EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0528

2006/528/EB: 2006 m. liepos 27 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/147/EB dėl profilaktinio skiepijimo nuo labai patogeniško paukščių gripo H5N1 pradžios ir susijusių vežimo nuostatų Nyderlanduose (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3338)

OJ L 208, 29.7.2006, p. 39–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1018–1019 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/528/oj

29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/39


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. liepos 27 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/147/EB dėl profilaktinio skiepijimo nuo labai patogeniško paukščių gripo H5N1 pradžios ir susijusių vežimo nuostatų Nyderlanduose

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3338)

(autentiškas tik tekstas olandų kalba)

(2006/528/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinančią Direktyvą 92/40/EEB (1), ypač į jos 57 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. vasario 24 d. Komisijos sprendimu 2006/147/EB dėl profilaktinio skiepijimo nuo labai patogeniško paukščių gripo H5N1 pradžios ir susijusių vežimo nuostatų Nyderlanduose (2) buvo patvirtintas profilaktinio skiepijimo nuo labai patogeniško paukščių gripo H5N1 planas, kurį 2006 m. vasario 21 d. Komisijai pateikė Nyderlandai (toliau – profilaktinio skiepijimo planas). Be to, jame nustatomos tam tikros priemonės, kurios turi būti taikomos Nyderlanduose, jeigu profilaktinis skiepijimas atliekamas tam tikruose naminių paukščių ūkiuose, kuriuose laikomiems paukščiams ypač gresia pavojus užsikrėsti šia liga, įskaitant skiepytų paukščių judėjimo apribojimus.

(2)

Pagal profilaktinio skiepijimo planą Nyderlanduose nuo labai patogeniško paukščių gripo H5N1 profilaktiškai skiepijami ekologiškai auginami, laisvai laikomi ir prie namų auginami naminiai paukščiai. Profilaktinio skiepijimo planas yra bandomasis projektas, nes nėra pakankamos patirties profilaktiškai skiepijant kai kurių rūšių paukščius tokiomis sąlygomis.

(3)

Profilaktinio skiepijimo plane, kurį pateikė Nyderlandai ir kuris buvo patvirtintas Sprendimu 2006/147/EB, nustatoma, kad profilaktinis skiepijimas turi būti baigtas 2006 m. birželio 30 d. Nyderlanduose buvo baigta skiepyti paukščius pagal profilaktinio skiepijimo planą iki šios datos.

(4)

Remdamiesi pareiga teikti ataskaitas pagal Sprendimo 2006/147/EB 13 straipsnį, Nyderlandai Komisijai pateikė ataskaitą su informacija apie profilaktinio skiepijimo plano įgyvendinimą ir Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui bei ekspertų darbo grupėms pateikė profilaktinio skiepijimo ataskaitą ir paprašė leidimo tęsti šį skiepijimą.

(5)

Be to, remiantis Nyderlandų pateikta informacija, atrodo, kad būtina toliau kaupti praktinę darbo patirtį profilaktiškai skiepijant ir taip kovojant su labai patogeniško H5N1 potipio paukščių gripo išplitimu. Todėl tikslinga leisti tęsti tokį profilaktinį skiepijimą iki 2007 m. liepos 31 d.

(6)

Nyderlandai taip pat paprašė leisti padaryti tam tikrus profilaktinio skiepijimo plano, kuris buvo pateiktas 2006 m. vasario 21 d., pakeitimus dėl jo praktinio įgyvendinimo, pavyzdžiui, dėl skiepijamų rūšių, dvivalenčių vakcinų naudojimo, atskirų paukščių identifikavimo prie namų laikomų naminių paukščių pulkuose, skiepijimo vietos ir tokių naminių paukščių judėjimo apribojimų. Komisija mano, kad šie pakeitimai neprieštarauja atitinkamiems Bendrijos teisės aktams.

(7)

Todėl Sprendimą 2006/147/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2006/147/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalies a punktas keičiamas taip:

„a)

„prie namų laikomi naminiai paukščiai“ – viščiukai, kalakutai ir kitos rūšys, priskiriamos vištinių (Galliformes) būriui, ir antys, žąsys bei kitos rūšys, priskiriamos žąsinių (Anseriformes) būriui, kuriuos savininkai laiko:

i)

savo reikmėms arba

ii)

kaip dekoratyvinius paukščius.“.

2)

2 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

„1.   Profilaktinio skiepijimo nuo labai patogeniško paukščių gripo H5N1 planas, kurį 2006 m. vasario 21 d. Nyderlandai pateikė Komisijai, ir šio plano pakeitimai, įskaitant prašymą pratęsti šį planą iki 2007 m. liepos 31 d., kurį 2006 m. birželio 29 d. Nyderlandai pateikė Komisijai, patvirtinamas (profilaktinio skiepijimo planas).

Pagal profilaktinio skiepijimo planą profilaktiškai skiepijama nuo paukščių gripo naudojant H5 potipio paukščių gripo inaktyvuotą heterologinę vakciną arba dvivalentę inaktyvuotą heterologinę vakciną su abiem paukščių gripo potipiais – tiek H5, tiek H7, kurią leido naudoti Nyderlandai prie namų laikomiems naminiams paukščiams, ekologiškai auginamoms ir laisvai laikomoms dedeklėms Nyderlandų teritorijoje.“.

3)

4 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

„1)

Skiepyti prie namų auginami naminiai paukščiai identifikuojami atskirai ir gali būti:

a)

vežami tik į kitą prie namų auginamų naminių paukščių ūkį Nyderlanduose arba

b)

tik laikinai telkiami į sambūrius parodoms Nyderlanduose.

Toks judėjimas arba telkimas į sambūrius turi atitikti profilaktinio skiepijimo planą, įskaitant tokio judėjimo ir telkimo duomenų tvarkymą.“.

2 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas Nyderlandų Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 27 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16.

(2)  OL L 55, 2006 2 25, p. 47.


Top