EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1165

2006 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1165/2006, pataisantis Reglamentą (EB) Nr. 1001/2006, nustatantį didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 12-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

OJ L 208, 29.7.2006, p. 27–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1165/oj

29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1165/2006

2006 m. liepos 28 d.

pataisantis Reglamentą (EB) Nr. 1001/2006, nustatantį didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 12-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

atsižvelgdama į 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2),

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1001/2006 (3) nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 53 straipsnio 4 dalyje numatytas sunaudojimą garantuojantis užstatas 12-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas.

(2)

Dėl administracinės klaidos sunaudojimą garantuojančio užstato dydis, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1001/2006 1 straipsnio antroje pastraipoje, neatitinka nustatytino faktinio dydžio.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai pataisyti Reglamentą (EB) Nr. 1001/2006. Kadangi teisinga užstato suma yra mažesnė nei anksčiau numatyta suma, reikėtų pataisymą taikyti nuo Reglamento (EB) Nr. 1001/2006 įsigaliojimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1001/2006 1 straipsnio tekstas pakeičiamas taip:

„Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 53 straipsnio 4 dalyje numatytas sunaudojimą garantuojantis užstatas nustatomas 22 EUR už 100 kilogramų.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2006 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).

(3)  OL L 179, 2006 7 1, p. 35.


Top