Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0110

2006 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 110/2006, dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų alyvuogių aliejaus iš Bendrijos į trečiąsias šalis eksporto licencijoms

OJ L 19, 24.1.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/110/oj

24.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 110/2006

2006 m. sausio 23 d.

dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų alyvuogių aliejaus iš Bendrijos į trečiąsias šalis eksporto licencijoms

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 865/2004 dėl bendro alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių rinkos organizavimo ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 827/68 (1), ypač į jo 24 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1345/2005, nustatančiu išsamias importo licencijų sistemos taikymo alyvuogių aliejui taisykles (2), nuo 2005 m. lapkričio 1 d. buvo panaikintas 1995 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2543/95, nustatantis specialias išsamias eksporto licencijų sistemos taikymo alyvų aliejui taisykles (3).

(2)

Kai kurios pagal Reglamentą (EB) Nr. 2543/95 išduotos licencijos, galiojančios ilgiau nei iki 2005 m. lapkričio dienos, buvo visai arba iš dalies nepanaudotos. Reikėtų laikytis su šiomis licencijomis susijusių įsipareigojimų, kad nebūtų prarasta jomis suteikiama garantija. Kadangi nebeliko šių įsipareigojimų objekto, reikėtų leisti jas panaikinti ir atšaukti teikiamas garantijas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2543/95 išduotose eksporto licencijose sudarytos garantijos atšaukiamos paprašius suinteresuotiems asmenims su sąlyga, kad:

jų galiojimas nesibaigė 2005 m. lapkričio 1 d.,

iki šios datos jos buvo panaudotos tik iš dalies arba visai nepanaudotos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 161, 2004 4 30, p. 97.

(2)  OL L 212, 2005 8 17, p. 13.

(3)  OL L 260, 1995 10 31, p. 33. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 406/2004 (OL L 67, 2004 3 5, p. 10).


Top