Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1114

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1114/2006, dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

OJ L 199, 21.7.2006, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 143–145 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 020 P. 173 - 175
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 020 P. 173 - 175
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 221 - 223

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1114/oj

21.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1114/2006

2006 m. liepos 20 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant KN kodą, nurodytą 2 skiltyje, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija apie prekių klasifikavimą Kombinuotojoje nomenklatūroje, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius vadovaudamasis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalies nuostatomis.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalies nuostatomis.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 996/2006 (OL L 179, 2006 7 1, p. 26).

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

1.

Skystas produktas, daugiausia sudarytas iš arnikos tinktūros (arnikos/ekstrakto santykis 1:10), supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus 50 ml talpos buteliukus, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, 45 % tūrio.

Atsižvelgiant į pateikimą, produktas skirtas vartoti žmonėms ne kaip alkoholinis gėrimas.

Rekomenduojama dozė: 2–3 kartus per dieną po 30–50 lašų, praskiedus pusėje stiklinės vandens.

2208 90 69

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 13 skirsnio 1 pastabos d punktu bei KN kodus 2208, 2208 90 ir 2208 90 69 atitinkančiais prekių aprašymais.

Kadangi produktas yra gėrimas, jis neklasifikuotinas 13 skirsnyje.

Produktas nelaikytinas medikamentu, priskiriamu 3004 pozicijai, nes jis neatitinka 30 skirsnio 2 papildomojoje pastaboje nurodytų kriterijų.

Produktas turi būti laikomas spiritiniu gėrimu ir priskiriamas 2208 pozicijai (Suderintos sistemos paaiškinimų 2208 pozicijos paaiškinimų 3 pastraipos 16 punktas).

2.

Skystas produktas, supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus 30 ml talpos buteliukus, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, 68 % tūrio ir kurio sudėtyje yra:

siauralapio gysločio (Plantago lanceolata) lapų, čiobrelių (Thymus vulgaris) ir šlamučių (Helichrysum italicum) žiedų

2,1 g

sauso propolio ekstrakto

84 mg

šaldyto ir džiovinto grindelijų ekstrakto (Grindelia robusta)

45 mg

eukaliptų (Eucalyptus globulus) eterinio aliejaus

10,5 mg

paprastosios pušies (Pinus sylvestris) eterinio aliejaus

10,5 mg

alkoholio

vandens.

Atsižvelgiant į pateikimą, produktas gali būti naudojamas kvėpavimui pagerinti ir yra skirtas vartoti žmonėms.

Rekomenduojama dozė: 3 kartus per dieną po 25 lašus, praskiedus nedideliu vandens kiekiu.

2208 90 69

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 2208, 2208 90 ir 2208 90 69 atitinkančiais prekių aprašymais.

Produktas nelaikytinas medikamentu, priskiriamu 3004 pozicijai, nes jis neatitinka 30 skirsnio 1 papildomojoje pastaboje nurodytų kriterijų.

Produktas turi būti laikomas spiritiniu gėrimu ir priskiriamas 2208 pozicijai (Suderintos sistemos paaiškinimų 2208 pozicijos paaiškinimų 3 pastraipos 16 punktas).

3.

Skystas produktas, supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus 30 ml talpos buteliukus, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, 70 % tūrio ir kurio sudėtyje yra:

propolio (ne mažiau kaip 38 mg/ml visų flavanoidų, išreikštų galanginu)

16 % masės

alkoholio

vandens.

Atsižvelgiant į pateikimą, produktas gali būti naudojamas gerklės natūraliai apsaugai sustiprinti ir yra skirtas vartoti žmonėms.

Rekomenduojama dozė: per dieną po 40–60 lašų arbatiniame šaukštelyje cukraus ar medaus.

2208 90 69

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 30 skirsnio 1 pastabos a punktu bei KN kodus 2208, 2208 90 ir 2208 90 69 atitinkančiais prekių aprašymais.

Produktas nelaikytinas medikamentu, priskiriamu 30 skirsniui.

Produktas turi būti laikomas spiritiniu gėrimu ir priskiriamas 2208 pozicijai (Suderintos sistemos paaiškinimų 2208 pozicijos paaiškinimų 3 pastraipos 16 punktas).

4.

Skystas produktas, supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus 30 ml talpos buteliukus, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, 70 % tūrio ir kurio sudėtyje yra:

hidroalkoholinio propolio ekstrakto (standartizuoto natūraliu sausu propolio ekstraktu)

0,6 g

alkoholio

vandens.

Atsižvelgiant į pateikimą, produktas skirtas vartoti žmonėms, rekomenduojama dozė – vieną arba du kartus per dieną po 25 lašus, praskiedus pusėje stiklinės vandens. Juo, praskiedus 25 lašus norimame vandens kiekyje, taip pat galima skalauti burną.

2208 90 69

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 33 skirsnio 3 pastaba bei KN kodus 2208, 2208 90 ir 2208 90 69 atitinkančiais prekių aprašymais.

Produktas nelaikytinas burnos skalavimo priemone, priskiriama 3306 pozicijai, nes jis nėra pateikiamas pakuotėse, kurios akivaizdžiai skirtos tokiam vartojimui (Suderintos sistemos paaiškinimų 33 skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų ketvirtos pastraipos b punktas).

Produktas turi būti laikomas spiritiniu gėrimu ir priskiriamas 2208 pozicijai (Suderintos sistemos paaiškinimų 2208 pozicijos paaiškinimų 3 pastraipos 16 punktas).

5.

Skystas produktas, daugiausia sudarytas iš juodųjų serbentų (Ribes Nigrum) glicerolio macerato (vaisto/ekstrakto santykis 1:20), supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus 100 ml talpos buteliukus, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, 38 % tūrio.

Atsižvelgiant į pateikimą, produktas skirtas vartoti žmonėms ne kaip alkoholinis gėrimas.

Rekomenduojama dozė: per dieną po 50–150 lašų, praskiedus nedideliu kiekiu vandens.

2208 90 69

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 13 skirsnio 1 pastabos d punktu bei KN kodus 2208, 2208 90 ir 2208 90 69 atitinkančiais prekių aprašymais.

Kadangi produktas yra gėrimas, jis neklasifikuotinas 13 skirsnyje.

Produktas turi būti laikomas spiritiniu gėrimu ir priskiriamas 2208 pozicijai (Suderintos sistemos paaiškinimų 2208 pozicijos paaiškinimų 3 pastraipos 16 punktas).

6.

Produktas, supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus 30 ml talpos buteliukus su purškikliais, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, 20 % tūrio ir kurio sudėtyje yra:

hidroalkoholinio propolio ekstrakto

86,75 %

medaus

13 %

natūralios aromatinės medžiagos (citrinų)

0,1 %

ksantano dervos

0,1 %

citrinų (Citrus limonum) eterinio aliejaus

0,05 %.

Produktas supakuotas kaip purškiklis, skirtas burnos ertmės higienai. Jis purškiamas tiesiai į burną.

3306 90 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, VI skyriaus 2 pastaba, 33 skirsnio 3 pastaba bei KN kodus 3306 ir 3306 90 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

Produktas pateikiamas pakuotėse, kurios akivaizdžiai skirtos burnos ertmės higienai (Suderintos sistemos paaiškinimų 33 skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų ketvirtos pastraipos b punktas).


Top