Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0229

2007/229/EB: 2007 m. balandžio 11 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/452/EB, nustatantį sąrašą įstaigų, kurių tyrėjai gali naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1546) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 99, 14.4.2007, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 483–485 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2007; netiesiogiai panaikino 32007D0439

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/229/oj

14.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/11


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 11 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/452/EB, nustatantį sąrašą įstaigų, kurių tyrėjai gali naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1546)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/229/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (1), ypač į jo 20 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. gegužės 17 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 831/2002, įgyvendinančiu, dėl teisės naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (2), nustatomos teisės naudotis Bendrijos institucijai perduotais konfidencialiais duomenimis suteikimo sąlygos, kad mokslo reikmėms galima būtų daryti statistines išvadas, ir nustatomos Bendrijos bei nacionalinių institucijų bendradarbiavimo taisyklės, kurios palengvintų tokios teisės suteikimą.

(2)

Komisijos sprendimu 2004/452/EB (3) nustatytas įstaigų, kurių tyrėjai gali naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms, sąrašas.

(3)

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), Kanados statistikos departamento Šeimos ir darbo studijų skyrius (Otava, Ontarijas, Kanada), Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro generalinio direktorato Ekonometrikos ir statistinės pagalbos kovai su sukčiavimu (ESAF) skyrius ir Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro generalinio direktorato Paramos Europos tyrimų erdvei (SERA) skyrius turi būti laikomi būtinas sąlygas atitinkančiomis įstaigomis, todėl turėtų būti įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 831/2002 3 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų įstaigų, organizacijų ir institucijų sąrašą.

(4)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Statistinių duomenų konfidencialumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2004/452/EB priedas keičiamas šio sprendimo priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 52, 1997 2 22, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 133, 2002 5 18, p. 7. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1104/2006 (OL L 197, 2006 7 19, p. 3).

(3)  OL L 156, 2004 4 30, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/81/EB (OL L 28, 2007 2 3, p. 23).


PRIEDAS

„PRIEDAS

ĮSTAIGOS, KURIŲ TYRĖJAI GALI NAUDOTIS KONFIDENCIALIAIS DUOMENIMIS MOKSLO REIKMĖMS

Europos centrinis bankas

Ispanijos centrinis bankas

Italijos centrinis bankas

Kornelio universitetas (Niujorko valstija, Jungtinės Amerikos Valstijos)

Niujorko miesto universiteto Barucho koledžo Politikos mokslų katedra (Niujorko valstija, Jungtinės Amerikos Valstijos)

Vokietijos centrinis bankas

Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato Užimtumo analizės skyrius

Tel Avivo universitetas (Izraelis)

Pasaulio bankas

Prinstono universiteto Vudro Vilsono visuomeninių ir tarptautinių reikalų mokyklos Sveikatos ir gerovės centras (Niudžersis, Jungtinės Amerikos Valstijos)

Čikagos universitetas (ČU) (Ilinojus, Jungtinės Amerikos Valstijos)

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO)

Kanados statistikos departamento Šeimos ir darbo studijų skyrius (Otava, Ontarijas, Kanada)

Ekonometrikos ir statistinės paramos kovai su sukčiavimu (ESAF) skyrius, Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro generalinis direktoratas

Paramos Europos mokslinių tyrimų erdvei (SERA) skyrius, Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro generalinis direktoratas“


Top