Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0714

2006 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 714/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1164/2005 dėl nuolatinio konkurso perparduoti Bendrijos rinkoje Lenkijos intervencinės agentūros saugomus kukurūzus paskelbimo

OJ L 124, 11.5.2006, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/714/oj

11.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 124/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 714/2006

2006 m. gegužės 10 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1164/2005 dėl nuolatinio konkurso perparduoti Bendrijos rinkoje Lenkijos intervencinės agentūros saugomus kukurūzus paskelbimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1164/2005 (2) buvo pradėtas nuolatinis konkursas dėl Lenkijos intervencinės agentūros saugomų 155 197 tonų kukurūzų perpardavimo vidaus rinkoje.

(2)

Atsižvelgiant į dabartinę padėtį rinkoje, reikėtų padidinti kukurūzų kiekį, kurį Lenkijos intervencinė agentūra nuolatinio konkurso tvarka parduoda vidaus rinkoje, iki 246 437 tonų.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1164/2005.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1164/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnyje žodžiai „155 197 toną“ pakeičiami žodžiais „246 437 tonas“;

2)

priedo pavadinime žodžiai „155 197 toną“ pakeičiami žodžiais „246 437 tonas“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 10 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 188, 2005 7 20, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1989/2005 (OL L 320, 2005 12 8, p. 22).


Top