Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006E0030

2006 m. sausio 23 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/30/BUSP, atnaujinanti ir papildanti ribojančias priemones, nustatytas Dramblio Kaulo Krantui

OJ L 19, 24.1.2006, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 62–63 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 169 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 169 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 28/10/2010; panaikino 32010D0656

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2006/30/oj

24.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/36


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2006/30/BUSP

2006 m. sausio 23 d.

atnaujinanti ir papildanti ribojančias priemones, nustatytas Dramblio Kaulo Krantui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 13 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/852/BUSP dėl ribojančių priemonių Dramblio Kaulo Krantui (1), siekdama įgyvendinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija (JTSTR) Nr. 1572 (2004) Dramblio Kaulo Krantui nustatytas priemones. Pagal tą rezoliuciją šios priemonės taikomos iki 2005 m. gruodžio 15 d.

(2)

Atsižvelgiant į pastarojo meto įvykius Dramblio Kaulo Krante, 2005 m. gruodžio 15 d. JT Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją Nr. 1643 (2005), kuria JTSTR 1572 (2004) nustatytos ribojančios priemonės atnaujinamos tolesniam 12 mėnesių laikotarpiui.

(3)

Todėl nuo 2005 m. gruodžio 16 d. Bendrąja pozicija 2004/852/BUSP nustatytos priemonės turėtų būti atnaujintos tolesniam 12 mėnesių laikotarpiui, kad būtų įgyvendinta JTSTR Nr. 1643 (2005).

(4)

Be šių priemonių, pagal JTSTR 1643 (2005) 6 dalį reikalaujama, kad būtų imtasi priemonių siekiant užkirsti kelią visų neapdirbtų deimantų importui iš Dramblio Kaulo Kranto, kurias Bendrija jau taiko pagal 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais (2),

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendrąja pozicija 2004/852/BUSP nustatytos priemonės taikomos tolesnį 12 mėnesių laikotarpį, nebent Taryba nusprendžia kitaip pagal būsimą atitinkamą JT Saugumo Tarybos rezoliuciją.

2 straipsnis

Be 1 straipsnyje nurodytų priemonių, pagal JTSTR Nr. 1643 (2005) tiesioginis ar netiesioginis visų neapdirbtų deimantų importas į Bendriją iš Dramblio Kaulo Kranto, neatsižvelgiant į tai, ar šie deimantai yra Dramblio Kaulo Kranto kilmės ar ne, draudžiamas.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

Ji taikoma nuo 2005 m. gruodžio 16 d. iki 2006 m. gruodžio 15 d.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  OL L 368, 2004 12 15, p. 50.

(2)  OL L 358, 2002 12 31, p. 28. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1574/2005 (OL L 253, 2005 9 29, p. 11).


Top