Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0015

2006/15/EB: 2006 m. sausio 12 d. Komisijos sprendimas, dėl paraiškos įregistravimo Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2081/92 numatytame Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre ( Choucroute d’Alsace ) (SGN) (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5)

OJ L 10, 14.1.2006, p. 70–71 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/15(1)/oj

14.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 10/70


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. sausio 12 d.

dėl paraiškos įregistravimo Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2081/92 numatytame „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre“ (Choucroute d’Alsace) (SGN)

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5)

(autentiškas tik tekstas prancūzų kalba)

(2006/15/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 6 straipsnio 2 dalimi, apie Prancūzijos prašymą įregistruoti pavadinimą „Choucroute d’Alsace“ buvo skelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Vokietija pareiškė prieštaravimą pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 7 straipsnio 1 dalį. Įregistravimą užprotestuojančiame pareiškime nurodoma, kad nesilaikoma minėto reglamento 2 straipsnio nuostatų ir kad yra galimas pažeidimas, susijęs su teisėtu produkto buvimu rinkoje bent penkerius metus iki minėto reglamento 6 straipsnio 2 dalyje numatytos paskelbimo datos ir kad pavadinimas, kurį prašoma įregistruoti, yra bendrinis.

(3)

Laikydama užprotestuojantį pareiškimą leistinu pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 7 straipsnio 4 dalį, Komisija 2004 m. lapkričio 12 d. laišku pakvietė Prancūziją ir Vokietiją tartis tarpusavyje laikantis savo vidaus tvarkos, kaip tai numatyta to reglamento 7 straipsnio 5 dalyje. Vis dėlto šios valstybės narės susitarimo per tris mėnesius nepasiekė, taigi Komisija turi priimti sprendimą.

(4)

Kalbant apie Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 2 straipsnyje nurodytų sąlygų nesilaikymą, užprotestuojančiame pareiškime užginčijamas faktas, kad gera raugintų kopūstų kokybė priklauso nuo Elzasui būdingų savybių, būtent kopūsto gūžės tvirtumo, – tai lemia klimato ypatybės ir Elzaso dirvožemio ypatumai, – natūralaus rauginimo būdo bei šeimos amatų įmonių patirties. Įregistravimo paraiškoje pažymima, kad dirvožemiai yra gilūs, derlingi ir gerai sausinami. Pusiau kontinentinis gamybos vietovės klimatas pasižymi šiltomis vasaromis ir povasariniu laikotarpiu, kuriuo dienos būna saulėtos, o naktys – vėsios. Tačiau tokiomis klimato ir dirvožemio sąlygomis pasižymi ir kitos vietovės, kur auginami kopūstai, todėl nėra konkrečios pagal 2 straipsnio 2 dalies b punktą. Specifikacijos aprašyme nėra duomenų, nusakančių, kad rauginimo būdas yra „natūralus“ ir kad toks būdas būdingas vien tik Elzaso regionui. Taigi gera raugintų kopūstų kokybė arba ypatingos jų savybės negali priklausyti nuo šių sąlygų.

(5)

Įregistravimo paraiškoje pateikiant pavadinimo „Choucroute d’Alsace“ ypatingumo įrodymus daugiausia nurodomi raugintų kopūstų troškinio su priedais receptai. Todėl šie įrodymai nurodo patiekalą, o tokiu atveju Reglamentas (EEB) Nr. 2081/92 negali būti taikomas. Kalbant apie neparuoštus raugintus kopūstus, specifikacijos aprašymas ir pateikti įrodymai neleidžia nustatyti išskirtinio raugintų kopūstų populiarumo, kuris būtų nesusijęs su konkretaus patiekalo populiarumu.

(6)

Atsižvelgiant į šiuos faktus, pavadinimas neatitinka Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 2 straipsnio 2 dalies b punkto sąlygų. Todėl nėra būtina nagrinėti, ar pavadinimas „Choucroute d’Alsace“ yra bendrinis pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 3 straipsnio 1 dalį.

(7)

Todėl pavadinimas „Choucroute d’Alsace“ neturėtų būti įtrauktas į „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“.

(8)

Šiame reglamente numatyta priemonė atitinka Geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pavadinimas „Choucroute d’Alsace“ nėra įtraukiamas į Reglamente (EEB) Nr. 2081/92 numatytą „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 12 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 208, 1992 7 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL C 206, 2003 9 2, p. 2.


Top