Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0506

2006/506/EB: 2006 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniniu paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3257) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 199, 21.7.2006, p. 36–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 996–998 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 3 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/506/oj

21.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/36


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. liepos 19 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniniu paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3257)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/506/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinančią Direktyvą 92/40/EEB (3), ypač į jos 66 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Po labai patogeninio H5N1 potipio paukščių gripo protrūkio naminių paukščių pulke Vengrijos teritorijoje, Vengrija ėmėsi tinkamų priemonių, kaip nurodyta 2006 m. birželio 14 d. Komisijos sprendime 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis, ir panaikinančiame Sprendimą 2006/135/EB (4).

(2)

Atsižvelgiant į tolesnius epidemiologinės situacijos pokyčius Vengrijoje, pagal Sprendimo 2006/415/EB 4 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį būtina toliau taikyti A ir B teritorijoms nustatytas priemones.

(3)

Danija pranešė Komisijai, kad visos kontrolės priemonės, susijusios su labai patogeninio paukščių gripo, sukelto gripo viruso H5N1 potipio, protrūkiu paukščių ūkyje prie namų, panaikintos 2006 m. birželio 30 d. ir todėl A ir B teritorijoms pagal minėto sprendimo 4 straipsnio 2 dalį nustatytos priemonės daugiau nėra būtinos.

(4)

Todėl reikia iš dalies atitinkamai pakeisti Sprendimo 2006/415/EB priedo A ir B dalis.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/415/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 19 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33).

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

(3)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16.

(4)  OL L 164, 2006 6 16, p. 51.


PRIEDAS

Sprendimo 2006/415/EB priedas pakeičiamas taip:

„PRIEDAS

A   DALIS

A teritorija, kaip nustatyta 4 straipsnio 2 dalyje:

ISO šalies kodas

Valstybė narė

A teritorija

Data, iki kurios taikomas 4 str. 4 dalies b punktas

Kodas

(jei žinomas)

Pavadinimas

HU

VENGRIJA

 

Šiose Bács-Kiskun apskrities savivaldybėse:

 

KISKŐRÖS

 

KECEL

 

IMREHEGY

 

ORGOVÁNY

 

KASKANTYÚ

 

BÓCSA

 

SOLTVADKERT

 

TÁZLÁR

 

PIRTÓ

 

KISKUNHALAS

 

JAKABSZÁLLÁS

 

BUGACPUSZTAHÁZA

 

BUGAC

 

SZANK

 

KISKUNMAJSA-BODOGLÁR

 

HARKAKÖTÖNY

 

FÜLÖPJAKAB

 

MÓRICGÁT

 

PETŐFISZÁLLÁS

 

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

 

KISKUNMAJSA

 

KISKUNFÉLEGYHÁZA

 

GÁTÉR

 

PÁLMONOSTORA

 

KÖMPÖC

 

CSÓLYOSPÁLOS

2006 8 31

 

Šiose Csongrád apskrities savivaldybėse:

 

ÜLLÉS

 

BORDÁNY

 

ZSOMBÓ

 

SZATYMAZ

 

SÁNDORFALVA

 

FELGYŐ

 

FORRÁSKÚT

 

BALÁSTYA

 

DÓC

 

KISTELEK

 

ÓPUSZTASZER

 

CSONGRÁD

 

BAKS

 

CSENGELE

 

PUSZTASZER

 

CSANYTELEK

 

TÖMÖRKÉNY

2006 8 31

B   DALIS

B teritorija, kaip nustatyta 4 straipsnio 2 dalyje:

ISO šalies kodas

Valstybė narė

B teritorija

Data, iki kurios taikomas 4 str. 4 dalies b punktas

Kodas

(jei žinomas)

Pavadinimas

HU

VENGRIJA

ADNS

Apskritys:

2006 8 31

00003

BÁCS-KISKUN

00006

CSONGRÁD


Top