EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1157

2006 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1157/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 188/2005, nustatantį išsamias pagalbos schemos taikymo taisykles mėsos pramonės sektoriuje atokiausiuose regionuose

OJ L 208, 29.7.2006, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; netiesiogiai panaikino 32006R0793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1157/oj

29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1157/2006

2006 m. liepos 28 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 188/2005, nustatantį išsamias pagalbos schemos taikymo taisykles mėsos pramonės sektoriuje atokiausiuose regionuose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1452/2001, įvedantį specialias priemones tam tikriems Prancūzijos užjūrio departamentų žemės ūkio produktams ir iš dalies pakeičiantį Direktyvą 72/462/EEB bei panaikinantį Reglamentus (EEB) Nr. 525/77 ir (EEB) Nr. 3763/91 (Poseidom) (1), ypač į jo 9 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1453/2001, įvedantį specialiąsias priemones tam tikriems Azorų salų ir Maderos žemės ūkio produktams ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 1600/92 (Poseima) (2), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį ir 22 straipsnio 4 bei 10 dalis,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1454/2001, įvedantį specialiąsias priemones tam tikriems Kanarų salų žemės ūkio produktams ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 1601/92 (Poseican) (3), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 188/2005 (4) 4 straipsnyje nustatyta nuo 2005 kalendorinių metų finansuojamos programos, skirtos Prancūzijos užjūrio departamentų tradicinei veiklai mėsos pramonės sektoriuje remti, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1452/2001 9 straipsnio 1 dalyje, metinė finansavimo suma.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1452/2001 9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipoje nustatyta, kad Komisija, neviršydama toje nuostatoje numatytos didžiausios ribos, didina šią metinę sumą, kad būtų atsižvelgta į vietinės gamybos vystymąsi.

(3)

Dėl vietinės gamybos vystymosi Prancūzijos užjūrio departamentuose, kaip nustatyta Reglamento Nr. 188/2005 5 straipsnyje, reikėtų, neviršijant Reglamento (EB) Nr. 1452/2001 9 straipsnio 2 dalyje nustatytos didžiausios ribos, atitinkamai padidinti to reglamento 4 dalyje nustatytą konkrečią metinę sumą.

(4)

Reglamentą (EB) Nr. 188/2005 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Kadangi aptariamoji pagalbos programa taikoma nuo 2006 m. sausio 1 d., nuo tos datos reikėtų taikyti ir šį reglamentą.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 188/2005 4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Programos finansavimas

Bendrija finansuoja programą nuo 2006 kalendorinių metų, skirdama tokio dydžio metines sumas (mln. EUR):

a)

Ispanija

7,00

b)

Prancūzija

14,255

c)

Portugalija

16,91“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 198, 2001 7 21, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1690/2004 (OL L 305, 2004 10 1, p. 1).

(2)  OL L 198, 2001 7 21, p. 26. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1690/2004.

(3)  OL L 198, 2001 7 21, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1690/2004.

(4)  OL L 31, 2005 2 4, p. 6.


Top