Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0713

2006 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 713/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1695/2005 dėl kiekio, kuris skirtas nuolatiniam konkursui dėl Prancūzijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

OJ L 124, 11.5.2006, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/713/oj

11.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 124/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 713/2006

2006 m. gegužės 10 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1695/2005 dėl kiekio, kuris skirtas nuolatiniam konkursui dėl Prancūzijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1695/2005 (2) buvo paskelbtas nuolatinis konkursas dėl Prancūzijos intervencinės agentūros saugomų 1 700 000 tonų paprastųjų kviečių eksporto.

(2)

Per konkursus, kurie vyko po to, kai buvo paskelbtas šis nuolatinis konkursas, buvo išnaudotas beveik visas ūkio subjektams skirtas kiekis. Atsižvelgiant į didelę paklausą per pastarąsias savaites ir į situaciją rinkoje reikėtų pasiūlyti naują kiekį ir įgalioti Prancūzijos intervencinę agentūrą 97 250 tonomis padidinti eksportui skirtą kiekį, dėl kurio vykdomas konkursas.

(3)

Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1695/2005.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1695/2005 2 straipsnis yra pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 1 797 250 tonų paprastųjų kviečių, eksportuotinų į trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Kroatiją, Lichtenšteiną, Rumuniją, Serbiją ir Juodkalniją (3) bei Šveicariją, kiekio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 10 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 272, 2005 10 18, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 504/2006 (OL L 92, 2006 3 30, p. 3).

(3)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.“.


Top