: priedo kiekis dienos racione turėtų būti 3–5 g/karvei/parai.

2.

Naudotojo saugai: dirbant su priedu turi būti naudojamos kvėpavimo organų apsaugos priemonės ir apsauginiai akiniai.

2017 m. birželio 5 d.


(1)  1 IU – celiuliazės kiekis, kuris, esant pH 6,5 ir 39 °C, iš karboksimetilceliuliozės atpalaiduoja 1 mikromolį gliukozės per minutę.

(2)  1 IU – amilazės kiekis, kuris, esant pH 6,5 ir 39 °C, iš bulvių krakmolo atpalaiduoja 1 mikromolį gliukozės per minutę.


Top